Zpět na seznam článků

ECONIT dosáhl prvních fantastických výsledků. Prostřední Bečva třídí mnohem více odpadu.

Příklady z praxe | 04.05.2017

Obec Prostřední Bečva dosáhla první výsledky od zavedení chytrého evidenčního systému odpadů ECONIT. Po čtyřech měsících od jeho spuštění se enormně zvýšilo množství vytříděných složek odpadu v obci a došlo k poklesu směsného komunálního odpadu.

Obec Prostřední Bečva dosáhla prvních výsledků od zavedení chytrého evidenčního systému odpadů ECONIT. Po čtyřech měsících od jeho spuštění se enormně zvýšilo množství vytříděných složek odpadu v obci a došlo k poklesu směsného komunálního odpadu. Pan starosta Radim Gálik je z výsledků prvních měření upřímně potěšen.

Přestože byl systém ECONIT zaveden v obci teprve před čtyřmi měsíci a leden byl v podstatě zkušební měsíc, podařilo se již celkové množství směsného komunálního odpadu snížit o více než 20 % oproti prvnímu kvartálu loňského roku. „Začátek nebyl jednoduchý, ale po několika porodních bolestech systém funguje“, komentoval zavádění systému pan starosta a dodal „řekl jsem si, že první měsíc nám nic neukáže, ale po prvním čtvrtletí by se již výsledky mohly projevit. A musím Vám říct, že jsem byl opravdu překvapen, a to velice, velice pozitivně.“

A jaké jsou tedy změny množství produkovaného odpadu? Začneme plastem, kterého v obci za první čtvrtletí roku 2016 vytřídili 2,59 tun. Za první čtvrtletí tohoto roku už činilo množství vytříděného plastu 4,66 tun. Výsledkem je tedy nárůst o 80%. Papír je na tom ještě lépe. V prvním čtvrtletí roku 2016 1,78 tun a v letošním roce již 3,38 tun – nárůst 90%. Také u skla došlo k výraznému nárůstu. V roce 2016 to bylo za první čtvrtletí 2.5 tuny a v letošním roce už 4,14 tun – nárůst 66%.

„Přiznám se, že jsem očekával zlepšení, ale rozhodně ne tak výrazné. Je neuvěřitelné, jak jste se v třídění odpadů zlepšili, a já Vám za to opravdu děkuji. Jsem na Vás pyšný. Díky Prostřednobečvané.“ chválil své občany pan starosta.

Výsledky měření a porovnání.

Směsný odpad (t) Plast (t) Papír (t) Sklo (t)
1. kvartál 2016 141,91 2,59 1,78 2,50
1. kvartál 2017 111,68 4,66 3,38 4,14
Nárůst / pokles -21,30% 79,92% 89,89% 65,60%

Podívejte se na reportáž české televize

evidencni systemm odpadu econit prostredni becva

chytry evidencny system odpadu econit

 

O obci ve zkratce:

Obec Prostřední Bečva leží ve východní části Radhošťské hornatiny a Vsetínských vrchů v nadmořské výšce 430m. Svou rozlohou 23,5237 km2 patří mezi středně velké obce okresu.

V obci je postaveno celkem 620 rodinných domků. K rekreaci je využíváno 476 rekreačních chat a chalup, stejně tak 20 rekreačních středisek. Prostřední Bečva měla k 31. 12. 2015 celkem 1733 obyvatel.

V roce 2017 obec Prostřední Bečva zavedla evidenční systém odpadů Econit, který monitoruje produkci směsného odpadu a tříděného odpadu. Každá domácnost má pro označený svých odpadů unikátní kód.

Obec zajišťuje pravidelný svoz tříděného odpadu (plasty, nápojové kartony – tetrapaky, sklo a papír). Ve sběrném dvoře odebírá: velkoobjemový odpad, elektrospotřebiče, tříděný odpad, nebezpečný odpad, pneumatiky, kovový odpad. A na bioodpady pořídila 3 sběrná místa formou umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad.

Více o ECONITu ZDE.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství