Horní Planá kompletně proměňuje sběrný dvůr

12.05.2020

Šumavské město Horná Planá zavádí zásadní novinky do sběrného dvora. Cílem nového řešení je výrazně zvýšit vytříděnost odpadů, a ušetřit tak náklady spojené s odpadovým hospodářstvím. Díky nově vybavenému sběrnému dvoru by Horní Planá měla již během prvního roku jeho fungování zásadně zvýšit separaci všech odpadů.

Jednoduché a pohodlné třídění

Přebudovaný sběrný dvůr nabídne obyvatelům města pohodlné a jednoduché třídění odpadů. Nově mají občané k dispozici množství moderních velkoobjemových kontejnerů na suť, pneumatiky, železo, plasty, papír i obaly typu tetrapack. Budou moci třídit i bioodpad, elektroodpad či použité šatstvo. „Věříme, že nám nově vybavený sběrný dvůr přinese podstatné úspory, a důležité je, že zvýší i komfort obyvatelů obce při třídění,“ vysvětluje starosta Horní Plané Jiří Hůlka.  Svěrný dvůr v Horní Plané vybavila moderními technologiemi společnost JRK.

K novinkám ve sběrném dvoře patří:

  • Ekosklad pro nebezpečné odpady. Ten je mobilní a přitom poskytuje veškeré potřebné vybavení pro skladování nebezpečných odpadů. Je vybaven dvojitou vanou, která eliminuje případný únik nebezpečných látek mimo kontejner.
  • Paketovací lis na papír a plast, který výrazně snižuje objem odpadu. Díky tomu jsou náklady na přepravu razantně nižší.
  • Hydraulický nakladač MULTOHOG MXC s příslušenstvím. Ten ulehčuje obsluze manipulaci s odpady ve sběrném dvoře.
  • Obytný kontejner se sociálním zařízením
  • Moderní kamerový a zabezpečovacím systém

Více informací o sběrném dvoře v Horní Plané najdete zde: https://www.horniplana.cz/urad/sberny-dvur/

 

Předchozí článek Další článek
Zavřít video