ECONIT- systém na evidenci odpadů

SBĚRNÉ DVORY - kompletní vybavení

KOMPOSTÉRY - zpracování bioodpadu

Každý obyvatel vyprodukuje přibližně 300 kg odpadu ročně, z něhož více než 45-60 % tvoří biologicky rozložitelný odpad.

 

Každá nádoba na odpad u domu/v bytovce obsahuje skoro polovinu bioodpadu, který se dá zkompostovat. Tento odpad pak zbytečně končí na skládkách.

Cílem JRK Česká republika s. r. o. je odbourat ze směsného komunálního odpadu biologicky rozložitelnou složku (tj. zahradní odpad jako je tráva, listí, odřezky keřů a stromů, ale i kuchyňské odpady …), a tím:

1. snížit množství skládkovaného odpadu,
2. snížit náklady za svoz odpadu = úspory obecních financí,
3. předcházet vzniku obrovského množství skleníkových a jiných plynů,
4. bioodpad přeměnit na hodnotný zdroj živin – kompost.

Podporujeme zavádění chytrých řešení v odpadovém hospodářství se zaměřením na systémy Door to door“ a „PAYT, jejichž cílem je snížit množství komunálních odpadů produkovaných na území obcí.

V rámci našeho konceptu „Pro méně odpadu“ spolupracujeme s obcemi a jednotlivci na hledání cesty ke snižování množství směsných komunálních odpadů. Toho dosahujeme pomocí předcházení vzniku odpadů (kompostování) a zvyšováním míry třídění odpadů (ECONIT).

Jedním z příkladů je i obec Trojanovice, která dokázala za poslední roky výrazně snížit množství odpadů díky elektronické evidenci odpadů ECONIT a systému domácího kompostování. Přesvědčte se o tom sami.

Našimi partnery jsou také zařízení společného stravování, školy/školky, firmy či neziskové organizace, pro které poskytujeme řešení, díky nimž mohou zkompostovat biologicky rozložitelný kuchyňský odpad prostřednictvím elektrických kompostérů.

Velký význam vidíme také v osvětových kampaních pro obyvatele obcí, bez kterých by systém nemusel vždy dokonale fungovat. Proto je naším druhým nejdůležitějším cílem vzdělávat lidi a také jim nastavit obraz o aktuálním stavu jejich odpadů (i prostřednictvím analýz odpadů, které provádíme ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky).

Zavřít video