Reference

Více než 10 let spolupracujeme s obcemi a městy po celé České republice

Řekli o nás:

Teplice

„Velmi nás těší, jak se pilotní sběr kuchyňského odpadu v Teplicích osvědčil. Jde totiž v České republice o průkopnický počin a vyžadovalo dost odvahy, abychom se do toho pustili. Mám proto obrovskou radost, že už za první rok, co projekt běžel, vytřídilo tři sta domácností přes dvanáct tun kuchyňského odpadu!“ Vysvětluje Hynek Hanza, primátor Teplic (2018–2022) a doplňuje: „Zásadní pro úspěch sběru kuchyňského odpadu byla, kromě skvělého přístupu Tepličanů, role společnosti JRK. Firma projekt navrhla a byla městu při jeho realizaci komplexním partnerem i průvodcem. Projekt společně postupně rozšiřujeme a věřím, že nebude trvat dlouho, a kuchyňské odpady budou třídit celé Teplice.“

Havlíčkův Brod

„Nové technologie a řešení v odpadovém hospodářství se rychle promítly do výrazně vyšší efektivity nakládání s městskými odpady,“ uvádí starosta města Zbyněk Stejskal a dodává: „Podstatné jsou úspory, které to přináší – více odpadu se u nás vytřídí, a naopak komunálního odpadu svážíme méně.“

Loštice

„Rozhodli jsme se vybudovat moderní sběrný dvůr proto, abychom zvýšili míru třídění a v konečném důsledku tak ušetřili peníze,“ vysvětluje starostka obce Šárka Havelková Seifertová a dodává: „Pomocníkem, který nám pomůže k úsporám, je především evidenční systém sběrného dvora. Díky němu jsme získali přesný přehled o odpadech, které do sběrného dvora odevzdají občané i firmy. Systém nám také zásadně zjednodušil administrativu.“

Lipová-lázně

„S novelou zákona o odpadech se mají zásadně měnit poplatky za uložení odpadů na skládku. To by se mohlo promítnout do podstatného zvýšení poplatků pro občany,“ uvádí Lubomír Žmolík, starosta obce (1996–2022), a dodává: „Chceme zdražení předejít, a tak obec zavedla systém ECONIT, který bude prostřednictvím QR kódů sledovat četnost a další parametry komunálního odpadu. Díky tomu budeme moci přijmout opatření, která nám pomůžou optimalizovat cenu za svoz. Současná četnost vývozů je týdenní a čtrnáctidenní. Je tedy možné, že v budoucnu četnost rozšíří – díky datům z evidenčního systému – i na měsíční vývoz.“

Písečná

„Tím, že spouštíme inteligentní systém evidence odpadů, tak reagujeme na vyšší potřebu třídění odpadů. Zásadní však pro nás je, že v obci máme stále velké množství drahého komunálního odpadu,“ uvádí starosta obce Písečná Jan Konečný a vysvětluje: „Brzy se totiž budou zvyšovat poplatky za uložení odpadů na skládku, což může znamenat výrazné zvýšení poplatků za svoz. Chceme na to být připraveni, abychom mohli přijmout opatření, která pomůžou optimalizovat výši poplatků za svoz odpadů. To však nelze bez analýzy a navržení dalšího postupu. I s tím nám, jak věříme, evidenční systém pomůže.“

Nový Jičín

„Evidenční systém ECONIT jsme zvolili mimo jiné i proto, že – kromě evidence nádob, druhů odpadů či četnosti svozů – může být jednoduše doplněn o motivační systém pro občany. A rovněž pracuje na principu QR kódu, se kterými se terénním zaměstnancům pracuje lépe a rychleji než s čárovými kódy.“

Straškov-Vodochody

„Odpadům v obci se věnujeme poměrně intenzivně a mám pocit, že naši občané chtějí třídit. Problém byl však v nastavení celého systému odpadového hospodářství. Po zavedení evidenčního systému ECONIT a intenzivní osvětě dávají naše odpady konečně hlavu a patu.“ Ondřej Švec, starosta obce Straškov-Vodochody

Ostravice

„Díky novinkám, které zavádíme, bude mít obec větší přehled o odpadech, a tak budeme moci nastavit kroky, díky kterým bude hospodaření s odpady efektivnější,“ říká Tomáš Kokeš, místostarosta Ostravice (2018–2022) a doplňuje: „věříme, že s vyšší efektivitou přijde i zásadní snížení množství odpadů odvážených na skládku. To by mělo vést ke stabilizaci poplatku za skladování. Podstatné také je, že díky informacím z evidenčního systému budeme moci lépe reagovat na vyšší náklady v oblasti odpadů i na změny legislativy.“

