Zpět na seznam článků

Proč zavádět chytré systémy pro odpady a jak předcházet vzniku odpadů?

Příklady z praxe | 04.11.2016

Trojanovice: vzorová obec, Budoucnost výkupen druhotných surovin, Jak předejít vzniku odpadů v obcích

Odborný časopis Odpadové fórum v aktuálním  listopadovem čísle věnuje značnou pozornost tématu bioodpadů a také efektivním nástrojem pro nakládání s odpady. V této souvislosti se do popředí dostala jedna z našich vzorových obcí, se kterou spolupracujeme na cestě snižování odpadů. Je jí obec Trojanovice, jejíž starostu vyzpovídala redaktorka časopisu. Starosta v rozhovore mluví o tom, jak si obec prošla analýzou odpadu, zavedením systému kompostování v obci a implementací bonusového systému pro občany, kteří správně třídí (chytrý evidenční systém odpadů). Pan starosta v rozhovoru také vyjádřil svůj názor na současnou odpadovou legislativu.

Níže přinášíme krátký úryvek z rozhovoru.

„Snažíme se využít pozitivně touhu lidí šetřit jak peníze, tak životní prostředí. Například bychom mohli zavést platby za jednotlivou vyvezenou popelnici. Lidé by ale svou touhu šetřit přetavili na negativní energii ve formě např. Co největšího pěchování popelnic, vyvážení odpadu na sběrná místa nebo v horším případě do potoka. Když už v lidech je touha šetřit, tak jsme se rozhodli, že ji využijeme v pozitivním proudu energie a to tak, že si lidé budou aktivně třídit. Zavedli jsme tak bonusový, pytlový systém na plasty, papír a nápojový karton. Díky tomu si lidé aktivně mohou snižovat poplatky až na nulu. Také zavedením kompostérů pro lidi určitě pomohlo jednak v jejich uvažování o bioodpadech, a jednak v množství komunálního odpadu sváženého obcí. Dále nám vylepšuje ekonomiku fakt že odpad dotřiďujeme, lisujeme a prodáváme…“

 Připomeňme si také naše video z Trojanovic

Dalším tématem je budoucnost VÝKUPEN, ke které se vyjádřil náš Mojmír a také Soňa Jonášová z partnerské organizace Institut cirkulární ekonomiky. V rozhovoru poukazují právě na zavádění chytrých evidenčních systémů pro sběr a třídění odpadů, tak aby se předcházelo obecně známému fenoménu krádeží vybraných druhů odpadů z veřejných nádob.

A téma bioodpadů se objevuje také v dalším rozhovoru s Institutem cirkulární ekonomiky: Jak předejít vzniku odpadů v obcích. Proč hraje v systému předcházení vzniku bioodpadu a jeho třídění důležitou roli právě osvěta obyvatel a že není kompostér jako kompostér, vysvětluje opět Soňa Jonášová. Nenechte si to ujít.

Celé články si můžete přečíst v aktuálním čísle, které si můžete pořídit přes oficiální stránky vydavatelství. Zde je více info o listopadovém  vydaní.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství