Vzdělávání o odpadech

Zmapujeme vaše informační kanály a připravíme konkrétní postup a podklady,
jak správně informovat a motivovat občany.

INFORMOVÁNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A MOTIVACE OBČANŮ

Jednou z nejdůležitějších součástí proměny odpadového hospodářství, která bývá opomíjena a podceňována, je komunikace s občany.

Zapojení se do systému třídění, který v obcích/městech zavádíme, funguje většinou na bázi dobrovolnosti. Je proto nezbytné, aby se sami občané chtěli do systému zapojit. Pomáháme obcím občany informovat různými způsoby a prostřednictvím více kanálů. Informujeme je především o současné situaci v obci a o probíhajících změnách. Je velice důležité, aby občané pochopili, proč se mají do systému zapojit, a jak to mají udělat.

Jak to děláme?

Pořádáme besedy, kde diskutujeme o změnách a náležitostech v oblasti odpadového hospodářství. Pořádáme představení ve školách a školkách a zveme žáky i občany na exkurzi k analýze odpadů, aby viděli, kolik odpadů zbytečně končí v černé popelnici.

Máme připravené vhodné informační kampaně. Každou z nich s danou obcí/městem podrobně projde náš regionální zástupce a zvolí tu nejvhodnější. Samospráva pak získá přihlašovací údaje do portálu, který jí poskytne veškeré podklady. Součástí strategie jsou i materiály pro offline i online prostředí, jde např. o články do obecního zpravodaje, letáčky do domácností, plakáty na obecní plochy, podklad na podstránku na web, videa s jednoduchými návody, statusy a bannery na sociální sítě atd. a samozřejmě i podrobný průvodce, jak jednotlivé prvky zavádět.

V rámci partnerství poskytujeme i vouchery pro občany. Ti si tak můžou pořídit na našem e-shopu produkty, díky kterým budou předcházet vzniku odpadů.

Využíváme i prostor na nádobách či sáčcích na třídění, kde vkládáme informace o tom, jak mají správně třídit.

Víme, jak postavit distribuční tým, jak distribuci zrealizovat a zároveň občany informovat a motivovat. Distribuce produktů a informovanost občanů je totiž podstatnou přidanou hodnotou informační kampaně. Proto je důležité distribuci nepodcenit a vyčlenit si kapacity a čas. Nepředáváme totiž pouze produkty, ale zejména know-how, jak to mají dělat. 

Občanům vysvětlíme, že nechceme kontrolovat, co vyhazují a že nechceme nabourat jejich soukromí, natož je pak penalizovat za nevhodné chování. Občan by měl pochopit, že chceme pouze zjistit stav odpadového hospodářství. A to bude pozitivní pro obec či město a především pro něj. V evidenčním systému tak lze i nastavit motivační modul, ve kterém může obec občany i spravedlivě odměnit.

Motivace občanů

Při nastavování motivačního systému je důležitý individuální přístup. Podle toho, jaký systém sběru a evidence odpadu v obci/městě funguje, se nastavuje i systém motivace. Obecně však nedoporučujeme zavádět motivační systém hned od začátku zavádění systému evidence. Je potřeba, aby systém alespoň rok fungoval a na základě výsledků a dosažených úspor lze motivační systém nastavit přímo na míru dané situaci.

Motivace občanů nemusí probíhat vždy jen formou finančních odměn. Je důležité, aby obyvatelé pochopili, že budou odměněni za dodržování nastavených pravidel, a tak pomohou obci ušetřit. Nejrozšířenější forma motivace je právě ta finanční, a to formou slevy z poplatku za odpady nebo výpočet poplatku na základě produkce komunálního odpadu (PAYT).

Obce v médiích

Od začátku komunikujeme směrem k médiím moderní přístup zastupitelů samospráv. Nabízíme tyto informace jak lokálním, tak i celorepublikovým médiím a ukazujeme tak obce/města a jejich zastupitele jako dobrý příklad z praxe pro ostatní samosprávy. Daří se nám tak zvyšovat popularitu zastupitelů, kteří nový přístup k odpadům zvolí.

Beseda

 • dvouhodinová vzdělávací akce pro občany
 • diskuze o změnách OH v obci
Mám zájem

Balíček informační kampaně

 • letáčky
 • články
 • bannery
 • plakáty
 • a další

Vše tematicky sladěno do jednotné komunikační kampaně, která zaujme.

Mám zájem

Distribuce produktů

 • přímo ke dveřím
 • předávací venkovní akce
Mám zájem

Infografika

 • na nádoby
 • na kyblíky
 • na košíky
 • na sáčky/pytlíky
Mám zájem

Vzdělávání ZŠ a MŠ

 • dvouhodinová vzdělávací akce pro děti
Mám zájem

Poraďte se s námi, jak vzdělávat vaše občany o odpadech

Dejte nám vědět, že máte zájem o vzdělávání o odpadovém hospodářství a náš regionální manažer pro váš kraj se vám bude věnovat.

Dlouhodobá spolupráce

Nebo kontaktujte přímo vašeho regionálního manažera

VeronikaRajnišová

Regionální manažerka Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj

RobinLiška

Regionální manažer Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj

AndreaPoláková

Regionální manažerka Moravskoslezský, Olomoucký a Pardubický kraj

VojtěchDucháč

Regionální manažer Středočeský, Královéhradecký a Liberecký kraj

MarekAdamec

Regionální manažer Ústecký, Středočeský a Liberecký kraj

JakubUhrecký

Regionální manažer Pardubický kraj a Vysočina

DominikNahodil

Regionální manažer Středočeský a Plzeňský kraj

VeronikaMarešová

Regionální manažerka Středočeský a Jihočeský kraj

ZdeněkPolanský

Projektový manažer ECONIT

Jak předcházet vzniku odpadu? Podívejte se, jak toho lze dosáhnout díky domácímu kompostování