Jsme tu Pro méně odpadu

Sme tu pre menej odpadu

Náš příběh

Tři absolventi vysoké školy Mojmír (Jiřikovský), Nina (rozená Ročiaková) a Marián (Kobolka) se rozhodli pracovat v oblasti, která má pozitivní ekologický dopad. Založili si vlastní podnikání, které pomáhá řešit tyto aktuální problémy v oblasti životního prostředí. Tři pilíře udržitelnosti podnikání, které drží v synergii, jsou propojení byznysu, ekologie a pozitivního dopadu pro společnost.

JRK Česká republika byla založena v roce 2012 s posláním zlepšit odpadové hospodářství. Od začátku klademe důraz především na spolupráci se samosprávami i  jednotlivci, a díky tomu tak společně přispíváme k dosažení Cílů udržitelného rozvoje.

Věříme, že naše kroky, které DNES podnikáme, přispívají k pozitivní změně a zlepšují odpadové hospodářství. Každý náš produkt a služba mají pomáhat snižovat množství odpadů či jednorázových produktů. Dáváme příležitost lidem na trhu práce, kteří chtějí pracovat na něčem, co jim dává smysl, a významným způsobem participovat na rozvoji společnosti.

Spolupracujeme s obcemi a městy po celé ČR, kterým jsme partnerem v odpadovém hospodářství. Víme moc dobře, že v každé samosprávě řeší odpadové hospodářství jinak. Zavést evidenční systém, vybavit sběrný dvůr nebo třídit bioodpad ve středně velké obci s převážně rodinnými domy je jiné než ve městě s bytovkami. Velkým činitelem jsou také lokální podmínky. Proto jsme se rozhodli tvořit regionální kanceláře a stabilní tým regionálních manažerů po celé České republice.

S každou samosprávou spolupracujeme pečlivě a na individuální úrovni při nastavování či vyhodnocování strategií a zlepšování jejich odpadového hospodářství. Jedině tak dokážeme efektivně identifikovat klíčové body, díky kterým dosahujeme skvělých výsledků.

Základními pilíři našeho partnerství jsou předcházení vzniku odpadů, maximalizace míry třídění a dlouhodobá spolupráce. Z dlouholetých zkušeností obcím/městům nabízíme výběr služeb – odborné poradenství a dodávky produktů, které přispějí k pozitivní a udržitelné změně v jejich odpadovém hospodářství.

Neustále hledáme inovace

Respektujeme přírodu

Máme maximální
nasazení

Vážíme si upřímnosti

Naše závazky jsou
prvořadé

Oceňujeme práci
ostatních

Naše cesta Pro méně odpadu

2010

2012

2015

2017

2019

2021

2011

2014

2016

2018

2020

2025

Mojmír Jiřikovský

Nina Oravcová

Marián Kobolka

Robin Dufek

Pavel Sládeček

Martin Groh

Lilianna Škorpíková

Šárka Haratyková

Hana Dvořáková

Veronika Rajnišová

Robin Liška

Andrea Poláková

Vojtěch Ducháč

Marek Adamec

Jakub Uhrecký

Dominik Nahodil

Veronika Marešová

Zdeněk Polanský

Darina Cieslarová

Tomáš Aulický

Natálie Bílá

Lukáš Váca

Naši partneři

Staň se součástí našeho příběhu Můžeš se přihlásit na konkrétní pozici anebo si navrhni svou vlastní.