Zpět na seznam článků

Víme jak bude vypadat program na první cirkulární konferenci

Rady a tipy | 01.02.2016

ODPAD ZDROJEM 2016 aneb jak efektivně zavádět oběhová hospodářství na komunální úrovni

 1. – 11. března 2016 se v Choťovicích v hotelu Na farmě uskuteční unikátní konference ODPAD ZDROJEM 2016z dílny našich přátel Institutu cirkulární Ekonomiky, která bude reakcí na podněty, dotazy a příklady dobré praxe, se kterými se Institut setkal během svojí aktivní činnosti v oblasti nakládání s odpady na municipální úrovni v roce 2015.

Již dnes víme, že program konference bude více než bohatý a zajímavý. Starostové a ostatní účastníci se budou moci inspirovat příklady dobré praxe, diskutovat s odborníky či budou mít možnost setkat se s novými technologiemi a inovacemi z oblasti efektivní správy odpadového hospodářství.

Místenky na tyto dva dny plné užitečných informací jsou stále k dispozici, tak se nechte nalákat na tento skvělý program:

Témata

– Motivace občanů k separaci nefinanční i finanční.
– Řešení nakládání s jednotlivými komoditami:

 • Komunální odpad.
 • Obaly – plasty, kov, papír, sklo.
 • Autovraky
 • Pneumatiky – nově v roce 2016.
 • Sběr kovu a železa, výkup surovin.
 • Průběžná evidence, ohlašovací povinnosti ISPOP.
 • Nebezpečné odpady.
 • Biologický odpad.
 • Textilní odpad.
 • Stavební odpad – novinka 2016.
 • Velkoobjemový odpad.

– Rozdíly sběru mezi zástavbou rodinných domů a bytovými domy.
– Síla spojení obcí ve svazky.
– Nastavení fungující spolupráce se svozovými firmami.
– Odpadová evidence prostřednictvím čárových kódů v praxi.
– Ekonomika a efektivní financování odpadového hospodářství.

Čtvrtek

 1. BLOK Legislativa a zdroje financování pro oběhové hospodářství a odpady
 • Dotační možnosti – národní fondy, Ing. Jakub Hrbek, (SFŽP)
 • Informace o kontrolách separovaného sběru odpadů: na co se musí obec připravit, Ing. Lukáš Kůs (ČIŽP)
 • Financování spoluúčasti na nových projektech, Judita Naňková (Erste Corporate Banking)

Panelová diskuze s přednášejícími.

 1. BLOK Jak teorii přeměnit ve správnou praxi
 • Bioodpady: Jak nastavit fungující spolupráci mezi obcí a zemědělcem, Ing. Květuše Hejátková, (ZERA)
 • Nastavení spolupráce se svozovou firmou
 • Obchodovatelné komodity, Ing. Petr Šulc, (SPDS ČR)
 • Síla spojení ve svazky, Karel Ferschmann, (SMS ČR)

Panelová diskuze s přednášejícími.

 1. BLOK Exkurze a workshopy
 • Exkurze: Uzavřené energetické a materiálové cykly, Farma Choťovice, návštěva bioplynové stanice
 • Workshop 1: Efektivní komunikace v rámci obce (nové technologie v oblasti komunikace, využití SMS aplikací atd.)
 • Workshop 2: Motivace občanů k zapojení se do systému
 • Workshop 3: Hlášení odpadů v ISPOP, povinnosti obce
 1. BLOK Trh technologických řešení
 • Technologický trh – představení sponzorů, vystavovatelů
 • Možnost pro networking, diskuze s účinkujícími

 

Večeře a společenský večer

V rámci společenského večera je zajištěna hudební reprodukce, program, příležitosti pro navázání kontaktů a spolupráce a občerstvení.

 

 Pátek

 1. BLOK Praxe a inspirace
 • Úspěšné realizace odpadového hospodářství
 • Osvěta jako cesta ke snižování odpadů, Branislav Moňok, (OZ Priatelia Zeme)
 • Elektronická evidence odpadů v praxi (efektivnost čárových kódů a vážení odpadů)
 • Předcházení vzniku bioodpadů a gastroodpadů (Ing. Mojmír Jiřikovský, JRK)
 1. BLOK
 • Likvidace a předcházení černých skládek, zapojení obyvatel do akcí (Ukliďme Česko, Radek Janoušek)
 • Efektivní systémy evidence odpadů

 

Určitě si nenechte ujít tuto skvělou příležitost a rezervujte si termíny 10. – 11. března 2016 do svých osobních kalendářů. Jsme hlavním partnerem konference a součástí programu bude i naše odborná přednáška o bioodpadech a gastroodpadech, rádi vás tam osobně uvidíme.

 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

 • nejnovější informace z odpadové legislativy
 • inspirativní příklady z regionů
 • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství