Zpět na seznam článků

Valašská Bystřice výrazně ušetřila díky proměně odpadového hospodářství

Příklady z praxe | 22.04.2020

Valašská Bystřice zavedla podstatné novinky do odpadového hospodářství. To je nyní efektivnější a přineslo významné úspory – došlo k výraznému snížení svozů odpadů. Zatímco dříve obec, která patří rozlohou k největším v České republice, svážela měsíčně kolem 1300 popelnic, nyní, po zavedení systému je to jen něco přes 700 nádob. Zásadní novinkou pro odpadové hospodářství obce bylo zavedení . . .

Valašská Bystřice zavedla podstatné novinky do odpadového hospodářství. To je nyní efektivnější a přineslo významné úspory – došlo k výraznému snížení svozů odpadů. Zatímco dříve obec, která patří rozlohou k největším v České republice, svážela měsíčně kolem 1300 popelnic, nyní, po zavedení systému je to jen něco přes 700 nádob.

Zásadní novinkou pro odpadové hospodářství obce bylo zavedení evidenčního systému. Ten umí s pomocí mobilních terminálů načítat prostřednictvím QR kódů naplněnost popelnic i druhy odpadů. Díky tomu samospráva obce přesně ví, co popelnice či pytle s odpadem obsahují. Po propojení systému s obecním odpadovým hospodářstvím se tak odváží téměř o polovinu méně popelnic. „Obec má – díky novému systému – dokonalý přehled o množství vytříděného odpadu, a o svezeném směsném komunálním odpadu,“ uvádí místostarosta obce Karel Drda a dodává: „díky evidenčnímu systému ECONIT jsme připraveni na zpřísňující se předpisy i na možné navýšení skládkového.“

V čem spočívají změny?

Před zavedením evidence byly popelnice opatřeny štítky, které si domácnosti vyzvedávaly na obecním úřadě a v den svozu je pověsily na popelnice. Nádoby byly často poloprázdné. V novém systému dostali občané QR kódy, které identifikují nádobu z jejich domácnosti. Obyvatelé Valašské Bystřice, i díky informační kampani, vědí, že nemají dávat popelnici před dům, pokud není plná.

Funguje to i v rozlehlé obci

Vzhledem k tomu, že v podhůří ležící Valašská Bystřice patří k nejrozlehlejším obcím u nás, tak je zde hodně lidí, kteří žijí v odlehlých místech. Tito občané nyní rovněž dávají odpady do pytlů označených QR kódy. Ty ve svozový den uloží ve sběrných hnízdech, nebo položí u svozové trasy. Samospráva s pomocí kódu může sledovat naplněnost nádob i obsah pytlů. Díky evidenčnímu systému je možné, – ve spolupráci se svozovou společností AVE -, optimalizovat svozové trasy i četnost svozů. To obci přináší zásadní úspory. Pro samosprávy v podhorských oblastech tak může Valašská Bystřice sloužit jako příklad vhodné transformace hospodaření s odpady.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství