Zpět na seznam článků

Zvláštní bytosti na hromadě odpadu

Rady a tipy | 06.05.2016

Co je to analýza odpadů ? a jak probíhá ?

Vsadíme se, že málokdo z vás si umí živě představit, jak může vůbec vypadat taková analýza odpadu. Pokud se vám nyní před očima zjevuje laboratoř, zkumavky a velké matematické propočty, pravděpodobně jste na omylu. Systém analýzy odpadu je naopak velmi prostý a pro někoho i doslova více než extrémně zážitkový :). Představme si tedy, jak taková analýza odpadu funguje.

Proč vlastně analýza?

Při naší již více než šestileté spolupráci s obcemi na zavádění systému předcházení vzniku odpadů (přes systém domácího kompostování) jsme se mnoho krát setkali se slovy, že „naši občané nemají v směsném komunálním odpadu bioodpad“. V překladu, „naši občané veškerou posečenou trávu, shrabané listí, plevel, slupky z ovoce a zeleniny, větve či jiný zelený odpad ze svých zahrad kompostují svépomocí. A tedy v kukanádobách takový odpad nemají. „Ano, toto by byl naprosto ideální stav a my sami bychom skákali radostí, kdyby tomu tak bylo. Nicméně, naše praxe nám říká něco jiného. Víte o tom, že dnes v průměru až 45% komunálního odpadu tvoří právě bioodpad? Tento procentuální údaj se nám bohužel potvrzuje právě prostřednictvím analýz odpadů, které realizujeme ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky v České republice i na Slovensku, na partnerských obcích, před zaváděním systému domácího kompostování.

Děláme to proto, aby sama obec a její obyvatelé poznali, že výsledky analýzy z externího zdroje vykazují reálné a aktuální údaje o tom, jak si počínají s odpady v obci.

Postup akce

Jako skvělý příklad můžeme uvést poslední analýzy odpadů na Slovensku ve Stupavě a v obci Tehla, které uskutečnili naši kolegové na Slovensku v roce 2015 v dubnu 2016. Pracovní postup analytické čety byl následující: do obcí jsme dorazili v časných ranních hodinách ve dnech, které byly vyhlášeny jako dny sběru komunálního odpadu. Tedy klasický den, kdy občané v den sběru vyvedou své kukanádoby na směsný komunální odpad před své domy a pro jejich obsah přijede sklizňové auto. Avšak ještě předtím, než do obce dorazí sklizňové auto nastupujeme my v „akčních bílých overalech“ a náhodně vybereme 10% nádob (10% nádob na směsný komunální odpad z celkového počtu nádob v obci – jako reprezentativní vzorek). Ty odvezeme na vyhrazené místo v obci, vysypeme veškerý odpad na hromadu a pustíme se do třídění. Jednoduše, hrabeme se v odpadcích! 🙂 Každou složku dáváme samostatně na hromadu a následně zvážíme její celkovou hmotnost.

A pak standardně jednoduchým sečtením a procentním zobrazením vyčíslíme hodnoty jednotlivých složek. Hádejte, jaké složky je vždy nejvíce? Pokud tipujete bioodpad, tipujete správně. Abyste věděli, jaký byl reálný výsledek, v galerii uvádíme výsledky analýz, které jsme realizovali v obcích.

Jaký je výsledek?

Na základě takovéto analýzy je již jednodušší pro obec zorientovat se v tom, jaká opatření by pro zlepšení svého odpadového hospodářství mohla zavést. Pokud analýza vykazuje velké množství bioodpadu, měla by obec zavést kompostování podpořeny osvětovou kampaní (občané zpracují svůj bioodpad přímo na svých zahradách), pokud má vysoká čísla na plastech či papíře, měla by zefektivnit sběr tříděného odpadu a podobně. Pokud taková opatření zavede s jistotou zredukuje množství samotného komunálního odpadu a může tedy postupně snižovat frekvenci jeho sběru.

(Analýza se opakuje například po roce od zavedení opatření, tak aby se porovnávaly výsledky před a po jeho zavedení systému optimalizace nakládání s odpady) Ruka v ruce s tím samozřejmě kráčí i snížení poplatku za odpad pro samotné občany.

Takže suma sumárum taková jednoduchá analýza odpadu v obci dokáže jasně ukázat co se v komunálním odpadu opravdu nachází a jak s tím může obec zatočit. Pro hezčí, zdravější okolí a méně odpadu.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství