Zpět na seznam článků

SKANSKA kompostuje bioodpady zaměstnanců

Příklady z praxe | 09.10.2017

Společnost Skanska není lhostejná k životnímu prostředí, a proto se rozhodla zajistit do budovy, v níž sídlí, inovativní technologii – elektrický kompostér GreenGood GG-02.

SKANSKA: Společensky odpovědná společnost

Ten bude ekologicky zpracovávat kuchyňský odpad, který vyprodukují její zaměstnanci.

Pilotní projekt je zaměřený na základní osvětu a praktickou realizaci předcházení vzniku odpadů přímo v centrále společnosti.

Probíhat bude přímo v administrativní budově. Zaměstnanci společnosti se tak v praxi setkají se systémem efektivního a ekologického nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, které produkují v pracovní době.

SKANSKA: Více informací o projektu

 

Separace bioodpadu v prostorách kuchyněk a kanceláří.

Elektrický kompostér GreenGood GG-02 instalován přímo v centrále společnosti (Skanska, Praha-Karlín)

Celý proces přeměny kuchyňského odpadu na zhygienizovaný substrát je bezzápachový a zařízení lze mít umístěno v interiéru.

Výsledek kompostování po 24 hodinách – Výživný zhygienizovaný substrát.

Díky kompostování bioodpad nekončí na skládkách, kde dochází k tlení a vzniku skleníkových plynů, ale přirozeně na kompostárně. Tam se vrací veškeré živiny zpět do přírodního koloběhu.

Díky významné redukci se sníží množství emisí vzniklých při svozu tohoto odpadu o více jak 90 %.

 

REALIZACE PROJEKTU: Skanska a.s.

PARTNER PROJEKTU:     JRK BioWaste Management s.r.o.

 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství