Zpět na seznam článků

OSN se dozví, jak Češi chytře třídí. A to i díky nám!

Ze života JRK | 26.06.2017

Píše se o nás v Lidovkách. Přečtěte si o tom, s jakým záměrem pojedeme do New Yorku. Těšíme se a děkujeme za tuto skvělou příležitost.

Píše se o nás v Lidovkách. Přečtěte si o tom, s jakým záměrem pojedeme do New Yorku. Těšíme se a děkujeme za tuto skvělou příležitost.

ZDROJ: Lidové noviny

Když se řekne elektronická evidence, většina Čechů doplní jako poslední slovo „tržeb“. Existuje ale ještě jedna, na odpady. Před časem ji zavedly třeba Trojanovice na severu Moravy. Obsahy popelnic se díky ní dají zredukovat až o 37 procent. Ta se zkompostují a lidi to baví, protože je to vlastně hra.

Domácnosti evidují, kolik toho vyhodily, o kolik se jim odpady postupně snižují, a jejich obec je za menší objem v popelnici odměňuje. A právě mladá česká firma, která za chytrým hospodařením se smetím stojí, doplní delegaci, jež v půlce července vyrazí do New Yorku, aby prezentovala, jak chtějí Češi přispět k lepšímu chování k planetě. Jmenuje se JRK BioWaste Management.

Lepší svět jako byznys

Lidové noviny už dříve informovaly, že ministra životního prostředí a vicepremiéra vlády Richarda Brabce (ANO) na cestě na Politické fórum při OSN, které je zaměřeno na cíle udržitelného rozvoje, doprovodí žena, která jako jediná Češka vlastní korunku miss World, Taťána Gregor Brzobohatá, dříve Kuchařová. Brabec zastupuje veřejnou správu, Gregor Brzobohatá neziskový sektor, protože od roku 2008 vede nadaci Krá- sa pomoci, v níž se věnuje lepšímu začlenění seniorů do společnosti. Trojlístek teď doplnila firma JRK BioWaste Management, kterou společně vybraly ministerstvo zahraničí, životního prostředí a Úřad vlády. Česká republika chce neobvykle složenou delegací – zpravidla jezdí jen politici – prezentovat, že klíčovým faktorem slušného zacházení s prostředím, v němž žijeme, je spolupráce a aktivní zapojení všech.

Naším posláním je snižovat množství vyprodukovaného odpadu a zabránit tomu, aby ho tolik končilo na skládce. Proto se snažíme obcím a městům dodávat moderní produkty a chytré technologie, které občany motivují k uvědomělejšímu nakládání s odpady. Dodání systému nestačí, funguje jen při zapojení obyvatel,“popsal LN obchodní ředitel firmy Robin Dufek, s jakým poselstvím do Ameriky jede.

Klíčem ke kvalitnímu životu lidí je zdravé životní prostředí. Proto v New Yorku představíme i novinky v našem odpadovém hospodářství, které teď prochází výraznou přeměnou. Mnohé obce aktuálně zavádějí systémy „zaplatíš, kolik vyhodíš“a „sběr ode dveří ke dveřím“, které jsou férovým a efektivním způsobem, jak ušetřit. Nejenom peněženky, ale i přírodu,“doplňuje Brabec.

Firmu dali před pěti lety dohromady tři studenti hned poté, co si odnesli diplom ze zlínské a opavské univerzity. S tříděním a efektivním využitím toho, co už původní majitelé považovali za zbytečné, měli zkušenosti, protože už při škole pomáhali v neziskové organizaci AIESEC. Dnes už dodávají know-how a technologie do více než 450 obcí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Zapojením firmy do delegace chceme ukázat, že cíle udržitelného rozvoje nejsou o charitě. Na straně soukromého sektoru nabízejí podnikatelský potenciál, proto by firmy měly mít o udržitelnost zájem,“říká náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa, který stál u zrodu myšlenky, aby se do české výpravy zapojili zástupci neziskové sféry a byznysu.

Na příkladu JRK BioWaste Management se ukazuje, že tenhle byznysmodel funguje k všeobecné spokojenosti. Například na Základní školu jazyků v Karlových Varech dodala firma elektrický kompostér, který zvládne zpracovat 30 kilogramů kuchyňského odpadu z jídelny za jeden den. To ve výsledku znamená, že ze školy odchází měřeno vahou o 90 procent méně zbytků.

Odměna za odpadky

Podobný motivační systém evidence jako v Trojanovicích zaváděli také v Prostřední Bečvě na Vsetínsku, aby obci pomohli s přípravou na rok 2024, kdy má podle zákona z modelu nakládání se smetím zmizet nejméně ekologické skládkování. Za první tři měsíce, co systém fungoval, se podařilo zredukovat obsahy popelnic skoro o třetinu a míra třídění poskočila o 90 procent. Pokud se to pojme jako hra a přidá se odměna, funguje to.

Evidenční a bonusový systém spočívá v tom, že se každá popelnice či pytel s odpadky načtou do evidence přes QR kód. Podle toho, jak se které domácnosti daří snižovat objem svého komunálního odpadu, může obec regulovat částku za odvoz popelnic. Radnice ještě vydělá, když roztříděné sklo, papír nebo plasty prodá k dalšímu zpracování.

Soukromý sektor může hrát v naplňování cílů udržitelného rozvoje klíčovou roli. Oslovili jsme JRK BioWaste Management, protože je příkladem toho, že i malá firma může dělat systémové změny. Její vizí je, že odpady jsou především cenným zdrojem, a pomáhá lidem i obcím vidět to stejně,“uvádí Anna Kárníková, ředitelka odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády.

Důvod, proč se Česká republika na globálním poli slušného chování letos tak výrazně aktivizovala, je, že má po dvaceti letech příležitost předsedat od července třetí nejvýznamnější instituci OSN, což je Hospodářská a sociální rada. Coby předsednická země chce po sobě republika zanechat výrazný dojem a vzpomínku, že přišla s něčím unikátním – s tím, že osud planety není jen v rukou zasmušilých mužů v oblecích, kteří mají funkci, ale týká se každého a každý se počítá.

Cíle udržitelného rozvoje vycházejí z agendy 2030, dokumentu, v němž se členské země OSN zavázaly, že do roku 2030 odstraní nejpalčivější problémy v 17 oblastech. Mezi nimi je třeba vymýcení extrémní chudoby či snížení plýtvání potravinami o polovinu.

Za pár týdnů letí jediná česká miss World s ministrem životního prostředí do New Yorku představit, jak si Češi představují udržitelný svět. Doprovodí je tuzemská firma specializující se na chytré zacházení se smetím.

 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství