JRK | Evidence odpadů - Pro méně odpadu
Přehled o odpadech

Evidence odpadů

Nastavíme evidenci odpadů přesně pro vaši obec či město. Získáte tak dokonalý přehled o odpadech a budete mít možnost nastavit spravedlivý motivační systém pro občany.

Zobrazit produktový list

ECONIT

Jedním z klíčových řešení optimalizace odpadového hospodářství je evidenční systém ECONIT, který jsme v JRK ČR vyvinuli.

Základem každého fungujícího odpadového hospodářství je přehled o reálném stavu odpadů a o svozové společnosti. Evidenční systém ECONIT je právě tím nástrojem, díky kterému tento přehled o odpadech samospráva získá.
Systém aktualizujeme a dále vyvíjíme. Toto rozhraní díky tomu nabízí velmi užitečné informace, které podává tou nejjednodušší formou.

ECONIT je název softwaru, který shromažďuje data. Ta jsou k dispozici online díky uživatelskému rozhraní, které je přístupné každé samosprávě a případně i každému občanovi či svozové firmě (to záleží na rozhodnutí samosprávy) po registraci do systému. Přesná data o odpadech se sbírají pomocí hardwaru, který je odesílá online do systému. Pomocí hardwaru lze také měřit objem a naplněnost nádob na odpad nebo neshodné stavy (znehodnocení odpadu, nesešlapané PET aj.).
Výběr hardwaru závisí na možnostech jeho využití. ECONIT je možné propojit s vážním systémem na svozovém autě, s mobilními terminály na sběrném dvoře nebo při svážení dům od domu atd. Záleží tedy na rozhodnutí samosprávy, pro jaké účely chce hardware pořídit a zda tento hardware potřebuje. ECONIT může sloužit samostatně jako úložiště dat nebo jako nástroj pro jejich vyhodnocování.

Implementace evidenčního systému

Existují různé způsoby implementace evidenčního systému, tyto způsoby je navíc možné kombinovat. Proto vždy záleží na podmínkách a potřebách obce/města. Základním krokem je registrace samosprávy do systému, což zahrnuje počáteční nastavení a implementaci jednotlivých domácností, sběrných hnízd a zařízení pro ukládání odpadu.

Evidence odpadů DŮM OD DOMU

Odpady (SKO i tříděné) se sváží adresně přímo od jednotlivých domácností. Záleží na dané samosprávě, zda se odpady sbírají v jednorázových pytlech, anebo se vysypávají klasické nádoby (120 l, 240 l). Pro nádoby/pytle vygenerujeme unikátní kódy, kterými je následně označíme. Při svozu odpadu se pak každá nádoba/pytel načítá do systému a jsou získávána data. Ta může samospráva prostřednictvím odpadového účtu zpřístupnit i dané domácnosti, která se
do něj online zaregistruje. Na tomto účtu každý občan uvidí, kolik odpadu produkuje a zjistí i poplatek za odpady.

Evidence odpadů NA SBĚRNÉM DVOŘE

ECONIT lze také využít jako kompletní evidenci pro sběrný dvůr. Občanům lze pořídit speciální odpadové karty, které nosí s sebou na sběrný dvůr společně s odpadem. Karty slouží k přiřazení odpadu dané domácnosti. Při předávání odpadu pak obsluha sběrného dvora načte kartu pomocí mobilního terminálu do systému. ECONIT lze také propojit s mostní či můstkovou váhou. Do systému se tak automaticky propisuje i přesná hmotnost odevzdaného odpadu. Pokud je v obci/městě již zavedená evidence odpadů dům od domu, odevzdané odpady na sběrném dvoře se každému občanovi připisují na jeho odpadový účet.

Evidence SEPARAČNÍCH HNÍZD

Pomocí ECONITu lze evidovat také kontejnerová stání neboli separační hnízda. Stačí polepit kontejnery unikátními QR kódy/RFID čipy a stejně jako dům od domu je při svozu načítat do systému. Doporučujeme evidovat i jejich naplněnost.

Svoz odpadu

Lze také nastavit různé způsoby svozu odpadu, které závisí na možnostech dané samosprávy. Obec/město si může odpady svážet svépomocí, pokud k tomu má dostupné prostředky (zaměstnance a vozidlo). V tomto případě si odpady eviduje sama obec/město právě při svozu dům od domu a odváží ke zpracovateli.
Je také možné svážet odpady např. na sběrný dvůr, kde je poté zaeviduje a předá svozové společnosti. V případě, že obec nemá dostupné prostředky, je vše na domluvě se svozovou společností, která odpady bude evidovat a svážet. S komunikací se svozovou společností a nastavením svozu obci vždy pomáháme a snažíme se vyjednat ty nejlepší podmínky.

 

Co vám ECONIT přináší?

zvýšenie miery triedenia

Navýšení míry třídění

Analyzujeme odpad a navrhujeme způsoby, jak ho využít jako zdroj

efektívne riadenie

Přesné informace

Podrobné informace o odpadech máte vždy dostupné online

spokojní občania

Motivaci

Nastavíme spravedlivý motivační systém pro vaše občany

menej odpadu na skládkach

Méně skládkování

Hledáme cesty, jak snížit množství skládkovaného odpadu

šetrenie financií

Úsporu financí

Řešení se pozitivně promítne do vašeho rozpočtu

kvalitnejšie životné prostredie

Kvalitnější životní prostředí

Realizujeme opatření s dlouhodobým cílem zlepšit kvalitu životního prostředí

Jak funguje systém ELWIS? 11

Úvodná konzultácia a predstavenie systému 11

 • 111
 • Zhodnotíme stav vášho odpadového hospodárstva.
 • Systém nastavíme na mieru vašej obce.
 • Odprezentujeme riešenie na zastupiteľstve a občanom.
JRK skenování QR kódu
JRK čtečka čárového kódu

Analýza množstva odpadu 11

 • 111
 • Vyhodnotíme aktuálnu situáciu a možnosti zlepšenia.
 • Doslova sa prehrabeme vo vašich odpadoch.
 • Zistíte aký veľký potenciál na zlepšenie triedenia ešte máte.

Inštalácia systému a označenie nádob

 • Nahráme do systému vaše dáta.
 • Preškolíme vás na prácu so systémom.
 • Označíme nádoby a vrecia.
JRK skenování QR kódu
JRK skenování QR kódu

Zbieranie údajov

 • Dohliadneme na vaše prvé kroky pri evidencií.
 • Výsledky evidencie môžete priebežne sledovať v aplikácií vidíte.
 • Dáta máte k dispozícii online a môžete ich exportovať do bežných programov.

Informovanie občanov

 • Pomôžeme vám s informačnou kampaňou pre občanov.
 • Ukážeme občanom čo z toho budú mať.
 • Nastavíme bonusový systém na mieru vašej obce.
JRK skenování QR kódu
JRK skenování QR kódu

Prijatie riešenia a odmeňovanie

 • Pomôžeme vám s vyhodnocovaním.
 • Reagujeme na vaše potreby a podnety.
 • Budeme vám stále k dispozícii.

Spotřební materiál

 • QR kódy  (karbonové pásky a etikety )
 • RFID čipy (etikety a tagy)
 • Příslušenství  (magnetické tabulky, karty pro fyzické i právnické osoby)
Mám zájem

Hardware

 • mobilní terminály
 • ONE-CLICK manuální načítání
 • tiskárny
 • můstkové a mostní váhy
 • RFID
 • vážní systémy
 • příslušenství (baterie, kabely, retraktory, držáky)
Mám zájem

Software

Moduly:

 • evidence
 • statistika
 • poplatky (PAYT)
 • sběrný dvůr
 • Re-Use centrum

Přístupy:

 • obec/město/technické služby
 • občan
Mám zájem

Poraďte se s námi, jak by to mohlo fungovat u Vás

Dejte nám vědět, že máte zájem zlepšit odpadové hospodářství a náš regionální manažer pro váš kraj se vám bude věnovat.

Dlouhodobá spolupráce

Nebo kontaktujte přímo vašeho regionálního manažera

Důležité je také vzdělávání občanů o odpadech Podívejte se, jak to děláme my