Přehled o odpadech

Evidence odpadů

Evidencí odpadů získáte dokonalý přehled o odpadech, zrychlíte procesy, ubyde vám administrativa a navýšíte své příjmy.

ZOBRAZIT VÍCE

ECONIT pro samosprávy

Jedním z klíčových řešení optimalizace odpadového hospodářství je evidenční systém ECONIT, který jsme v JRK ČR vyvinuli.

Základem každého fungujícího odpadového hospodářství je přehled o reálném stavu odpadů a o svozové společnosti. Evidenční systém ECONIT je právě tím nástrojem, díky kterému tento přehled o odpadech samospráva získá.
Systém aktualizujeme a dále vyvíjíme. Toto rozhraní díky tomu nabízí velmi užitečné informace, které podává tou nejjednodušší formou.

ECONIT je název softwaru, který shromažďuje data. Ta jsou k dispozici online díky uživatelskému rozhraní, které je přístupné každé samosprávě a případně i každému občanovi či svozové firmě (to záleží na rozhodnutí samosprávy) po registraci do systému. Přesná data o odpadech se sbírají pomocí hardwaru, který je odesílá online do systému. Pomocí hardwaru lze také měřit objem a naplněnost nádob na odpad nebo neshodné stavy (znehodnocení odpadu, nesešlapané PET aj.).
Výběr hardwaru závisí na možnostech jeho využití. ECONIT je možné propojit s vážním systémem na svozovém autě, s mobilními terminály na sběrném dvoře nebo při svážení dům od domu atd. Záleží tedy na rozhodnutí samosprávy, pro jaké účely chce hardware pořídit a zda tento hardware potřebuje. ECONIT může sloužit samostatně jako úložiště dat nebo jako nástroj pro jejich vyhodnocování.

Implementace evidenčního systému

Existují různé způsoby implementace evidenčního systému, tyto způsoby je navíc možné kombinovat. Proto vždy záleží na podmínkách a potřebách obce/města. Základním krokem je registrace samosprávy do systému, což zahrnuje počáteční nastavení a implementaci jednotlivých domácností, sběrných hnízd a zařízení pro ukládání odpadu.

Evidence odpadů DŮM OD DOMU

Odpady (SKO i tříděné) se sváží adresně přímo od jednotlivých domácností. Záleží na dané samosprávě, zda se odpady sbírají v jednorázových pytlech, anebo se vysypávají klasické nádoby (120 l, 240 l). Pro nádoby/pytle vygenerujeme unikátní kódy, kterými je následně označíme. Při svozu odpadu se pak každá nádoba/pytel načítá do systému a jsou získávána data. Ta může samospráva prostřednictvím odpadového účtu zpřístupnit i dané domácnosti, která se do něj online zaregistruje. Na tomto účtu každý občan uvidí, kolik odpadu produkuje a zjistí i poplatek za odpady.

Evidence odpadů NA SBĚRNÉM DVOŘE

ECONIT lze také využít jako kompletní evidenci pro sběrný dvůr. Občanům lze pořídit speciální odpadové karty, které nosí s sebou na sběrný dvůr společně s odpadem. Karty slouží k přiřazení odpadu dané domácnosti. Při předávání odpadu pak obsluha sběrného dvora načte kartu pomocí mobilního terminálu do systému. ECONIT lze také propojit s mostní či můstkovou váhou. Do systému se tak automaticky propisuje i přesná hmotnost odevzdaného odpadu. Pokud je v obci/městě již zavedená evidence odpadů dům od domu, odevzdané odpady na sběrném dvoře se každému občanovi připisují na jeho odpadový účet.

Evidence SEPARAČNÍCH HNÍZD

Pomocí ECONITu lze evidovat také kontejnerová stání neboli separační hnízda. Stačí polepit kontejnery unikátními QR kódy/RFID čipy a stejně jako dům od domu je při svozu načítat do systému. Doporučujeme evidovat i jejich naplněnost.

Svoz odpadu

Lze také nastavit různé způsoby svozu odpadu, které závisí na možnostech dané samosprávy. Obec/město si může odpady svážet svépomocí, pokud k tomu má dostupné prostředky (zaměstnance a vozidlo). V tomto případě si odpady eviduje sama obec/město právě při svozu dům od domu a odváží ke zpracovateli.
Je také možné svážet odpady např. na sběrný dvůr, kde je poté zaeviduje a předá svozové společnosti. V případě, že obec/město nemá dostupné prostředky, je vše na domluvě se svozovou společností, která odpady bude evidovat a svážet. S komunikací se svozovou společností a nastavením svozu obci/městu vždy pomáháme a snažíme se vyjednat ty nejlepší podmínky.

 

Co vám ECONIT přináší?

zvýšenie miery triedenia

Navýšení úrovně třídění

Analyzujeme odpad a navrhujeme způsoby, jak ho využít jako zdroj

efektívne riadenie

Přesné informace

Podrobné informace o odpadech máte vždy dostupné online

spokojní občania

Motivaci

Nastavíme spravedlivý motivační systém pro vaše občany

menej odpadu na skládkach

Méně skládkování

Hledáme cesty, jak snížit množství skládkovaného odpadu

šetrenie financií

Úsporu financí

Řešení se pozitivně promítne do vašeho rozpočtu

kvalitnejšie životné prostredie

Kvalitnější životní prostředí

Realizujeme opatření s dlouhodobým cílem zlepšit kvalitu životního prostředí

ECONIT pro technické služby

Aby firma správně fungovala a vykazovala zisk, je nutné, aby měla dostatek informací. U technických služeb to není jinak. O to je ale těžší, že technické služby často nemají možnost, jak získat přesná data. Proto fakturují městům i obcí paušální poplatky, které se opírají o předpoklady.

Z tohoto důvodu jsme vyvinuli uživatelsky přívětivý evidenční systém ECONIT pro technické služby. Ten vám pomůže získat veškeré informace, které potřebujete pro zlepšení svého podnikání.

ECONIT pro technické služby je software shromažďující data o odpadech, která jsou po registraci do systému dostupná online. Stačí pár kliknutí a hned vidíte všechny informace o svozech, svážených nádobách na odpad, vozidlech i vašich zaměstnancích. Přesná data se sbírají pomocí hardwaru, který je neodmyslitelnou součástí evidence odpadů. Výběr hardwaru závisí na vás a vašich možnostech. ECONIT pro technické služby můžete propojit s mobilními terminály nebo s vážním systémem na svozovém vozidle.

Spravedlivá fakturace 

Základem každého fungujícího obchodního vztahu je spravedlivá fakturace, která odráží realitu. Ve vztahu samospráv a technických služeb to není tak jednoduché, protože většinou nemají nastavený žádný kontrolní systém. Nedokážou tak spolehlivě monitorovat situaci v terénu a reagovat na změny (např. nové nádoby na trase, reálný počet výsypů atd.). Z tohoto důvodu si nastaví paušální sazbu, kterou pak města a obce platí technickým službám.  

Je to i váš případ? Náš evidenční systém ECONIT pro technické služby vám to pomůže vyřešit. Funguje to jednoduše: Nádoby na odpady se označí etiketami s QR kódy nebo RFID čipy. Ty se při svozu načítají a automaticky propisují data do online systému. Ihned jsou tak k dispozici informace o celkovém počtu výsypů během svozu. Tato data se pak dají snadno exportovat do podkladů pro účetní systémy. Díky tomu si výrazně usnadníte celou administrativu.  

Výhodou je, pokud svážená samospráva také využívá ECONIT. Systémy se mohou vzájemně propojit a data z terénu se automaticky propíší do obou z nich. Vy i samospráva ihned získáte informace, se kterými můžete pracovat.  

Optimalizace svozů 

Klíčovým faktorem k úspoře financí a času jsou správně nastavené svozové trasy. V evidenčním systému ECONIT pro technické služby si zobrazíte polohu všech svážených nádob a vytvoříte naplánovanou svozovou trasu. V případě potřeby můžete zařadit i mimořádné svozy. Systém také měří dobu svozu a počet nádob na trase, proto s jeho pomocí dokážete vyhodnotit celkovou výkonnost tras. Zároveň i získáte přehled o posádce a vozidlech na svozových trasách. Stačí přiřadit zaměstnance ke konkrétním vozidlům a budete mít přehled o tom, jakých svozů se účastnili.

Mobilní aplikace na sběr odpadu

Součástí evidenčního sytému je i mobilní aplikace, která umožňuje vašim zaměstnancům  v reálném čase zahájit plánovaný i mimořádný svoz. Mohou také prostřednictvím aplikace informovat o nestandardních událostech (např. neoznačená nádoba) a v případě potřeby přerušit i opět začít svoz. Zároveň jsou zde dostupné informace o zaměstnancích a vozidlech i souhrnné statistiky svozu. 

ukázka mobilní aplikace určená na sběr odpadu

Správa zákazníků, vozidel a zaměstnanců  

V evidenčním systému můžete kompletně evidovat veškerý hardware i jiná zařízení. Také vás upozorní, že se blíží důležité termíny (například povinná technická prohlídka vozidla, servis, …) a najdete zde i historii svozů. Dále si v evidenčním systému lze vytvořit profily s kompletními údaji nejen o zákaznících, ale i o zaměstnancích (včetně termínů lékařských prohlídek). Díky tomu budete mít vždy přehled o zákaznících, vozidlech i zaměstnancích.

Jak funguje systém ELWIS? 11

Úvodná konzultácia a predstavenie systému 11

 • 111
 • Zhodnotíme stav vášho odpadového hospodárstva.
 • Systém nastavíme na mieru vašej obce.
 • Odprezentujeme riešenie na zastupiteľstve a občanom.
JRK skenování QR kódu
JRK čtečka čárového kódu

Analýza množstva odpadu 11

 • 111
 • Vyhodnotíme aktuálnu situáciu a možnosti zlepšenia.
 • Doslova sa prehrabeme vo vašich odpadoch.
 • Zistíte aký veľký potenciál na zlepšenie triedenia ešte máte.

Inštalácia systému a označenie nádob

 • Nahráme do systému vaše dáta.
 • Preškolíme vás na prácu so systémom.
 • Označíme nádoby a vrecia.
JRK skenování QR kódu
JRK skenování QR kódu

Zbieranie údajov

 • Dohliadneme na vaše prvé kroky pri evidencií.
 • Výsledky evidencie môžete priebežne sledovať v aplikácií vidíte.
 • Dáta máte k dispozícii online a môžete ich exportovať do bežných programov.

Informovanie občanov

 • Pomôžeme vám s informačnou kampaňou pre občanov.
 • Ukážeme občanom čo z toho budú mať.
 • Nastavíme bonusový systém na mieru vašej obce.
JRK skenování QR kódu
JRK skenování QR kódu

Prijatie riešenia a odmeňovanie

 • Pomôžeme vám s vyhodnocovaním.
 • Reagujeme na vaše potreby a podnety.
 • Budeme vám stále k dispozícii.

Software pro technické služby

 • podklady pro fakturaci
 • optimalizace svozů
 • správa zákazníků, vozidel a zaměstnanců
 • mobilní aplikace na sběr odpadů
Mám zájem

Software pro samosprávy

Moduly:

 • evidence a statistika
 • motivační systém
 • sběrný dvůr
 • re-use centrum

Přístupy:

 • samospráva
 • občan
Mám zájem

Hardware

 • mobilní terminály
 • One-click systém
 • fixní snímače
 • tiskárny
 • můstkové a mostní váhy
 • RFID
 • vážní systémy
 • příslušenství (baterie, kabely, retraktory, držáky)
Mám zájem

Spotřební materiál

 • QR kódy  (karbonové pásky a etikety)
 • RFID čipy (etikety a tagy)
 • příslušenství  (magnetické tabulky, odpadové karty na sběrný dvůr pro fyzické i právnické osoby)
Mám zájem

Poraďte se s námi, jak by to mohlo fungovat u Vás

Dejte nám vědět, že máte zájem zlepšit odpadové hospodářství a náš regionální manažer pro váš kraj se vám bude věnovat.

Dlouhodobá spolupráce

Nebo kontaktujte přímo vašeho regionálního manažera

Důležité je také vzdělávání občanů o odpadech Podívejte se, jak to děláme my