Proč řešit odpad

Nejlepší způsob, jak přistupovat k odpadům, je předcházet jejich vzniku.
Když už však odpad vznikne, je důležité jej řádně vytřídit.
Dle nařízení Evropské unie musí míra recyklace v České republice dosáhnout 65 % již v roce 2035. Česká republika však nastavila pro města a obce dle nového zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb) daleko vyšší cíle, a to míru třídění ve výši 70 %. Je proto nezbytné začít odpady řešit již nyní.
Nesmíme přitom zapomínat na vzdělávání obyvatel, jelikož informovanost a motivace občanů je klíčovým prvkem v hospodaření s odpady.
Díky správnému nastavení OH ve vaší obci či městě můžete nejen ušetřit, ale také získat zajímavý zdroj financí.

Legislativní povinnosti v odpadovém hospodářství

MÍRA TŘÍDĚNÍ

EU vyžaduje po členských státech do roku 2035 úroveň recyklace 65 %, a proto ČR požaduje vyšší míru třídění po obcích a městech. Do roku 2035 musí dosáhnout 70 % z celkového množství komunálních odpadů.

SKLÁDKOVACÍ POPLATEK

Poplatek za uložení odpadu na skládku se bude v následujících letech rapidně zvyšovat, a to až na čtyřnásobek současné částky.

SNÍŽENÁ SAZBA

Pro zachování současné výše skládkovacího poplatku musí obce a města dosahovat určitého množství využitelných odpadů (SKO, objemný odpad) ukládaných na skládku na jednoho obyvatele za daný rok. V roce 2021 je to 200 kg a do roku 2029 bude 120 kg .

ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ

Úplný zákaz skládkování využitelných složek odpadu bude platit od roku 2030.

Finanční toky v odpadovém hospodářství

ÚSPORA NÁKLADŮ

Správné nastavení OH a maximalizace míry třídění zabrání zvyšování poplatku za skládkování, jelikož obec dosáhne na třídicí slevu.

EKO-KOM

Se zvyšováním míry třídění se zvyšují i příspěvky od společnosti EKO-KOM za vytříděné obalové materiály.

INVESTICE

Ušetřené finance z obecního rozpočtu, které byste jinak vložili do nákladů na OH, můžete investovat do dalšího rozvoje obce.

ZHODNOCENÍ ODPADU

S vytříděným odpadem můžete také získat zdroje surovin, které lze přeprodávat jako např. v Trojanovicích nebo na burze odpadu.

Zodpovědnost občanů k odpadům a jejich povinnosti

ZVYŠOVÁNÍ POPLATKU

Snižování nákladů na OH vám umožní zafixovat občanům poplatek za odpady, který nebudete muset zvyšovat s narůstajícími náklady. Naopak je možné nastavit i slevy za poplatky.

SPRAVEDLNOST

Adresným sběrem a evidencí odpadů získáte přehled a můžete nastavit spravedlivý systém poplatků (PAYT) pro vaše občany a zvýhodnit ty, kteří poctivě třídí a předchází vzniku odpadu.

POPULARITA

K popularitě vede cesta přes spokojené občany. Díky zavedení pohodlného systému třídění, informovaností a další motivaci toho společně dosáhneme.

POVINNOST TŘÍDIT

Legislativní povinnost občanů třídit ještě neznamená, že budou k odpadům přistupovat zodpovědně. Je proto důležité je důkladně informovat a nastavit celý systém, aby byl jednoduchý, pohodlný a zároveň fungoval efektivně.

Environmentální aspekty a ochrana životního prostředí

SKLÁDKOVÁNÍ

Čím méně odpadu odvezete na skládky, tím méně půdy, vody či ovzduší bude znečištěno, ať už rozšiřováním skládek, jejich prosakováním, požáry či uvolňováním plynů při rozkladu.

KONTEJNEROVÁ STÁNÍ

Objemy nádob, frekvence svozu odpadů a minimální docházková vzdálenost jsou prevencí nepořádku v obci a znečištění tříděného odpadu, ke kterým dochází u kontejnerových stání.

ČERNÉ SKLÁDKY

Pohodlný systém a správná motivace občanů funguje jako prevence proti vzniku černých skládek. Občan nemá důvod zbavovat se odpadů nelegálně.

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Již nyní víme, že zdroje surovin naší planety mizí, je proto nezbytné zacyklit materiálové toky, změnit odpad na surovinu a dostat ji zpět do oběhu.

Vypočítat míru třídění

111 Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco lab nisi ut aliquip commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupi datat non proident.

1. Lokalita


2. Riešenia


Prejsť na druhý krok

3. Množstvo odpadu (za rok 2018)

v tonách4. Kontakt


Poraďte se s námi, jak by to mohlo fungovat u vás.

Dejte nám vědět, že máte zájem zlepšit odpadové hospodářství a náš regionální manažer pro váš kraj se vám bude věnovat.

Dlouhodobá spolupráce

Nebo kontaktujte přímo vašeho regionálního manažera.

VeronikaRajnišová

Regionální manažerka Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj

 • veronika.rajnisova@meneodpadu.cz
 • +420 731 478 368

RobinLiška

Regionální manažer Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj

 • robin.liska@meneodpadu.cz
 • +420 608 814 634

AndreaPoláková

Regionální manažerka Moravskoslezský, Olomoucký a Pardubický kraj

 • andrea.polakova@meneodpadu.cz
 • +420 737 170 456

VojtěchDucháč

Regionální manažer Středočeský, Královéhradecký a Liberecký kraj

 • vojtech.duchac@meneodpadu.cz
 • +420 737 057 742

MarekAdamec

Regionální manažer Ústecký, Středočeský a Liberecký kraj

 • marek.adamec@meneodpadu.cz
 • +420 731 016 095

JakubUhrecký

Regionální manažer Pardubický kraj a Vysočina

 • jakub.uhrecky@meneodpadu.cz
 • +420 607 981 931

DominikNahodil

Regionální manažer Středočeský a Plzeňský kraj

 • dominik.nahodil@meneodpadu.cz
 • +420 731 408 972

VeronikaMarešová

Regionální manažerka Středočeský a Jihočeský kraj

 • veronika.maresova@meneodpadu.cz
 • +420 731 114 141

ZdeněkPolanský

Projektový manažer ECONIT

 • zdenek.polansky@meneodpadu.cz
 • +420 775 130 599

TomášAulický

Produktový specialista – kompostárny

 • tomas.aulicky@meneodpadu.cz
 • +420 775 145 224

Naše řešení

Podívejte se na naše řešení odpadů. To vám pomůžeme zavést i u vás.

naše řešení JRK