Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Používáme cookies, abychom vám zajistili ten nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud budete naše stránky nadále používat bez toho, že byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies na těchto stránkách.

V souvislosti s novým zákonem o ochraně osobních údajů, který platí pro všechny členské státy Evropské unie od 25.05.2018, mají společnosti povinnost zacházet s údaji zákazníků opatrněji s důrazem na zachování jejich bezpečnosti.

Sbíráme následující údaje:

 1. Prostřednictvím našich webových stránek od vás získáváme údaje pro další komunikaci, kontaktování nebo informování o novinkách prostřednictvím přihlášení k odběru newsletteru, vyplněním kontaktního formuláře, zanecháním kontaktních údajů v chatu nebo reagováním na pracovní nabídku. Jde hlavně o vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonický kontakt. Tyto údaje jsou používány pouze na vámi schválené účely.
 2. Nepřímo získáváme informace o tom, jak naše webové stránky používáte. Jde hlavně o údaje o návštěvnosti stránek a interakcích. Dále při analýzách využíváme informace o zařízeních, které umožnují přistup na naše webové stránky – nastavení prohlížečů, informace o operačních systémech, informace, z jaké webové stránky jste k nám přišli, jakým způsobem listujete na naší stránce a informace z cookies.

Způsoby využívání získaných údajů:

Kontaktní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytli více informací o tématech v oblasti odpadového hospodářství nebo zlepšili kvalitu poskytovaných služeb.

Sběr dat probíhá několika způsoby:

1) Vaším přihlášením do databáze pro zasílání pravidelného měsíčního newsletteru:

Pro účely pravidelného informování o novinkách v odpadovém hospodářství sbíráme údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa), abychom vám mohli pravidelně zasílat aktuality a rady z domácího i zahraničního světa odpadů a příklady z praxe. Přihlášením k odběru novinek souhlasíte s jejich zasíláním na vaši e-mailovou adresu. Pokud si už nepřejete zasílat tyto zprávy, můžete se z odběru aktualit odhlásit ve spodní části kteréhokoliv z doručených e-mailů.

2) Vyplněním kontaktního formuláře:

V případě, že jste na naší webové stránce nenašli informace, které vás zajímají nebo máte zájem o sjednání konzultace v oblasti odpadového hospodářství, můžete využit náš online formulář. Na základě vyplněných kontaktních údajů vám zašleme odpověď elektronicky nebo vás budeme kontaktovat telefonicky.

3) Odesláním vašich kontaktních údajů na zpětné kontaktování v našem chatu (online/offline):

Našim zákazníkům chceme zajistit kvalitní servis. Proto je pro vás k dispozici online chat (případně offline formulář), kde nám můžete položit jakoukoliv otázku ze světa odpadů. V případě, že je potřeba odpověď ověřit nebo odeslat požadavek k dalšímu zpracování, potřebujeme vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, anebo telefonicky kontakt). Tyto údaje slouží výlučně pro účely zpětného kontaktování a zpracování vašeho požadavku.

4) Zpracování vašich kontaktních údajů v případě reakce na otevřenou pracovní nabídku:

V případě, že vás zaujme pracovní nabídka, kterou jsme zveřejnili na naší webové stránce, udělujete nám souhlas se zpracováním dat po dobu trvání výběrového řízení. Po vyjádření souhlasu vás zařadíme do databáze kandidátů na pozici našeho nového kolegy/kolegyně.

Analýza spotřebitelského chování na základě nepřímých údajů:

Pro účely zlepšování kvality naší webové stránky a informací, které můžete získat, analyzujeme pohyb uživatelů na stránce. Na základě toho můžeme vyhodnotit relevantnost informací, doplnit, upravit nebo odstranit části webové stránky, aby byla pro vás přehlednější a jednodušší na používání. Tyto informace dále používáme i pro marketingové účely.

Vaše údaje zpracováváme prostřednictvím aplikací.

Pro efektivní zpracování dat využíváme aplikace, které nám umožňují vést databáze s údaji a dále je využívat na základě vašeho souhlasu.

S provozovateli těchto aplikací máme vypracovanou zprostředkovatelskou smlouvu v souladu s novými požadavky Zákona o ochraně osobních údajů.

Kontakty evidujeme a zpracováváme prostřednictvím:

 1. WordPress – po přihlášení na odebírání newsletteru bude vaše e-mailová adresa zařazena do databáze kontaktů. Tyto kontakty jsou dále překlopeny do aplikace Active campaign, jejímž prostřednictvím odesíláme newslettery. Evidujeme zde také údaje z vyplněných a odeslaných formulářů pro účely zpětného kontaktování.
 2. Active campaign – aplikace slouží k odesílání newsletterů, k evidenci a uchování údajů z vyplněných a odeslaných formulářů z našeho webu pro účely zpětného kontaktování.
 3. Smartsupp – poskytnutí kontaktních údajů pro účely zpětného kontaktování.
 4. Google Analytics – analyzování pohybu zákazníka na webové stránce pro nastavení kvalitního obsahu.

Ochrana a uchování údajů:

Naším cílem je, aby byly vaše osobní údaje u nás v bezpečí. Na jejich ochranu jsme přijali kroky ve smyslu nové legislativy. Databáze podléhají ochraně před zničením, poškozením, zneužitím nebo ztrátou.

Poskytnuté údaje uchováváme po dobu nezbytnou k jejich používaní. V případě zasílání pravidelných informací formou newsletteru uchováváme kontaktní údaje, dokud se z odběru neodhlásíte. Při kontaktních formulářích jsou údaje evidovány po dobu, která je nezbytná pro zpracování vašeho požadavku.

V případě, že si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje nadále zpracovávány můžete:

Zásady zpracování osobních údajů
v souvislosti s užíváním internetových stránek

Společnost

JRK Česká republika s.r.o.

IČO: 24853640
Sídlem: Bolzanova 1615/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

JRK Česká republika v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) vydává tyto informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním internetových stránek.

Naše společnost považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči našim partnerů a klientům, jakož i dalším osobám. Ochraně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy.

V této sekci naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme. Níže uvádíme informace, jaké osobní údaje zpracováváme, na základě jakého právního základu, k jakým účelům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Tyto informace o zpracování osobních údajů upravují zpracování osobních údajů návštěvníků našich webových stránek nebo osob, které s námi komunikují telefonicky.

Tato webová stránka obsahuje vždy poslední aktuální verzi Informací o zpracování osobních údajů naší společnosti.

Tyto informace popisují ta zpracování osobních údajů, která se týkají našich partnerů, klientů a odběratelů našich služeb – fyzických osob, od kterých nepotřebujeme jejich souhlas ke zpracování osobních údajů.

I.
Správce

Správcem osobních údajů je společnost JRK Česká republika s.r.o., IČO: 24853640, Sídlem: Bolzanova 1615/1, Nové Město, 110 00 Praha

II.
Souhlas

Používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním internetových stránek.

Vždy, když poskytujete informace prostřednictvím těchto stránek, souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním předmětné informace v souladu s níže uvedeným textem.

III.
Účel a právní základ pro zpracování

Osobní údaje zpracováváme za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby statistik a evidencí, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na webových stránkách a v jejich optimalizaci.

Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 1. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Správcem a jeho obchodním partnerem (čl. 6 odst. 1 písm.
 2. GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Správce tak musí zpracovávat Osobní údaje i za účelem plnění právních povinností, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 3. k plnění právních povinností, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 4. k marketingovým účelům, aby Správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich potřebám svých partnerů, pro tento účel zpracování správce získává partnerům souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 5. k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Správcem a partnerem, plnění zákonných povinností, které Správci ze smluvního vztahu mezi ním a Partnerem vyplývají, ochrana reputace Správce jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Správce pro případné soudní spory.

Zpracovávané osobní údaje, jejich zdroje a doba uchování

Vdobě vaší návštěvy webových stránek www.meneodpadu.cz jsou pasivně shromažďovány další informace, a to zejména IP adresa, cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru, čas přihlášení a provedení dalších operací a historii procházení, vaši přibližnou lokaci.

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto webových stránek nemusí bez cookies správně fungovat.

Není-li stanoveno jinak platí, že osobní údaje uchováváme po dobu nejdéle 6 měsíců, resp. v případě cookies do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z vašeho zařízení.

V.
Zpracování a předání osobních údajů

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezený účel, pro který vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro výše uvedený účel zapojujeme jako zpracovatele v případě provozování IT služeb, jakož i tohoto webu Bc. Jan Šebesta, Družstevní 1000/2a, Hustopeče 69301 IČ: 72394234 DIČ: CZ8208034054, (Google Analytics atd.), který pro nás zajišťuje provoz webových stránek včetně webové analytiky, vaše osobní údaje nepředáváme dalším správcům a nijak s nimi neobchodujeme.

Výjimkou z nepředávání vašich osobních údajů jsou případy, kdy budeme povinni tyto údaje předat na základě právních předpisů zejména soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí a případy, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedeného účelu předávat státním orgánům či třetím osobám zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním.

VI.
Práva při zpracování osobních údajů

Při zpracování vašich osobních údajů máte zachována všechna práva a my dodržujeme své povinnosti při zpracování vašich osobních údajů. Mezi tato vaše práva patří:

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na „správce“ požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování, a v rozsahu v jakém to umožňuje platná legislativa. Subjekt údajů je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s „správce“ jeho osobní údaje.

 1. Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že „správce“ jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s nařízením nebo s jiným souvisejícími právními předpisy, je oprávněn od „správce“ požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li „správce“ nepřesné osobní údaje subjekt údajů, je subjekt údajů oprávněn požadovat jejich opravu.

 1. Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat na „správce“ výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování. Informujeme vás, že na činnost exekutora se vztahuje výjimka z využití práva na výmaz osobních údajů tzv. „práva být zapomenut“ ve smyslu čl. 17 odst. 3 písm. b) a písm. e) GDPR.

 1. Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů je oprávněn požadovat na „správce“ omezení zpracování osobních údajů v následujících případech:

provedení výmazu osobních údajů,

údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

S osobními údaji, ve vztahu, k nimž bylo uplatněno právo na omezení zpracování, nebude s výjimkou jejich prostého uložení až do splnění účelu omezení prováděna žádná operace zpracování, ledaže byl k takovému zpracování subjekt údajů udělen souhlas, nebo je takového zpracování zapotřebí z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, případně z důvodu jiného důležitého zájmu Evropské unie nebo České republiky.

 1. Právo na námitku proti zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů „správce“ je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody týkající se jeho konkrétní situace. „Správce“ je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvody zpracování spočívající v ochraně jejich zájmů převažuje nad zájmy a svobodami subjektu údajů.

 1. Právo na přenos osobních údajů

V případě, že subjekt údajů poskytl své osobní údaje na základě souhlasu nebo v souladu s plněním smlouvy a jsou zpracovávány automatizovaně tj. v elektronické podobě, má subjekt údajů právo na přenos těchto údajů jinému Správci nebo Zpracovateli, kterého subjekt údajů identifikuje, a to ve strojově čitelném formátu.

 1. Právo na podání stížnosti

V případě podezření, že „správce“ zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li „správce“ některému z výše uvedených požadavků, subjekt údajů oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VIII.
Jak uplatnit jednotlivá práva

Pro uplatnění práv lze využít naše předpřipravené formuláře, které naleznete na našem webu také.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na následující kontakty:

a)  E-mail:
b)  Doručovací adresa: JRK Česká republika s.r.o., IČO: 24853640, Sídlem: Bolzanova 1615/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Prohlášení upravující komunikaci a ochranu osobních údajů

Společnosti

JRK Česká republika s.r.o.

IČO: 24853640
Sídlem: Bolzanova 1615/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

JRK Česká republika v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) vydává tyto informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním internetových stránek.

V rámci naší činnosti dochází k ústní, telefonické, písemné, elektronické či obdobné komunikaci (dále jen „komunikace“) našich zaměstnanců s dalšími fyzickými osobami. Naše společnost považuje za podstatné jednoznačně vymezit práva a povinnosti komunikujících osob za účelem jednoznačnosti oprávnění pro využívání osobních údajů, které v rámci komunikace stran jednat sdělí druhé.

Osobní údaje poskytnuté v rámci komunikace našich zaměstnanců či externích pracovníků s třetími osobami podléhá níže uvedeným podmínkám zpracování osobních údajů.

Zahájením a vedením komunikace s našimi zaměstnanci nebo externími pracovníky druhá strana souhlasí s tím, že osoby spolu komunikující si vzájemně udělují souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v kterém si osobní údaje dobrovolně poskytly v rámci komunikace a obchodních jednání a současně druhá strana deklaruje, že tento souhlas uděluje automaticky i společnosti JRK Česká republika. Souhlas je udělen za účelem naplnění smyslu vedené komunikace, a to na dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu komunikace a dále na dobu patnácti let po skončení komunikace.

Na základě žádosti jedné ze stran komunikace, je dotčená strana komunikace povinna bezodkladně provést likvidaci osobních údajů. Této žádosti nemusí druhá strana vyhovět neuplynula-li doba patnácti let po skončení komunikace, a to z důvodu možného vznesení oprávněných zájmů komunikujících stran.

Ustanovení předchozího odstavce neplatí, pokud je vedeno jakékoliv řízení, ve kterém jsou přezkoumávány důvody určení, výkonu nebo obhajoby právních jednání a nároků komunikujících stran či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo v případě, že je proti jedné z komunikujících stran zahájeno a vedeno trestní řízení.

Generálně pak platí, že komunikující osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po ukončení komunikace, a řádně plnit povinnosti a zásady ochrany osobních údajů dle GDPR.

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“):

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je JRK Česká republika s.r.o. IČO: 24853640 Spisová značka: C 201706 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Bolzanova 1615/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Správce“).

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zaměstnance (dále jen „Subjekt údajů“), které byly Správci odevzdány, jsou zpracovávány za účelem řádného plnění práv a povinností vyplývajících z výběrového řízení na pracovní pozici, dále za účelem plněním právních povinností, které se na Správce, jakožto zaměstnavatele vztahují (zejména v rámci mzdové, daňové a pojistné oblasti) a oprávněného zájmu Správce (zejména přiměřeny monitoring uchazečů pro řádné vyhodnocení nejvhodnějšího uchazeče o zaměstnání, ochrana bezpečnosti uchazečů o zaměstnání, ochrana majetku správce a uplatňování právních nároků). Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění z výběrového řízení a směřující k uzavření pracovní či jiné smlouvy, plnění právní povinnosti a oprávněny zájem.

 1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Předmětem zpracování jsou především údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání, a to nejméně v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, pohlaví, všechna dřívější příjmení a zaměstnání atp.) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce, osoby vykonávající pro správce externě zpracovatelské a dodavatelské činnosti, subjekty zpracovávající na základě zákona osobní údaje dodané správcem. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 3 let po ukončení výběrového řízení. Po jeho skončení jsou osobní údaje uloženy po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt pro jejich využití k obraně v případném soudním sporu vycházejícího z daného pracovněprávního vztahu. Dále jsou osobní údaje uchovávány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy a předpisy sociálního zabezpečení). Po uběhnutí daných lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. (Žádost o opravu, omezení zpracování nebo výmaz informací o subjektu.) Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.