Zpět na seznam článků

Hlásná Třebaň dosahuje výrazných úspor v odpadovém hospodářství

Příklady z praxe | 18.06.2020

Obec Hlásná Třebaň komplexně proměnila odpadové hospodářství. To je nyní efektivnější a přineslo významné úspory – došlo k výraznému zvýšení vytříděnosti odpadů. Proměna odpadového hospodářství obce proběhla s pomocí chytrých technologií.

Tou zásadní bylo zavedení evidenčního systému. Ten umí s pomocí mobilních terminálů načítat prostřednictvím QR kódů naplněnost popelnic i druhy odpadů. Díky tomu samospráva obce přesně ví, co popelnice či pytle s odpadem obsahují. Společně se zavedením evidenčního systému spustila Hlásná Třebaň také pohodlný systém sběru tříděného odpadu dům od domu. Občané pravidelně získávají na obecním úřadě zdarma pytle a etikety s QR kódy, které obsahují informaci o dané domácnosti a druhu odpadu. Tyto kódy pak lepí na pytle s tříděným odpadem. Proměna odpadového hospodářství obce probíhá v rámci projektu Obce bez odpadu.

Zásadně vyšší třídění

V obci se třídí zvlášť do pytlů papír, plast a sklo, které se sváží pravidelně každých 14 dní. Již po roce od zavedení změn v odpadovém hospodářství zde například vzrostlo množství tříděného papíru o 127 %, plastu o 77 % či skla o 54 %, zatímco objem směsného komunálního odpadu klesl o 11 %. „Díky zavedení evidenčního systému jsme velmi brzy zaregistrovali výrazné zvýšení míry třídění,“ uvádí místostarosta obce Vnislav Konvalinka a dodává: „Adresné třídění nám také pomohlo vyřešit problém s nedostatkem místa pro umístění kontejnerů na tříděný odpad.“

Chytrá evidence

Systém, který obec zavádí, se jmenuje ECONIT. Funguje jednoduše; jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá QR kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Technologie je přizpůsobená přesně na míru obce Hlásná Třebaň.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství