Zpět na seznam článků

Heřmanův Městec přistupuje k zásadní proměně odpadového hospodářství

Příklady z praxe | 02.08.2021

Heřmanův Městec modernizuje odpadové hospodaření a zavádí nejmodernější technologie. Díky tomu obec očekává vyšší efektivitu nakládání s odpady a s tím spojené úspory.

Heřmanův Městec v okrese Chrudim spustil rozsáhlou modernizaci odpadového hospodaření. Do hospodaření s odpady zavádí nejmodernější technologie. Díky tomu samospráva obce očekává vyšší efektivitu nakládání s odpady a s tím spojené úspory. Ty se již projevily.

Ve městě nyní, po zavedení nových technologií, vytřídili o více než polovinu více plastů či bioodpadů. Také se zde meziročně zvýšily platby od společnosti EKO-KOM o více než třetinu.

Město v rámci proměny odpadového hospodářství:

rozdalo občanům celkem 400 zahradních kompostérů. Díky tomu již došlo k podstatnému snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu v tom směsném.

spustilo adresné třídění odpadu. Tímto způsobem zde třídí plast, papír a bioodpady. Většina domácností ve městě dostala ke své původní nádobě na směsný komunální odpad ještě další tři nádoby o objemu 120 litrů. Lidem se díky tomu podstatně zvýší komfort při třídění odpadu, protože s ním nemusí chodit do sběrného místa. A tím, že systém není anonymní, tak se občané chovají se k odpadům zodpovědněji.

zavedlo moderní evidenční systém – ten umí evidovat všechny druhy odpadu. Město tak může přesně sledovat množství vytříděného směsného odpadu, papíru, plastu i bioodpadu a tomu přizpůsobit frekvenci sběrů. I díky těmto informacím tak zastupitelé mohli svozy optimalizovat – například u směsného komunálního odpadu došlo ke snížení frekvence svozu na polovinu, což přineslo další úspory.

– distribuovalo chytré kartičky – domácnosti dostaly kartičku s přiřazeným QR kódem. Když občané přinesou na sběrný dvůr odpad, obsluha ho zváží, naskenuje kartičku a kód přiřazený danému odpadu. Dvě pípnutí terminálu přinesou všechny podstatné informace – kdo a kdy jaký odpad donesl a kolik ho bylo. Celkem šlo o více než 1500 kartiček! Díky tomu budou mít zástupci města větší přehled o odpadech, a tak budou moci nastavit kroky, díky kterým bude hospodaření s odpady ještě efektivnější.

„Máme radost z toho, že díky těmto novinkám vzrostl zájem občanů o odpadové hospodářství města,“ vysvětluje starosta města Josef Kozel a doplňuje: „podstatné pro nás je, že kromě úspor, které modernější odpadové hospodářství přinese, tak bude i vstřícnější k životnímu prostředí.“  

O společnosti JRK Česká republika

Firma nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: maximalizaci úrovně třídění, předcházení vzniku odpadu a dlouhodobou spolupráci se samosprávami. Aby toho dosáhla, tak nabízí komplexní partnerství v odpadovém hospodářství a řešení na míru pro každou obec.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství