Zpět na seznam článků

ECONIT: Jak se daří obci Jaroměřice

Příklady z praxe | 20.10.2017

Jak vypadají popelnice v Jaroměricích dnes po zopakování analýzy? Díky systému ECONIT se podařilo snížit podíl SKO a zvýšit podíl tříděných složek již po pár měsících od jeho spuštění.

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Obec Jaroměřice zavedla systém ECONIT počátkem letošního roku a učí své občany nosit vytříděný odpad do sběrného dvora. V uplynulých týdnech se v obci opět uskutečnila fyzická analýza odpadů, která obci i nám ukázala, jak efektivní je systém v praxi.

Proč analýza? Výsledky analýzy umožní predikci možných směrů nakládání s odpady, případně odhalí další potenciál pro separaci odpadu a nastavení systému.

Na obecním sběrném dvoře byl v den svozu vysypaný vzorek SKO. Vzorek byl následně tříděn podle vybrané skupiny odpadů, analyzován a vážen skupinou vzorkařů z organizace INCIEN.

Analýzy se zúčastnily i děti z MŠ a ZŠ

Analýza odpadu byla spojena s edukativní přednáškou pro žáky ZŠ Jaroměřice. Ta byla realizována INCIENem se zaměřením na ochranu planety, životního prostředí a důležité téma třídění odpadu. Žáci se po přednášce zúčastnili analýzy odpadu a doprovod jim dělali i žáci mateřské školy. Všichni žáci obce tak viděli, co se skrývá v černých nádobách a jaký smysl má třídění odpadu.

Výsledky a opatření

První analýza odpadů se v obci uskutečnila již po prvních měsících od zavedení systému ECONIT. Za první kvartál kleslo množství směsného komunálního odpadu o 7 %. Vytříděné složky naopak logicky vzrostly. Zejména papíru se v obci vytřídilo o 39 % více, plasty vzrostly o 4 % a přibyl samostatný sběr nápojových kartonů, které se v obci dříve vůbec netřídily. Jak ale vypadají popelnice v Jaroměricích dnes po zopakování analýzy?

Z výsledku analýzy lze říci, že v obci byly provedeny kroky k nastavení efektivnějšího sběru odpadů. A to díky osvětové kampani obyvatel, která probíhala během celého roku, nastavení pytlového sběru tříděných komodit a zavedení evidenčního systému odpadů ECONIT. Nicméně prostor pro dotřídění stále je, v nádobách na směsný komunální odpad stále je přibližně polovina odpadu, který by tam vůbec nemusel skončit. Největší potenciál je stále v bioodpadech (zahradní zeleň), což by měl vyřešit sytém domácího kompostování. Ten bude obec zavádět již brzy.

Suma sumárum, díky systému ECONIT se podařilo snížit podíl SKO a zvýšit podíl tříděných složek již po pár měsících od jeho spuštění. A to je skvělý výsledek. Od 1.1. 2018 obec plánuje zavést i evidenci nádob na SKO, které bude evidovat svozová firma. Také se zjistilo, že mnohem efektivnější bude, pokud obec zavede pytlový sběr tříděných odpadů a jejich evidenci dům od domu. Co bude mít ještě větší vliv na zvýšení třídění.

Obci držíme palce v dalším pokroku 🙂

 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství