Zpět na seznam článků

Díky chytré technologii vytřídí v Bílovicích-Lutotíně více odpadu

Příklady z praxe | 21.01.2020

Novinka v odpadovém hospodářství obce Bílovice-Lutotín se vyplácí. Díky technologické inovaci, jíž je zavedení evidenčního systému a jeho propojení se svozem odpadu dům od domu, se v obci zvýšilo množství vytříděného odpadu. Obec tak má mnohem větší přehled na odpady – může tedy snížit frekvenci svozů a ušetřit.

Novinka v odpadovém hospodářství obce Bílovice-Lutotín se vyplácí. Díky technologické inovaci, jíž je zavedení evidenčního systému a jeho propojení se svozem odpadu dům od domu, se v obci zvýšilo množství vytříděného odpadu. Obec tak má mnohem větší přehled na odpady – může tedy snížit frekvenci svozů a ušetřit.

Inovativní  svoz

 V Bílovicích-Lutotíně zavedli inovativní systém svozu dům od domu, kdy se papír, plast i bioodpad třídí do 240 litrových nádob. V obci, která má kolem 500 obyvatel, je tak k dispozici přibližně 800 sběrných nádob. Z toho 150 modrých na papír, 200 žlutých na plasty, stejný počet bio-popelnic a asi 250 nádob na směsný komunální odpad. Odpad nově eviduje systém ECONIT. Jak chytrý systém v Bílovicích-Lutotíně funguje? Zaměstnanec obce v den svozu obejde bílovické domácnosti a načte odpad, s pomocí mobilního terminálu, do systému. Díky tomu získá samospráva přehled o množství odpadu ještě předtím, než jej převezme svozová firma.

 „Zavedení evidenčního systému nám pomáhá využít všech výhod svozu, který funguje dům od domu. Díky evidenčnímu systému přesně víme, kolik odpadu vytřídíme. Informace, které jsme získali prostřednictvím evidenčního systému, nám pomůžou ke snížení množství svozů. Obec tak ušetří za platby svozové firmě,“ vysvětluje starosta obce Miroslav Hochvald a dodává: „Samotné zavedení systému sběru v nádobách dům od domu se velmi pozitivně odrazilo na množství vytříděného odpadu a vytříděnosti směsného komunálního odpadu. Jeho objem díky tomu výrazně klesá.“

 Dotace na nádoby pomohly

Je tedy zřejmé, že se investice do sběrných nádob vyplácí. Náklady na pořízení nádob navíc z 80 % pokryla dotace. Díky tomu mohla samospráva obce zavést efektivní systém sběru odpadů dům od domu. Bez následného zavedení evidenčního systému by však odpadové hospodářství obce nebylo kompletní. Pro přehled nad odpady a následnou optimalizaci odpadového hospodářství, která přináší zásadní úspory, je podstatné propojení efektivního sběru odpadů s chytrým evidenčním systémem.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství