Zpět na seznam článků

Průzkum mezi samosprávami: Jak omezit černé skládky?

Rady a tipy | 11.10.2018

Od začátku července tohoto roku se zástupci společnosti JRK Česká republika ptali zástupců více než stovky samospráv, co podle nich nejvíce pomáhá v boji proti černým skládkám. Nyní Vám představujeme pětici hlavních doporučení, jak předcházet černým skládkám.

Boj s černými skládkami lze vyhrát. Jak?

Představujeme vám pětici hlavních doporučení, jak předcházet černým skládkám.

Od začátku července tohoto roku se zástupci společnosti JRK Česká republika ptali zástupců více než stovky samospráv, co podle nich nejvíce pomáhá v boji proti černým skládkám. Celý průzkum jsme připravili společně s Institutem cirkulární ekonomiky.

V České republice jsou tisíce skládek. Jen těch monitorovaných, jak uvádí sdružení zmapujTo.cz, je přes dva tisíce. Tam, kde jsou lidé motivováni, však problémy s černým skládkováním neznají. Nejčastější motivací, jak se černým skládkám vyhnout, jsou, jak se v průzkumu shodli zastupitelé, motivovaní občané. A co je motivuje? Jak jinak – peníze.

 

Výsledky průzkumu: Co nejvíce pomáhá v boji s černými skládkami?

Zdroj.: Výzkum mezi zastupiteli, který probíhal od července do září 2018. Výsledky jsou zaokrouhleny na celá čísla.

 

Na základě dotazování mezi zastupiteli 105 obcí ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky vám představujeme pětici doporučení JAK PŘEDCHÁZET ČERNÝM SKLÁDKÁM:

  1. Motivováním lidí, aby třídili – například zavedením bonusů za sběr odpadu
  2. Větší informovaností domácností, ale třeba i žáků základních škol
  3. Zavedením evidence odpadového hospodářství v obci
  4. Lepší dostupností možností jak třídit – například díky distribuci nádob či pytlů do domácností
  5. Intenzivnějším dohledem na rizikových místech

Jak to funguje v praxi?

Závěry výzkumu potvrzují i příklady z praxe. Například v Prostřední Bečvě, kde zavedli bonusový systém, mohl starosta díky úsporám snížit poplatky za komunální odpad. Ušetřili za rok 334 000! Podobné zkušenosti mají i v Trojanovicích. Díky domácímu kompostování a bonusovému systému evidence odpadů se zde zvýšila vytříděnost komunálního odpadu o 80 % a černých skládek se zde rovněž neobávají. A podobné je to i v Jaroměřicích. Starostka obce, Iveta Glocová k tomu říká: „Zavedení evidence odpadů propojené s bonusovým systémem motivovalo naše občany tak, že je ani nenapadne, vytvářet černé skládky. Prostě se jim to nevyplatí.“  

Podívejte se ZDE, jaký systém zavedli v Trojanovicích, Jaroměřicích a Prostřední Bečvě

 

Spolupráce samospráv, firem a občanů

Z výzkumu také vyplývá, že jsou to především samosprávy, které mají ve svých rukách možnost, jak ovlivnit občany, aby černé skládky nevytvářeli. „V obcích, kde je zavedený motivační systém orientovaný na množství vytříděných složek, neevidujeme žádné problémy s černými skládkami,“ vysvětluje ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky Soňa Jonášová a doplňuje: „Lidé v takových obcích více věří fungování systému správného nakládání s odpadem, protože vidí, že díky třídění šetří finance sobě i obci.“  Spolupráce komunálních politiků a firem, které se zabývají odpadovým hospodářstvím, je tedy zásadním předpokladem k úspěšnému boji s černými skládkami. Potvrzuje to i Nina Oravcová, jednatelka společnosti JRK: „Součinnost mezi zastupiteli a zkušenými odborníky, kteří se zabývají odpadovým hospodářstvím, je zásadním předpokladem úspěšné prevence černých skládek. Lidé jsou díky tomu motivování, aby třídili, a zároveň si uvědomují, že přispívají ke zlepšení životního prostředí.“

Chcete také motivovat vaše občany? Kontaktujte našeho obchodního zástupce ZDE

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství