Institut cirukární ekonimiky připravuje třetí ročník jedinečné konference, která se komplexně věnuje tématu oběhového hospodářství v obcích a městech. 

 

Konference spojuje odborné příspěvky, sdílení príkladů z praxe, workshopy a chybět nebude ani tematická exkurze.  Účastníci získají pohled na nejnovější trendy v odpadovem hospodářství, legilsatívne změny a zkušenosti ze čtyř oblastí:

  • ODPADY – efektívní nakládaní s odpady, úspory z rozpočtu, práce s občany, odpady jako zdroj,
  • ENERGIE – úspory energie, soběstačnost v energetické produkci a vytváření systémů udržitelné produkce i spotřeby energie,
  • VODA – úspory vody na úrovni samospráv i domácností, čerpání finanční podpory, propojení problematiky odpadů a vody,
  • STAVBY – budování nových komunikací, výstavba budov či různých technologických zařízení, využití stavebních odpadů či ulatnění kritérií oběhového hospodářství ve výběrových řízeních.

,,Představte si obec, která hospodáří takovým způsobem, že jí odpady přináší zdroje a je energeticky soběstačná. Občas stačí malé kroky, být otevřený inovativním řesením, nechat se inspirovať příklady dobré praxe a být ochoten přijmout změnu. Spousta insporativních příkldů je již k dispozici a my je s Vámi chceme sdílet. Naučíme se společně vnímat odpad jako zdroj.“ (zdroj: ODPAD ZDROJEM 2018)

    Zavřít video