Zpět na seznam článků

Odměnili jsme české samosprávy za snižování CO2

Ze života JRK | 13.12.2018

Již je u nás v JRK tradicí, že na konci každého roku posíláme samosprávám certifikát s informací, kolik  CO2 díky zavedení kompostování v obci nevypustili do ovzduší.

Již je u nás v JRK tradicí, že na konci každého roku posíláme samosprávám certifikát s informací, kolik  CO2 díky zavedení kompostování v obci nevypustili do ovzduší. Moc nás těší, že při návratech do měst a obcí vidíme tyto certifikáty na čestných místech, vystavené na stěnách na úřadech.

 

Podívejte se jaké druhy zahradních kompostérů se dají pořídit ZDE.

 

Občané díky kompostování v zahradních kompostérech, nebo prostřednictvím komunitního kompostování předcházejí skládkování velkého množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Podle výsledků našich analýz odpadů tvoří BRKO v průměru 43 % objemu nádob na SKO. Pokud se bioodpad zkompostuje, velká část uhlíku zůstává vázána v kompostu a v půdě. Tím se stává důležitým zdrojem výživy, zlepšuje kvalitu a úrodnost půdy a zabraňuje erozi. Navíc předchází vzniku unikání COa jiných plynů z rozkládajícího se odpadu na skládce do ovzduší. Díky kompostování i vaši občané přispívají ke snížení množství vypuštěných skleníkových plynů. Vaše samospráva tak chrání životní prostředí a navíc šetří peníze, jelikož nádoby na SKO už nejsou plné bioodpadu a není třeba je tak často odvážet na skládku.

V těchto dnech obdrží 160 obcí, měst a regionů v České republice (které pořídily kompostéry do konce listopadu 2018) certifikát o tom, kolik kilogramů COdíky kompostování za rok nevypustí do ovzduší.
Samosprávy, které v roce 2018 zavedli kompostování, mohou společně snížit množství COaž o 4683189,28 kilogramů.

Přejeme vám mnoho úspěchů a dobrých rozhodnutí při zlepšování odpadového hospodářství i v roce 2019. 

 

Inspirujte se příklady ze samospráv, kde systém již funguje ? 

 

 

 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství