Zpět na seznam článků

České samosprávy snižují CO2 

Příklady z praxe | 15.06.2020

Tradičně i letos naši regionální manažeři předávají samosprávám ocenění za snižování množství CO2.

Toto ocenění obsahuje přesnou informací o tom, kolik  CO2 díky domácímu kompostování v obci v roce 2019 neuniklo do ovzduší. Předávali jsme ho již zarámované a připravené k vystavení, protože věříme, že je opravdu čím se chlubit, a navíc nás velice těší, když můžeme ukázat přesné výsledky zavedení řešení pro méně odpadu.

Podívejte se, jaké druhy zahradních kompostérů se dají pořídit ZDE.

Občané díky kompostování v zahradních kompostérech nebo prostřednictvím komunitního kompostování předcházejí skládkování velkého množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Podle výsledků našich analýz odpadů tvoří BRKO v průměru 35 % objemu nádob na SKO. Pokud se bioodpad zkompostuje, velká část uhlíku zůstává vázána v kompostu a v půdě. Tím se stává důležitým zdrojem výživy, zlepšuje kvalitu a úrodnost půdy a zabraňuje erozi. Navíc předchází vzniku unikání COa jiných plynů z rozkládajícího se odpadu na skládce do ovzduší. Díky kompostování i vaši občané přispívají ke snížení množství vypuštěných skleníkových plynů. Vaše samospráva tak chrání životní prostředí a navíc šetří peníze, jelikož nádoby na SKO už nejsou plné bioodpadu a není třeba je tak často odvážet na skládku.

 

 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství