Zpět na seznam článků

Jsme součastí delegace Politického fóra na vysoké úrovni

Ze života JRK | 28.06.2017

Je nám ctí, že jsme byli vybráni jako součást delegace na Politické fórum na vysoké úrovni (High-Level Political Forum – HLPF) OSN v New Yorku. Prezentovat budeme naplňování Cílů udržitelného rozvoje, které odprezentuje ministr životního prostředí

Je nám ctí, že jsme byli vybráni jako součást delegace na Politické fórum na vysoké úrovni (High-Level Political Forum – HLPF) OSN v New Yorku. Prezentovat budeme naplňování Cílů udržitelného rozvoje, které odprezentuje ministr životního prostředí Richard Brabec a my budeme prezentovat firemní sektor hned vedle aktivit neziskového sektoru reprezentovaného Taťánou Kuchařovou.

Přečtěte si oficiální tiskovou zprávu z ministerstva

Ministr Brabec letí do New Yorku představit naplňování Cílů udržitelného rozvoje v ČR

ČR představí 18. července v sídle OSN v New Yorku partnerům z celého světa, jak naplňuje Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Tito nástupci Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) jsou základem globální Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, jež byla přijata Valným shromážděním na Summitu OSN o udržitelném rozvoji v září 2015.

Českou zprávu o naplňování 17 Cílů udržitelného rozvoje v ČR představí první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. ČR bude svůj pokrok v oblasti SDGs prezentovat během Politického fóra na vysoké úrovni (High-Level Political Forum), které se koná každoročně pod záštitou Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC).

Národní report vychází ze strategického rámce Česká republika 2030 (vládou schválen v dubnu 2017), který je novou českou národní strategií udržitelného rozvoje. Zaměřuje se na šest klíčových oblastí: lidé a společnost, hospodářský model, odolné ekosystémy, obce a regiony, globální rozvoj a dobré vládnutí. „Strategie strategií“ přináší vizi rozvoje ČR do roku 2030; postupně by se měla promítnout do rezortních či regionálních koncepčních dokumentů.

„Výchozí pozice ČR pro naplňovaní SDGs je určitě dobrá. I když víme, že jsou oblasti, kde máme co zlepšovat, v New Yorku máme příležitost prezentovat ty pozitivní příklady, které můžou inspirovat i ostatní státy,“ říká první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Vedle prvního místopředsedy vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce se české prezentace v New Yorku zúčastní za neziskový sektor Taťána Gregor Brzobohatá, zakladatelka Nadace Krása pomoci a Miss World 2006, a za český byznys obchodní ředitel společnosti JRK BioWaste Management Robin Dufek..Pokračovat ve čtení ZDE

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství