Reference

Již 10 let spolupracujeme s obcemi a městy po celé České republice

Řekli o nás:

JRK Prostřední Bečva

Prostřední Bečva

„Musím říct, že jsem byl opravdu překvapen, a to velice, velice pozitivně. Po čtyřech měsících od spuštění systému ECONIT se enormně zvýšilo množství vytříděných složek a došlo k poklesu směsného komunálního odpadu o více než 20 %. Je neuvěřitelné, jak se občané v třídění odpadu zlepšili, a já jim za to opravdu děkuji.“ Ing. Radim Gálik

Ostopovice

„Nový systém ECONIT je pro občany uživatelsky přátelštější. A pro obecní samosprávu je zase zásadní, že ho bude možné v budoucnosti využít i pro evidenci množství směsného komunálního odpadu za jednotlivé domácnosti i jednotlivé svozy.“

Jaroměřice

„Evidenční systém je docela určitě přínosem pro každou obec. Vznikají nám dokonalé přehledy o odpadech, no a díky těmto přehledům jsme schopni nastavit bonusový systém snížených splátek občanů za komunální odpad.“ Mgr. Iveta Glocová, starostka Jaroměřice

Trojanovice

„Díky evidenčnímu systému ECONIT, který používáme již od roku 2009, jsme v celkovém nakládání s odpady desítky tisíc v plusu.“ Mgr. Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice

Loštice

„Rozhodli jsme se vybudovat moderní sběrný dvůr proto, abychom zvýšili míru třídění a v konečném důsledku tak ušetřili peníze,“ vysvětluje starostka obce Šárka Havelková Seifertová a dodává: „Pomocníkem, který nám pomůže k úsporám, je především evidenční systém sběrného dvora. Díky němu jsme získali přesný přehled o odpadech, které do sběrného dvora odevzdají občané i firmy. Systém nám také zásadně zjednodušil administrativu.“

Kobylá nad Vidnavkou

„Systém dokáže sledovat množství vytříděného odpadu v jednotlivých domácnostech za jednotlivé komodity,“ vysvětluje starostka obce Zuzana Jochmannová a doplňuje: „Velmi nás těší, že se do nového systému třídění odpadu zapojily téměř všechny domácnosti v obci. Nejenže pomůžou šetřit přírodu, ale zapojí se i do odpovědné likvidace odpadu.“

Lipová-lázně

„S novelou zákona o odpadech se mají zásadně měnit poplatky za uložení odpadů na skládku. To by se mohlo promítnout do podstatného zvýšení poplatků pro občany,“ uvádí starosta obce Lubomír Žmolík a dodává: „Chceme zdražení předejít, a tak obec zavedla systém ECONIT, který bude prostřednictvím QR kódů sledovat četnost a další parametry komunálního odpadu. Díky tomu budeme moci přijmout opatření, která nám pomůžou optimalizovat cenu za svoz. Současná četnost vývozů je týdenní a čtrnáctidenní. Je tedy možné, že v budoucnu četnost rozšíří – díky datům z evidenčního systému – i na měsíční vývoz.“

Písečná

„Tím, že spouštíme inteligentní systém evidence odpadů, tak reagujeme na vyšší potřebu třídění odpadů. Zásadní však pro nás je, že v obci máme stále velké množství drahého komunálního odpadu,“ uvádí starosta obce Písečná Jan Konečný a vysvětluje: „Brzy se totiž budou zvyšovat poplatky za uložení odpadů na skládku, což může znamenat výrazné zvýšení poplatků za svoz. Chceme na to být připraveni, abychom mohli přijmout opatření, která pomůžou optimalizovat výši poplatků za svoz odpadů. To však nelze bez analýzy a navržení dalšího postupu. I s tím nám, jak věříme, evidenční systém pomůže.“

Nový Jičín

„Evidenční systém ECONIT jsme zvolili mimo jiné i proto, že – kromě evidence nádob, druhů odpadů či četnosti svozů – může být jednoduše doplněn o motivační systém pro občany. A rovněž pracuje na principu QR kódu, se kterými se terénním zaměstnancům pracuje lépe a rychleji než s čárovými kódy.“

Straškov-Vodochody

„Odpadům v obci se věnujeme poměrně intenzivně a mám pocit, že naši občané chtějí třídit. Problém byl však v nastavení celého systému odpadového hospodářství. Po zavedení ECONITu a intenzivní osvětě dávají naše odpady konečně hlavu a patu.“ Ondřej Švec, starosta obce Straškov-Vodochody

Hlásná Třebaň

„V Hlásné Třebani jsme se systémem adresného třídění ECONIT začali v polovině dubna 2018. Díky důkladné osvětě a nastavení systému jsme již po prvním měsíci zaregistrovali zvýšení míry třídění, například u plastů, až o 70 %. Adresné třídění nám pomohlo vyřešit problém s nedostatkem místa pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. Chtěl bych tímto poděkovat občanům Hlásné Třebaně, že se do systému zapojují a pomáhají tak nejen obci, ale i životnímu prostředí.“ Ing. Vnislav Konvalinka, bývalý starosta obce

Dolní Lutyně

„Zvažovali jsme hnědé popelnice nebo kvalitní domácí kompostéry v kombinaci s komunitní kompostárnou. V první fázi jsme pořídili kompostéry asi pro polovinu nemovitostí. Po počátečním váhání se nám začali hlásit další zájemci, a tak jsme pokračovali pořízením dalších kompostérů, čímž jsme uspokojili všechny zájemce. Po těch létech mohu konstatovat, že domácí kompostéry fungují, občané se naučili nenásilně separovat BRKO a ještě si pochvalují kvalitní zeminu na své záhony a do truhlíků. Kdo má velkou zahradu, může trávu, listí nebo větve zavést na naši kompostárnu. Nemusíme tak pořizovat hnědé popelnice a za drahé peníze je svážet, většina bioodpadu končí tam, kde vznikla, přímo u nemovitostí.“

Dobšice

„O problematiku efektivního odpadového hospodářství se zajímám již delší dobu. Nechtěl jsem nic uspěchat za každou cenu. Nejdůležitější bylo vybrat ten správný systém evidence odpadů, který bude vyhovovat našim požadavkům a potřebám obce. Po podrobné analýze všech možných systémů, které jsou na trhu, jsem se rozhodl pro evidenční systém ECONIT. ECONIT je oproti ostatním systémům jednoduchý na pochopení, přehledný a poskytuje nám potřebnou variabilitu. Veškerá data získám za pár kliknutí. Spolupráce s JRK byla vždy na profesionální úrovni a systém nám nastavili přesně na míru." Ing. Jaroslav Jenšovský, starosta obce Dobšice

Bílovice-Lutotín

„Zavedení evidenčního systému nám pomáhá využít všech výhod svozu, který funguje dům od domu. Díky evidenčnímu systému přesně víme, kolik odpadu vytřídíme. Informace, které jsme získali prostřednictvím evidenčního systému, nám pomůžou ke snížení množství svozů. Obec tak ušetří za platby svozové firmě,“ vysvětluje starosta obce Miroslav Hochvald a dodává: „Samotné zavedení systému sběru v nádobách dům od domu se velmi pozitivně odrazilo na množství vytříděného odpadu a vytříděnosti směsného komunálního odpadu. Jeho objem díky tomu výrazně klesá.“

Jablunkov

„Evidenční systém a jeho mobilní terminály umí načítat prostřednictvím QR kódů jednotlivé druhy odpadů. Díky tomu přesně víme, jaký obsah se v nádobách nachází,“ vysvětluje ředitel technických služeb města Tomáš Hanzlík a dodává: „ Jsme přesvědčeni, že právě propojení chytrého evidenčního systému s jednotlivými nádobami přinese městu efektivnější nakládání s odpady.“

Ratiboř

„Věříme, že informace, které díky systému získáme, nám pomohou snížit frekvenci svozu,“ uvádí starosta obce Martin Žabčík a doplňuje: „Přihlásili jsme se do projektu Obce bez odpadu proto, abychom zásadně zlepšili naše nakládání s odpady, ušetřili finance, a také zvýšili komfort obyvatel při třídění.“

Další spolupráce na cestě Pro méně odpadu

JRK reference ACSR

Asociace společenské odpovědnosti

Jsme velice rádi, že se JRK Česká republika stala členem naší asociace a vážíme si všech aktivit, kterými přispívají k příkladům společenské odpovědnosti. Neustále rozvíjejí inovativní technologie a především systém evidence odpadů ECONIT, díky kterým pomáhají obcím a městům optimalizovat odpadové hospodářství.

INCIEN

JRK je jedna z firem, která na odpovědnosti a Cílech udržitelného rozvoje buduje nejen svoje firemní prostředí, ale i projekty, kterými ovlivňují svět kolem nás. JRK pomáhá přinášet do českých obcí kompletní změnu pohledu na odpad jako takový. Ten se totiž i díky principům cirkulární ekonomiky stává zdrojem. A to jak financí, tak materiálů pro výrobu nových produktů.

JRK reference ALMS

Asociace lesních mateřských škol

Díky JRK jsme našli řešení i nestandardních situací pro nakládání s odpady v lesních školkách. Je to pro nás důvěryhodný partner - potřebovali jsme přesně vědět, jak vše funguje a JRK se nevyhnulo žádné z našich otázek.

Slušná firma

Společnost JRK je pro nás ve spolku Slušná firma právoplatným parťákem/partnerem, se kterým táhneme za jeden provaz. Firma, která nad rámec svých povinností a podnikatelských záměrů pracuje na sobě a na své zodpovědnosti vůči lidem i planetě.

EPRIN

Společnost JRK je obrovským profesionálem ve své oblasti, nabízí rozmanitou kvalitní službu a je nám opravdu velkou ctí být přítomni jejich digitální odpadové revoluce. Vzájemná spolupráce, nejen na projektu ECONIT, je opravdu skvělá a úžasná. Jedná se o vysokou úroveň profesionality, partnerství, vstřícnosti a ochoty pomoci. Naše týmy se vzájemně aktivně doplňují a jsme opravdu hrdí, že můžeme podporovat skvělý podnikatelský záměr v oblasti hospodaření a správného nakládání s odpady. Děkujeme celému týmu JRK Česká republika a Slovensko, že můžeme být s vámi u toho!

Cyrkl

Společnost JRK v Česku a na Slovensku výrazným způsobem napomáhá ke změně odpadového světa směrem k větší efektivitě a rozumnějšímu nakládání s odpady. Jsme rádi, že můžeme společně sdílet vizi transparentního světa nakládání s odpady, ve kterém právě data hrají hlavní roli.

OZ Priatelia Zeme – SPZ

Za Priateľov Zeme – SPZ můžu říct, že při naší práci dodržujeme přísné etické principy, které uplatňujeme i při spolupráci s podnikatelskými subjekty. Spolupráce s JRK tyto principy splňuje. Oceňujeme jejich profesionalitu, konstruktivní přístup, otevřenost a flexibilitu. Jsou firma, která při podnikání přemýšlí nejen o finančních tocích, ale také o životním prostředí. Toho si vážíme. S firmou JRK Česká republika spolupracujeme velmi rádi.

Záhony pro školky

Partnerství s firmou JRK, prostřednictvím které dodáváme do zahrad mateřských školek kompostéry z recyklovaného plastu, přijatelné rovněž pro hygienické normy ve školkách, je jedním z důležitých přínosů pro náš projekt. Dobře fungující spolupráce za příznivých partnerských podmínek se osvědčila a za tuto podporu společnosti JRK děkujeme!