Zpět na seznam článků

Ratiboř zavádí chytrou evidenci odpadů

Příklady z praxe | 19.03.2020

Ratiboř na Vsetínsku kompletně proměňuje odpadové hospodářství a zavádí chytrý systém evidence odpadů. Cílem obce je, v rámci ambiciózního projektu Obce bez odpadu (OBO), výrazně zvýšit vytříděnost odpadů, a ušetřit tak náklady spojené s odpadovým hospodářstvím.

Ratiboř na Vsetínsku kompletně proměňuje odpadové hospodářství a zavádí chytrý systém evidence odpadů. Cílem obce je, v rámci ambiciózního projektu Obce bez odpadu (OBO), výrazně zvýšit vytříděnost odpadů, a ušetřit tak náklady spojené s odpadovým hospodářstvím. Ratiboř vybavuje takzvanou chytrou technologií k evidenci odpadů společnost JRK.

 Nový evidenční systém eviduje jak sběr tříděného odpadu, který se bude nově sbírat v pytlích dům od domu, tak i naplněnost kontejnerů na tříděný odpad v takzvaných separačních hnízdech. Samospráva Ratiboře tak bude mít možnost přesně sledovat a evidovat komunální odpad. Zavedení systému ECONIT je součástí kompletní proměny odpadového hospodářství v obci.  „Věříme, že informace, které díky systému získáme, nám pomohou snížit frekvenci svozu,“ uvádí starosta obce Martin Žabčík a doplňuje: „do projektu OBO jsme se přihlásili proto, abychom zásadně zlepšili naše nakládání s odpady, ušetřili finance, a také zvýšili komfort obyvatel při třídění.“

Součástí projektu OBO v Ratiboři je:

  • Zavedení pytlového sběru odpadů. 

Domácnosti jsou v rámci projektu vybaveny pytli s QR kódy. Ty se budou svážet a jejich obsahevidovat.

  • Spuštění systému evidence odpadů ECONIT

Systém sbírá přesná data o konkrétních odpadech. Díky tomu nabízí dokonalý přehled o nakládání s odpady. Samospráva bude mít rovněž přehled o naplněnosti kontejnerů ve sběrném hnízdě.

  • Informační a vzdělávací kampaň

Ta v obci právě začala. Na začátku roku 2020 proběhlo setkání s občany, které je informuje o tom, jak se můžou občané zapojit a podílet se tak na výrazném zlepšení odpadového hospodaření obce.

O projektu OBO

Cílem projektu pro samosprávy je zlepšit nakládání s odpady a zavést konkrétní kroky, které předcházejí vzniku odpadů a zvyšují míru třídění. Projekt podpořilo i MŽP ČR a pořádá ho společnost JRK a nezisková organizace INCIEN. OBO je koncipovaný pro sídla do 3000 obyvatel. Cílem pořadatelů projektu je, aby na skládkách zbytečně nekončilo až 80% odpadu.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství