Zpět na seznam článků

Lepší hospodaření, menší poplatky pro Nedachlebice

Napsali o nás | 13.10.2020

Nedachlebice zlepšují odpadové hospodářství.

A jaké technologie v rámci proměny odpadového hospodářství Nedachlebice zavedly? Například evidenční systém, jehož prostřednictvím může radnice přesně sledovat množství komunálního odpadu či vytříděného papíru i plastu a tomu přizpůsobit frekvenci sběrů. Díky tomu můžou Nedachlebice také nastavit spravedlivější poplatky za odpady. „Chystáme vyhlášku, která zvýhodní každého, kdo se do nového systému sběru a třídění odpadů zapojí. Výsledkem by mělo být i to, že poplatek pro třídícího bude nižší než ten letošní,“ upřesnil starosta. Adresná evidence odpadu znamená, že každá nádoba či pytel má vlastní QR kód. Zatímco černé popelnice eviduje svozová společnost, pytlový sběr, nádoby na bioodpad nebo odpad na sběrném dvoře eviduje obec sama.

„Zavedením pytlového sběru dům od domu získali obyvatelé pohodlný systém třídění odpadu – nemusí s ním chodit do sběrného místa. Do pytlů se tak sbírá a třídí například plast, papír, sklo, hliníkové obaly a konzervy, kovy či drobný elektroodpad. Pytlový svoz probíhá každých čtrnáct dní. Nedachlebjané mohou dát před dům také velké elektrospotřebiče,“ doplnil Filip Poštulka z firmy JRK Česká republika, která s novou podobou odpadového hospodaření Nedachlebicím pomohla. Radnice také rozdala svým obyvatelům více než 70 nádob na bioodpady, které bude sama svážet novým autem. To vše si Nedachlebice pořídily za pomoci dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Zprávy, které se věnují partnerství JRK a Nedachlebicím, najdete zde:

  • Kroměřížský deník

  • Slovácké noviny

  • Slovácký deník

  • Valašský deník

  • Zlínský deník

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství