Zpět na seznam článků

Obec Uhelná začne třídit odpady s pomocí chytrých technologií

Příklady z praxe | 31.05.2019

Obec Uhelná na Jesenicku zásadně proměňuje nakládání s odpady. Zavádí totiž technologickou novinku – evidenční systém odpadů. Ten, jak uvádějí zastupitelé obce, povede k efektivnějšímu nakládání s odpady a k výrazným úsporám.

Obec Uhelná na Jesenicku zásadně proměňuje nakládání s odpady. Zavádí totiž technologickou novinku – evidenční systém odpadů. Ten, jak uvádějí zastupitelé obce, povede k efektivnějšímu nakládání s odpady a k výrazným úsporám. Takzvanou chytrou technologií zavede v Uhelné společnost JRK.

Finanční úspory

Zástupci samosprávy v Uhelné si od nového systému slibují podstatné snížení množství netříděného odpadu. To se promítne do úspor financí jak za skládkovné, tak i za svoz. „Zavedení chytrého evidenčního systému nám dá přehled o tom, jak občané nakládají s odpadem. Zároveň díky tomu budeme mít kontrolu nad hmotností jednotlivých složek odpadu, které předáváme dál k likvidaci,“ uvádí starosta Uhelné Zdeněk Hořava a dodává: „zavedení evidenčního systému nám ušetří i peníze, které tak budeme moci investovat do dalšího rozvoje obce.“

Obci na míru

V Uhelné jde konkrétně o evidenční systém ECONIT. Jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Systém je přizpůsobený přesně potřebám obce. „Kromě úspor a přehledu nad odpady, zjednoduší evidenční systém administrativu spojenou s odpadovým hospodářstvím. Podstatné je, že obci vyřeší i vše, co souvisí s očekávaným zpřísněním legislativy ohledně skládkování,“ vysvětluje Andrea Poláková – regionální manažerka pro Olomoucký kraj ze společnosti JRK, která v Uhelné ECONIT zavede.

Detailní evidence 

Zavedení evidenčního systému navazuje na dřívější proměny odpadového hospodářství v obci. Tou zásadní bylo spuštění pytlového svozu tříděného odpadu. Ten se sbírá dům od domu. Díky systému ECONIT tak bude tento pytlový svoz detailně evidován. Výhodou pro evidenci odpadu je i skutečnost, že se do systému zapojily téměř všechny domácnosti včetně chatařů z chatařských lokalit.

Více informací najdete na www.chytreodpady.cz

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství