Zpět na seznam článků

Nástroje k zamezení černých skládek mají především samosprávy

Ze světa odpadů | 15.10.2018

Web meneodpadu.cz kromě výsledků průzkumu mezi zastupiteli představil i pětici hlavních doporučení, jak předcházet černým skládkám. 

 

Uvedená doporučení podle něj odráží zjištění, která z průzkumu vzešla. Dotazování mezi zastupiteli proběhlo ve více než stovce obcí. Průzkum připravila společnost JRK ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky. V České republice jsou tisíce skládek. Jen těch monitorovaných, jak uvádí sdružení zmapujTo.cz, je přes dva tisíce. Tam, kde jsou lidé motivováni, však problémy s černým skládkováním neznají. Nejčastější motivací, jak se černým skládkám vyhnout, jsou, jak se v průzkumu shodli zastupitelé, motivovaní občané. A co je motivuje? Jak jinak – peníze. Na základě dotazování mezi zastupiteli 105 obcí ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky web chytreodpady.cz představil pětici doporučení JAK PŘEDCHÁZET ČERNÝM SKLÁDKÁM:

  • Motivováním lidí, aby třídili – například zavedením bonusů za sběr odpadu
  • Větší informovaností domácností, ale třeba i žáků základních škol
  • Zavedením evidence odpadového hospodářství v obci
  • Lepší dostupností možností jak třídit – například díky distribuci nádob či pytlů do domácností
  • Intenzivnějším dohledem na rizikových místech

Závěry výzkumu potvrzují i příklady z praxe. Například v Prostřední Bečvě, kde zavedli bonusový systém, mohl starosta díky úsporám snížit poplatky za komunální odpad. Ušetřili za rok 334 000. Podobné zkušenosti mají i v Trojanovicích. Díky domácímu kompostování a bonusovému systému evidence odpadů se zde zvýšila vytříděnost komunálního odpadu o 80 % a černých skládek se zde rovněž neobávají. A podobné je to i v Jaroměřicích. Starostka obce, Iveta Glocová k tomu říká: „Zavedení evidence odpadů propojené s bonusovým systémem motivovalo naše občany tak, že je ani nenapadne, vytvářet černé skládky. Prostě se jim to nevyplatí.“

Z výzkumu také vyplývá, že jsou to především samosprávy, které mají ve svých rukách možnost, jak ovlivnit občany, aby černé skládky nevytvářeli. „V obcích, kde je zavedený motivační systém orientovaný na množství vytříděných složek, neevidujeme žádné problémy s černými skládkami,“ vysvětluje ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky Soňa Jonášová a doplňuje: „Lidé v takových obcích více věří fungování systému správného nakládání s odpadem, protože vidí, že díky třídění šetří finance sobě i obci.“ Spolupráce komunálních politiků a firem, které se zabývají odpadovým hospodářstvím, je tedy zásadním předpokladem k úspěšnému boji s černými skládkami. Potvrzuje to i Nina Oravcová, jednatelka společnosti JRK: „Součinnost mezi zastupiteli a zkušenými odborníky, kteří se zabývají odpadovým hospodářstvím, je zásadním předpokladem úspěšné prevence černých skládek. Lidé jsou díky tomu motivování, aby třídili, a zároveň si uvědomují, že přispívají ke zlepšení životního prostředí.“

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství