Pomáháme obcím chytře snižovat množství směsného komunálního odpadu

Naše nabídka produktů a technologií

Jak na biologicky rozložitelné odpady a zvýšení míry třídění?

Odpadové hospodářství tvoří významnou část rozpočtu každé místní samosprávy. Nádoby na komunální odpad jsou obvykle plné biologicky rozložitelného odpadu (BRKO), který do nich nepatří. Zbytečně tak obce platí za něco, za co platit nemusí.

PRVNÍ KROK – SPOLEČNĚ VYTŘÍDÍME BIOODPADY

Podle zákona o odpadech je každá místní samospráva povinna zajistit třídění sběru a likvidaci biologicky rozložitelných odpadů (BRKO). Jak ale vyřešit bioodpady v obci nebo ve městě komplexně? Inspirujte se naším praktickým návodem jak na to:

1. V RODINNÝCH DOMECH ZAVEDEME KOMPOSTOVÁNÍ BRO

Občané díky zahradním kompostérům jednoduše zpracovávají svůj biologicky rozložitelný zahradní odpad přímo ve svých zahradách, zatímco vaše samospráva postupně snižuje celkové množství směsného komunálního odpadu.

kompostery do domacnosti jrk

2. PRO BYTY A PANELÁKY NAVRHNEME TŘÍDĚNÍ BRKO SYSTÉMEM DOOR TO DOOR

Na sběr biologicky rozložitelný odpadů z kuchyní (BRKO) společně zajistíme do každé domácnosti košíky a kompostovatelné sáčky. Před bytovky umístíme hnědé kontejnery a tento odpad bude svážen na obecní kompostárnu, kde jej můžete přímo zhygienizovat v hygienizačním zařízení: CSC kontejneru.

3. NA ZPRACOVÁVÁNÍ BIOODPADU Z VEŘEJNÉ ZELENĚ NAVRHNEME MOBILNÍ KOMPOSTÁRNU

Trávu, listí, větve nebo hřbitovní zeleň z veřejných prostranství můžete shromažďovat v obecní kompostárně a tam ji přímo zpracovávat v  moderním zařízení s názvem Mobilní kompostárna, které bioodpad rozmělní, promíchá, přepraví a přímo vyskladní na kompostovací základku (nebo přímo do vaku).

obecni kompostarna bioodpady

4. GASTROODPADY ZPRACUJE ELEKTRICKÝ KOMPOSTÉR

Vaše samospráva jako zřizovatel škol, školek či zařízení sociálních služeb (provozující služby společného stravování) může zcela jednoduše optimalizovat i náklady za gastroodpady. Elektrické kompostéry postupně nahrazují povinné svozy zbytků jídla a přinášejí nezanedbatelné výhody. Zkuste to taky.

elektricke kompostery

DRUHÝ KROK – SPOLEČNĚ ZVÝŠÍME MÍRU TŘÍDĚNÍ

Fungující odpadové hospodářství potřebuje 3 klíčové elemety: funkční systém, motivaci a vzdělávání. Když jsou již biologicky rozložitelné odpady vyřešeny, je prostor pro zvyšování míry třídění ostatních složek odpadu. Jak ale motivovat občany, aby více třídili? Efektivním nástrojem, jak toho dosáhnout, je zavedení elektronické evidence odpadů ECONIT. Bonusový systém na jedné straně motivuje občany k poctivému třídění a samospráva na druhé straně získává kvalitní evidenci o stavu svých odpadů. Jak ale systém PAYT (Plať za to, co vyhodíš) vypadá v praxi?

Příkladnou obcí jsou Trojanovice. Obec dokázala za poslední roky výrazně snížit svoje odpady. A to díky kombinaci systému domácího kompostování a bonusovému systému elektronické evidence odpadů. Teď již nahlíží na své odpady jako na ZDROJ a ne jako na zátěž. Přesvědčte se o tom sami.

 

Zlepšeme společně vaše odpadové hospodářství

 • Analýza

  Podíváme se na aktuální stav odpadů v obci a navrhneme zlepšení na jeho třídění.

 • Funkční systém

  Nastavíme a provedeme kroky k efektivnímu fungování.

 • Produkty a technologie

  Dodáme vhodné produkty a správné technologie.

 • Informační kampaň

  Vzděláváme občany a sledujeme snižování odpadů.

 • Financování

  Individuálně pomůžeme s financováním zvoleného řešení.

Zavřít video