Zpět na seznam článků

12 let v JRK: „Na schůzky jsme jezdili MDH a faktury jsme si tiskli v copycentrech“

Ze života JRK | 24.02.2022

Přinášíme Vám první část rozhovoru s odvážnými, vytrvalými a stále zaneprázdněnými majiteli společnosti JRK – Mojmírem Jiříkovským, Ninou Oravcovou a Mariánem Kobolkou.

Před 12 lety se u tří mladých nadšených lidí zrodila touha podnikat a udělat něco pro životní prostředí. Z nápadu se stala skutečná firma JRK a dnes mění odpadové hospodářství v České republice i na Slovensku.

Součástí naší mise PRO MÉNĚ ODPADU je téměř 50členný tým, který každý den usilovně pracuje na tom, aby zanechal kvalitní životní prostředí pro další generace.

Kde se JRK vzalo?

S odpadovým hospodářstvím jsme neměli žádné zkušenosti. Mojmír chtěl být popelářem, jeho úkolem proto bylo vynášení smetí, a to se ale nepočítá. Začátky nebyly jednoduché.

Po dobu studia jsme působili ve studentské neziskové organizaci AIESEC, kde jsme získali spoustu praktických zkušeností, kontaktů a sebevědomí. Naučili jsme se, jak funguje reálné ekonomické dění, vedení organizace, vytváření vizí a strategie, taktéž práce v týmu a vedení různých typů spolupracovníků. AIESEC byl pro nás světem různých možností – od práce na různých projektech, organizování velkých konferencí přes vedení pobočky až po národní vedení celé organizace. Po pár letech získávání zkušeností jsme se rozhodli založit společnou firmu. Tento rok oslavujeme dvanáct let od založení JRK.

 

Proč právě „méně odpadu“ a biologicky rozložitelný odpad?

Vysypali jste si někdy váš odpadkový koš a podívali se, co v něm je? Není to moc hezký pohled. Náš vztah k odpadu končí odhozením nepotřebné věci do koše. Všechny odpadky mají spousty škodlivých účinků na životní prostředí, zdraví i ekonomiku. Lidé si stále myslí, že odpad je něco, o co se má postarat někdo jiný. Neuvědomují si zodpovědnost, kterou za jeho vytvoření mají. Tuny odpadu se skládkují, proto je důležité, aby ho každý z nás tvořil méně a důsledněji třídil.

Cítili jsme potřebu dělat něco smysluplného s velkým dopadem na společnost. Uvědomili jsme si, že spousta bioodpadu končí zbytečně na skládce (30 až 60 %), přitom se může doma zkompostovat a přeměnit na kvalitní hnojivo.  Zahradní kompostér byl pro nás začátek změny. Nástroj, díky kterému můžeme systematicky snižovat množství skládkovaného odpadu. Neustále hledáme nové možnosti, implementujeme řešení a změnu celého systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v samosprávách. Zavádíme nástroje, které ukážou nejen skupinám, ale i jednotlivcům, že začít se změnou u sebe, má smysl. Spojení lidí, kterým není lhostejné životní prostředí a svět okolo nás. To nás žene neustále vpřed.

 

Jak vzpomínáte na začátky ve třech? Co bylo nejtěžší? Jak jste získali důvěru?

Bylo to pěkné a zároveň náročné období. Doposud se pozastavujeme nad tím, jak jsme byli odvážní a zvládli to. První čtyři měsíce jsme pracovali na dálku – každý z domu rodičů. Spustili jsme e-shop. Pamatujeme si na neustálé online hovory, např. o tom, jak by mělo vypadat naše logo. Potom jsme se přestěhovali do jednoho pokoje v bytě kamaráda. Nina a Mojmír tam bydleli a Marián každé ráno docházel. Přišel do pokoje a začali jsme pracovat. Sklad jsme měli nejdřív v garáži, potom jsme pronajali lodní kontejner. To jsme považovali za seriózní pokrok. Z bytu do skladu jsme jezdili MHD s batohem plným faktur pro zákazníky. Neměli jsme ani tiskárnu, všechno jsme tiskli v copy centrech.

Asi po půl roce jsme si pronajali vlastní kancelář se skladem. Byl to velice ambiciózní a zároveň riskantní krok. Cítili jsme, že začínáme pracovat v reálné firmě. Schválili jsme si výšku měsíčních platů: 75 euro. Rozdělili jsme si úlohy – Mojmír skladník, Nina fakturantka a Marián prodejce. Nejdůležitější bylo neztratit víru v to, co tvoříme. Měli jsme velkou vizi. Pamatujeme si na zásadní okamžiky, které mohly naši psychiku zlomit. Zachránila nás naše soudružnost a vzájemná podpora. Ve společných telefonátech a diskuzích často znělo „vydrž!“.

Naši kamarádi to nechápali: Když jsme přece byli takoví ambiciózní a mohli jsme být zaměstnaní ve velkých úspěšných firmách na velkých pozicích. Dostali jsme od nich přezdívku „hnojaři“, což nebylo velmi příjemné. Teď to už vnímáme jako neoddělitelnou součást příběhu. Naštěstí jsme měli a stále máme obrovskou oporu u rodin.

 

,,Měli nás za studenty, kteří o fungování samosprávy a odpadovém hospodářství nic nevědí.“

Nejtěžší bylo, že nás zástupci samospráv vnímali jako „studenty, kteří přišli rozumovat.“ Na úřady jsme cestovali autobusem anebo nám někdo z dobré vůle půjčil auto. Toková logistika nás ubíjela. Neměli jsme žádné úspěchy, ale nevzdali jsme se. Vnímali jsme naše předsevzetí: zlepšovat oblast životního prostředí. Bylo to až neuvěřitelné odhodlání.

Abychom měli alespoň nějaký příjem do firmy, Mojmír vymyslel novou službu – budeme nabízet sekání. Úplně jiný záměr, ovšem každý příjem do firmy se hodil. A tak Mojmír sekal zahrady zákazníkům, Nina hrabala posekanou trávu a Marián stále navštěvoval úřady. Naštěstí toto období trvalo jen pár měsíců. Zákazníci na e-shopu začali přibývat a asi po roce se objevila první spolupráce s obecním úřadem. Byla to nesmírná radost. Základem bylo přistupovat k této oblasti odborně a vizionářsky. Věříme v inspiraci v každodenních činnostech a jasnou vizi, ukazování smyslu, proč děláme to, co děláme. V jednoduchost a soustředění se na konkrétní strategii.

Kdy nastal zlom a začaly přicházet výsledky zlepšování odpadového hospodářství na Slovensku?

Asi po dvou letech intenzivní práce jsme měli dostatečné znalosti o tom, jak funguje odpadové hospodářství v naší zemi. Tím, že jsme intenzivně navštěvovali obecní a městské úřady, pochopili jsme realitu. Vzpomínáme si na naši první obec, měla cca 2 000 obyvatel. Zaujala je hlavně myšlenka podpořit tvorbu vlastního organického hnojiva v domácnostech. Viděli jsme, že záleží na přístupu lidí. Začali jsme hledat odvážné a odhodlané zástupce samospráv, kteří chtěli zlepšit oblast odpadového hospodářství. Postupně se nám to začalo dařit a naši filozofii jsme postavili na třech pilířích – ekonomickém, legislativním a ekologickém.

Proč je pro vás spolupráce s odborníky v oblasti životního prostředí důležitá?

Zvyšování povědomí o této problematice považujeme za naši zodpovědnost na cestě k pozitivní změně. Zpřísňování legislativy v oblasti odpadového hospodářství je pro samosprávy velkým strašákem. Věříme, že díky úspěšným příkladům z praxe se jich nemusí bát. Proto pracujeme v regionech a získáváme podklady pro výzkumy a vyhodnocení dat. Reálné výsledky, studie zavedených řešení nebo statistiky jsou relevantním důkazem, že implementovaná opatření přinášejí výsledky. Nedokázali bychom to však sami. Proto spolupracujeme s různými institucemi a odborníky v oblasti odpadového hospodářství či kompostování nejen v Česku, ale i v zahraničí. Vzájemná podpora a sdílení zkušeností nás všech posouvá vpřed. Čím větší komunitu tvoříme, tím rychleji posuneme tuto oblast vpřed.

V Česku je více než 6 000 obcí a měst. Jen malé procento z nich má optimalizované odpadové hospodářství tak, aby bylo co nejšetrnější k životnímu prostředí a zároveň udržitelné z ekonomického hlediska. Začali jsme jako prodejci kompostérů a dnes jsme plnohodnotní partneři samospráv na cestě pro méně odpadu.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství