10 let v JRK: „Na schůzky jsme jezdili MHD a faktury jsme si tiskli v copycentrech..“

04.05.2020

Před 10 lety se zrodila představa tří mladých a nadšených lidí podnikat a udělat něco pro životní prostředí a představa se začala měnit ve skutečnost. Z nápadu se stala skutečná firma JRK a dnes mění odpadové hospodářství v České republice a na Slovensku.

Součástí naší mise PRO MÉNĚ ODPADU je téměř padesátičlenný tým, který každý den usilovně pracuje na tom, aby zanechal kvalitní životní prostředí pro další generace.

Kde se JRK vzalo?

S odpadovým hospodářstvím jsme neměli žádné zkušenosti, Mojmír chtěl být sice popelářem a vynášet smetí, ale to se nepočítá. Začátky nebyly jednoduché.

Po dobu studia jsme působili ve studentské neziskové organizaci AIESEC, kde jsme získali spoustu praktických zkušeností, kontaktů a sebevědomí. Naučili jsme se, jak funguje reálné ekonomické dění, vedení organizace, vytváření vizí a strategie, taktéž práce v týmu a vedení různých typů spolupracovníků. AIESEC byl pro nás světem různých možností – od práce na různých projektech, organizování velkých konferencí přes vedení pobočky, až po vedení celé organizace na národní úrovni. Po pár letech získávání zkušeností jsme se rozhodli založit společnou firmu. Tento rok oslavujeme deset let od založení společnosti JRK a první rok od založení e-shopu Zemito.

Proč právě „méně odpadu“ a biologicky rozložitelný odpad?

Vysypali jste si někdy váš odpadkový koš a podívali se, co se v něm nachází? My ano a nebyl to moc pěkný pohled. Obecně náš vztah k odpadu končí odhozením nepotřebné věci do koše. Všechny odpadky mají škodlivé účinky na životní prostředí, zdraví lidí i ekonomiku. Lidé si stále myslí, že odpad je něco, o co se má postarat někdo jiný. Neuvědomují si odpovědnost, kterou za jeho vytvoření mají. Tuny odpadu se skládkují. Proto je důležité, aby ho každý z nás tvořil méně a důsledněji třídil.

Cítili jsme potřebu dělat něco smysluplného s velkým dopadem na společnost. Uvědomili jsme si, že spousta bioodpadu končí zbytečně na skládce (až 60 %), přitom se může doma zkompostovat a přeměnit na kvalitní hnojivo – kompost.  Zahradní kompostér byl pro nás začátek změny. Nástroj, díky kterému můžeme systematicky snižovat množství skládkovaného odpadu. Neustále hledáme nové možnosti. Implementujeme řešení a změnu celého systému nakládání s odpady v samosprávách. Zavádíme nástroje, které ukážou nejen skupinám, ale i jednotlivcům, že začít se změnou u sebe, má smysl. Spojení lidí, kterým není lhostejné životní prostředí a svět okolo nás. To nás žene neustále v před.

Jak vzpomínáte na začátky, když jste byli tři? Co bylo nejtěžší? Jak jste získali důvěru?

Bylo to pěkné a zároveň náročné období. Doposud se pozastavujeme nad tím, jak jsme byli odvážní a zvládli to. První čtyři měsíce jsme pracovali na dálku – každý z domu rodičů. Spustili jsme internetový obchod. Pamatujeme si na neustálé online hovory, např. o našem logu – jak by mělo vypadat. Potom jsme se přestěhovali do jednoho pokoje v bytě kamaráda. Nina a Mojmír tam bydleli a Marián každé ráno přicházel. Přišel do pokoje a začali jsme pracovat. Sklad jsme měli nejdřív v garáži, potom jsme si pronajali lodní kontejner. To jsme považovali za seriózní pokrok. Z bytu do skladu jsme jezdili MHD s batohem plným faktur pro zákazníky. Neměli jsme ani tiskárnu, všechno jsme tiskli v copy centrech.

Asi po půl roce jsme si pronajali vlastní kancelář se skladem. Byl to velice ambiciózní a zároveň riskantní krok. Cítili jsme, že začínáme pracovat v reálné firmě. Schválili jsme si výšku měsíčních platů: 75 euro. Rozdělili jsme si úlohy – Mojmír byl skladník, Nina fakturantka a Marián prodejce. Nejdůležitější bylo neztratit víru v to, co tvoříme. Měli jsme velkou vizi. Pamatujeme si na zásadní okamžiky, které mohly naši psychiku zlomit. Zachránila nás naše soudružnost a vzájemná podpora. Ve společných telefonátech a diskusích znělo častokrát „vydrž!“.

Naši kamarádi to nechápali. Byli jsme přece tak ambiciózní a mohli jsme být zaměstnaní ve velkých úspěšných firmách na vysokých pozicích. Dostali jsme od nich přezdívku „hnojaři“, což nebylo velmi příjemné. Teď to už vnímáme jako neoddělitelnou součást příběhu. Naštěstí jsme měli a stále máme obrovskou oporu rodin.

,,Měli nás za studenty, kteří o fungování samosprávy a odpadovém hospodářství nic nevědí.“

Nejtěžší bylo, že nás zástupci samospráv vnímali jako „studenty, kteří přišli rozumovat.“ Na úřady jsme cestovali autobusem anebo nám někdo z dobré vůle půjčil auto. Taková logistika nás ubíjela. Neměli jsme žádné úspěchy, nevzdali jsme se. Vnímali jsme naše předsevzetí: zlepšovat oblast životního prostředí. Bylo to až neuvěřitelné odhodlání.

Abychom měli alespoň nějaký příjem do firmy, Mojmír vymyslel novou službu – budeme nabízet sekání trávníku. Úplně jiný záběr, ale každý příjem do firmy byl potřebný. A tak Mojmír sekal zahrady zákazníkům, Nina hrabala posekanou trávu a Marián stále navštěvoval úřady. Naštěstí toto období trvalo jen pár měsíců. Zákazníci na internetovém obchodě začali přibývat a asi po roce se objevila první spolupráce s obecním úřadem. Byla to nesmírná radost. Základem bylo přistupovat k této oblasti odborně a vizionářsky. Věříme v inspiraci v každodenních činnostech a jasnou vizi, ukazování smyslu, proč děláme to, co děláme, v jednoduchost a soustředění se na konkrétní strategii.

Kdy nastal zlom a začaly přicházet výsledky zlepšování odpadového hospodářství v České republice?

Asi po dvou letech intenzivní práce jsme měli dostatečné znalosti o tom, jak funguje odpadové hospodářství v naší zemi. Tím, že jsme intenzivně navštěvovali obecní a městské úřady, jsme pochopili realitu. Vzpomínáme si na naši první obec, měla cca 2000 obyvatel. Zaujala je hlavně myšlenka podpořit tvorbu vlastního organického hnojiva v domácnostech a chtěli zlepšit kvalitu života občanů. Viděli jsme, že velmi záleží na přístupu lidí. Začali jsme hledat odvážné a odhodlané zástupce samospráv, kteří chtěli zlepšit oblast odpadového hospodářství. Postupně se nám to začalo dařit a naši filosofii jsme postavili na třech pilířích – ekonomickém, legislativním a ekologickém.

Další část rozhovoru již brzy. 

Předchozí článek Další článek
Zavřít video