Zpět na seznam článků

Nedachlebice kompletně proměňují hospodaření s odpady

Příklady z praxe | 13.10.2020

Proměnu odpadového hospodaření spustila obec Nedachlebice ve Zlínském kraji. Ta představila chytré řešení odpadů. Již nyní, krátce po zavedení nových technologií, zaznamenala obec úspory. Například množství komunálního odpadu kleslo o 20 procent, zatímco příspěvky od společnosti EKO-KOM vzrostly o více než třetinu! Zástupci samosprávy očekávají jak zlepšení efektivity nakládání s odpady, tak i další finanční úsporu.

Jaké technologie v rámci proměny odpadového hospodářství Nedachlebice zavedly?

evidenční systém ECONIT – obec jeho prostřednictvím může přesně sledovat množství komunálního odpadu či vytříděného papíru i plastu a tomu přizpůsobit frekvenci sběrů. Díky novému systému můžou Nedachlebice také nastavit spravedlivější poplatky za odpady.

pytlový sběr dům od domu – občané díky zavedení tohoto sběru získali pohodlný systém třídění odpadu – nemusí s ním chodit do sběrného místa. Do pytlů se tak sbírá a třídí například plast, papír, sklo, hliníkové obaly a konzervy, kovy či drobný elektroodpad. Pytlový svoz probíhá každých čtrnáct dní. Občané také mohou dát před dům také velké elektrospotřebiče.

adresnou evidenci odpadu – vzhledem k tomu, že nejde o systém anonymní, tak se obyvatelé obce chovají k odpadům zodpovědněji. Jak evidence funguje? Každá nádoba či pytel má vlastní QR kód. Zatímco černé popelnice eviduje svozová společnost, pytlový sběr, nádoby na bioodpad či odpad na sběrném dvoře eviduje obec sama. V Nedachlebicích tak má přesný přehled o tom, jak domácnosti třídí odpad.

chytré kartičky pro sběrný dvůr – obyvatelé dostali kartičku s přiřazeným QR kódem. Když přinesou na sběrný dvůr odpad, naskenuje obsluha kartičku a kód přiřazený danému odpadu. Dvě pípnutí terminálu přinesou všechny podstatné informace – kdo a kdy jaký odpad donesl a kolik ho bylo.

Josef Jandouš – starosta Nedachlebic

Dotace pomohly

Obec rozdala občanům přes 70 nádob na bioodpady, které bude sama svážet novým autem. To vše si Nedachlebice pořídily i díky dotaci, kterou obec získala prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Zastupitelé předpokládají, že se díky zavedení změn bude dále zvyšovat množství tříděného odpadu. „Od nových technologií a systémů sběru očekáváme jak finanční úsporu, tak i mnohem vyšší efektivitu odpadového hospodářství,“vysvětluje starosta obce Josef Jandouš a doplňuje: „jsme rádi, že se po zavedení novinek zvýšil zájem občanů o odpadové hospodářství – ti nyní k třídění přistupují zodpovědněji než dříve. To, jak se zachází s tříděnými odpady, neovlivníme, ale může nás těšit, že my jsme ten první krok pro udržitelnost udělali“.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství