Zpět na seznam článků

Brniště na Českolipsku zásadně promění odpadové hospodářství

Příklady z praxe | 04.11.2021

Obec Brniště kompletně proměňuje odpadové hospodářství. Zavádí do něj takzvané chytré technologie. Hospodaření s odpady bude v obci výrazně efektivnější. Již nyní technologické novinky přináší významné úspory – došlo například k výraznému zvýšení vytříděnosti odpadů.

evidence odpadů v Brništi

Díky technologiím, které obec zavedla, snížila množství komunálního odpadu o 30 kilogramů na občana, vytřídila o 20 tun papíru a plastu více než v minulém roce a získala výrazně vyšší odměnu od organizace EKO-KOM. Co za tím je? Zásadně tomu pomohlo zavedení evidenčního systému. Ten umí s pomocí mobilních terminálů načítat prostřednictvím QR kódů naplněnost popelnic i druhy odpadů. Díky tomu samospráva obce ví, co nádoby s odpadem obsahují a může tak optimalizovat obecní odpady.

V rámci proměny odpadového hospodářství pak Brniště:

  • Spouští pohodlný systém sběru tříděného odpadu dům od domu pro plast, papír, kartony a sklo. Obec proto pořídila občanům s pomocí dotace z Operačního programu Životní prostředí 1 420 sběrných nádob. Ty budou označeny plastovými QR kódy a pracovníci obce je budou svážet na sběrný dvůr.
  • Připravuje zavedení evidence jednotlivých výsypů a celkového objemu odpadů. To bude možné díky tomu, že budou sběrné nádoby vybaveny RFID (radiofrekvenčními) čipy, které budou propojené s evidenčním systémem ECONIT. Bude tak možné dále upravit frekvenci svozů.
  • Chystá spuštění takzvaného PAYT systému (z anglického pay as you throw, tedy zaplať, kolik vyhodíš), který nastaví poplatky podle skutečně vytříděného odpadu.
  • Vybavuje sběrný dvůr dvoukomorovými lisy na odpad. Ten bude moci Brniště dále výhodně prodávat jako komoditu, například jako PET lahve či plechovky.

  „Máme radost z toho, že nové technologie v odpadovém hospodářství, které jsme zavedli, se rychle promítly do vyšší efektivity nakládání s obecními odpady,“ uvádí Michal Vinš, starosta obce a dodává: „Věříme, že díky dalším plánovaným novinkám, budou úspory ještě vyšší a vytřídíme i podstatně více odpadu. Naopak komunálního odpadu a bioodpadu bude méně. Naše obec také bude lépe připravena na novou odpadovou legislativu.“

graf odpadového hospodářství v Brništi

Chytrá evidence

Evidenční systém, který obec zavedla, se jmenuje ECONIT. Funguje jednoduše; jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá QR kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Technologie je přizpůsobená přesně na míru obce Brniště. Obci pomáhá při přeměně odpadového hospodářství – jako komplexní partner – společnost JRK.

O společnosti JRK Česká republika

Firma nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: zvýšení míry třídění, předcházení vzniku odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu. Aby toho dosáhla, tak nabízí komplexní partnerství a řešení na míru pro každou obec.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství