Zpět na seznam článků

4 nejčastější chyby při zavádění sběru kuchyňského odpadu

Rady a tipy | 04.02.2023

Cílem sběru kuchyňského odpadu by mělo být snížení množství směsného komunálního odpadu (SKO), ekonomická efektivnost, odklonění kuchyňského odpadu od skládkování a aktivní zapojení motivovaných občanů. Na těchto pilířích můžete postavit jeho úspěšné třídění.

hnědé nádoby na kuchyňský odpad

Důkladný sběr kuchyňského odpadu dům od domu pomůže snížit množství skládkovaného odpadu, zvýšit míru vytříděného odpadu a dokáže kuchyňský odpad proměnit na elektrickou energii, teplo nebo hnojivo. Jak ale nevyhodit peníze za něco, co nebude fungovat a neodradit občany hned na začátku?

1. chyba: S odpadem musí občané chodit daleko

Většina občanů nechce a nebude chodit s vytříděným kuchyňským odpadem přes polovinu obce nebo sídliště. Nádobu na bioodpad umístěte tam, kde stojí i kontejner na SKO. Občané už si zvykli, že odpady vynáší na určité místo. Rozdíl bude jen v tom, že kuchyňský odpad vyhodí do hnědé nádoby. Čím dále se nádoba na třídění nachází, tím více odpadu skončí v jednom pytli a na skládce.

2. chyba: Zapáchající kontejnery plné hlodavců

Představte si velké přeplněné nádoby na směsný odpad, které zapáchají, jsou špinavé a odpudivé na první pohled. Jak asi budou vypadat velkokapacitní nádoby plné bioodpadu? Po první špatné zkušenosti je občané nebudou chtít znovu otevřít a není se čemu divit – kromě zápachu v nich mohou objevit hmyz nebo hlodavce. Když budete nádoby vyvážet jednou za dva týdny, velmi rychle zájem o třídění kuchyňského odpadu skončí.

Raději sáhněte po menších nádobách (120 nebo 240 l) s provětrávanými stěnami, s kovovou odtokovou mřížkou a případně i ochranným povrchem proti bakteriím. Svoz odpadu by měl také probíhat častěji, minimálně jednou za 7 dní, nejlépe však 2× týdně.

3. chyba: Neadresný systém

Cílem sběru kuchyňského odpadu je snížit množství, které končí na skládce. Protože tvoří více než třetinu černých nádob na SKO, motivace občanů musí být opravdu velká. Neadresný systém sběru do velkých 1100l nádob způsobí přesný opak.

Sběr kuchyňského odpadu od dveří s pravidelnou evidencí nádob a odpadu umožní kontrolu systému. Získáte přehled o množství odpadu i počtu zapojených domácností.

evidenční systém ECONIT

4. chyba: Občané nemají informace

Při zavedení třídění kuchyňského odpadu dbejte na pohodlí a srozumitelnost pro občany. Oni jsou uživateli systému a jejich spokojenost ovlivní výsledky. Pokud bude systém nepohodlný, nejenže zbytečně utratíte peníze, zároveň naroste i nespokojenost občanů, kteří vám to rozhodně nezapomenou.

Občané musí mít dostatek informací nejen před, ale i během zavádění systému. Zároveň je důležité podporovat jejich motivaci i v dalším období po zavedení. Vydat jednu tiskovou zprávu nestačí. Myslete na všechny občany. Připravte komunikační plán pro všechny věkové kategorie. Zapojte dobrovolníky, nadšené občany nebo spolupracujte se školami.

Sbírejte kuchyňský odpad pohodlně a účinně. Naši regionální manažeři vám s tím pomůžou.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství