Zpět na seznam článků

Jak třídit kuchyňský odpad?

Napsali o nás | 22.09.2021

Až 65 % biologicky rozložitelného komunálního odpadu tvoří kuchyňský odpad z domácností. Tento odpad končí na skládkách, protože ho často mnozí z nás prostě vysypou do směsného odpadu. Problémem je to, že na skládkách způsobuje zahnívání a možnost kontaminace půdy a vody.

třídění kuchyňského odpadu

„Na základě fyzických analýz odpadu z roku 2020, které provádíme v různě velkých obcích a městech s různou strukturou zástavby (rodinné domy, bytové domy) po celé České republice, víme, že průměrná černá nádoba na směsný komunální odpad obsahuje stále vysoké procento (až 32 %) bioodpadu, který zbytečně končí na skládce. Přitom se dá u většiny z něj jednoduše předejít jeho vzniku a celý pak přeměnit na kvalitní hnojivo. Zahradní zeleň může být zpracována v zahradním kompostéru, kompostovatelný odpad z kuchyně taktéž anebo u bytových jednotek je možné jej zpracovat např. v komunitní kompostárně anebo ve vermikompostéru. Zbylý odpad z kuchyní je nejlepší zvlášť vyseparovat a poté  zpracovat v lokální kompostárně anebo bioplynové stanici.“ 

Lilianna Škorpíková z www.meneodpadu.cz

Zprávu, která se věnuje JRK a tomu, jak třídit kuchyňské odpady, najdete zde:

  • Staněk stěhování

www.stehovanistanek.eu/jak-tridit-kuchynsky-odpad/

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství