Hygienizace a zpracování kuchyňských odpadů

Inovativní hygienizační zařízení, která splňují legislativní požadavky nařízení EU (ES) 1069/2009 na hygienizaci odpadů kategorie VZP 3. Technologie jsou navíc ideálním nástrojem při zavedení tříděného sběru biologicky rozložitelných kuchyňských odpadů z KBV (komplexní bytová výstavba).

HYGIENIZAČNÍ KONTEJNER CSC

Hygienizační jednotka na biologicky rozložitelné odpady, včetně kuchyňských a restauračních odpadů, kalů a jatečních odpadů.

 • Nízké pořizovací náklady a minimální provozní náklady.
 • Roční kapacita až 800 tun.
 • GPS sledování a elektronická evidence hygienizace.
 • Mobilní a nezávislé řešení.
 • Patentovaná protizápachová membrána.
 • Inteligentní proces hygienizace a kompostování monitorován přes internet.
 • Regulace provzdušňování.
 • Monitorování teploty a kontrola stavu naplnění.

hygienizace gastroodpadu

Více o hygienizačním kontejneru CSC

 

ELEKTRICKÝ KOMPOSTÉR GREENGOOD

Elektrický kompostér, kterým zkompostujeme všechny syrové a vařené zbytky jídel. Výsledným produktem kompostování je hygienizovaný substrát, který vznikne do 24 hodin. Výhodou je redukce hmotnosti odpadu až o 90%.

 • Roční kapacita až 500 tun.
 • Úsporný režim a automatický proces.
 • Neprodukuje zapáchající a škodlivé plyny.

  Zavřít video