Brniště

„Máme radost z toho, že nové technologie v odpadovém hospodářství, které jsme zavedli, se rychle promítly do vyšší efektivity nakládání s obecními odpady,“ uvádí Michal Vinš, starosta obce a dodává: „Věříme, že díky dalším plánovaným novinkám, budou úspory ještě vyšší a vytřídíme i podstatně více odpadu. Naopak komunálního odpadu a bioodpadu bude méně. Naše obec také bude lépe připravena na novou odpadovou legislativu.“

Prostřední Bečva

„Musím říct, že jsem byl opravdu překvapen, a to velice, velice pozitivně. Po čtyřech měsících od spuštění systému ECONIT se enormně zvýšilo množství vytříděných složek a došlo k poklesu směsného komunálního odpadu o více než 20 %. Je neuvěřitelné, jak se občané v třídění odpadu zlepšili, a já jim za to opravdu děkuji.“ Ing. Radim Gálik, starosta obce

Ostopovice

„Nový systém ECONIT je pro občany uživatelsky přátelštější. A pro obecní samosprávu je zase zásadní, že ho bude možné v budoucnosti využít i pro evidenci množství směsného komunálního odpadu za jednotlivé domácnosti i jednotlivé svozy.“

Zašová

„Nové technologie v odpadovém hospodářství, které jsme zavedli, se rychle promítly do vyšší efektivity nakládání s obecními odpady,“ uvádí Vlastimil Těhan, místostarosta obce (2014–2018), a dodává: „Věříme, že díky dalším plánovaným novinkám, budou úspory ještě vyšší a vytřídíme i podstatně více odpadu. Naopak komunálního odpadu bude méně. Naše obec také bude lépe připravena na novou odpadovou legislativu.“

Dolní Lutyně

„Zvažovali jsme hnědé popelnice nebo kvalitní domácí kompostéry v kombinaci s komunitní kompostárnou. V první fázi jsme pořídili kompostéry asi pro polovinu nemovitostí. Po počátečním váhání se nám začali hlásit další zájemci, a tak jsme pokračovali pořízením dalších kompostérů, čímž jsme uspokojili všechny zájemce. Po těch létech mohu konstatovat, že domácí kompostéry fungují, občané se naučili nenásilně separovat BRKO a ještě si pochvalují kvalitní zeminu na své záhony a do truhlíků. Kdo má velkou zahradu, může trávu, listí nebo větve zavést na naši kompostárnu. Nemusíme tak pořizovat hnědé popelnice a za drahé peníze je svážet, většina bioodpadu končí tam, kde vznikla, přímo u nemovitostí.“

Dobšice

„O problematiku efektivního odpadového hospodářství se zajímám již delší dobu. Nechtěl jsem nic uspěchat za každou cenu. Nejdůležitější bylo vybrat ten správný systém evidence odpadů, který bude vyhovovat našim požadavkům a potřebám obce. Po podrobné analýze všech možných systémů, které jsou na trhu, jsem se rozhodl pro evidenční systém ECONIT. ECONIT je oproti ostatním systémům jednoduchý na pochopení, přehledný a poskytuje nám potřebnou variabilitu. Veškerá data získám za pár kliknutí. Spolupráce s JRK byla vždy na profesionální úrovni a systém nám nastavili přesně na míru." Ing. Jaroslav Jenšovský, starosta obce Dobšice (2014–2018)

Ratiboř

„Věříme, že informace, které díky systému získáme, nám pomohou snížit frekvenci svozu,“ uvádí starosta obce Martin Žabčík a doplňuje: „Přihlásili jsme se do projektu Obce bez odpadu proto, abychom zásadně zlepšili naše nakládání s odpady, ušetřili finance, a také zvýšili komfort obyvatel při třídění.“

Další spolupráce na cestě Pro méně odpadu

JRK reference ACSR

Asociace společenské odpovědnosti

Jsme velice rádi, že se JRK Česká republika stala členem naší asociace a vážíme si všech aktivit, kterými přispívají k příkladům společenské odpovědnosti. Neustále rozvíjejí inovativní technologie a především systém evidence odpadů ECONIT, díky kterým pomáhají obcím a městům optimalizovat odpadové hospodářství.

INCIEN

JRK je jedna z firem, která na odpovědnosti a Cílech udržitelného rozvoje buduje nejen svoje firemní prostředí, ale i projekty, kterými ovlivňují svět kolem nás. JRK pomáhá přinášet do českých obcí kompletní změnu pohledu na odpad jako takový. Ten se totiž i díky principům cirkulární ekonomiky stává zdrojem. A to jak financí, tak materiálů pro výrobu nových produktů.

Cyrkl

Společnost JRK v Česku a na Slovensku výrazným způsobem napomáhá ke změně odpadového světa směrem k větší efektivitě a rozumnějšímu nakládání s odpady. Jsme rádi, že můžeme společně sdílet vizi transparentního světa nakládání s odpady, ve kterém právě data hrají hlavní roli.

EPRIN

Společnost JRK je obrovským profesionálem ve své oblasti, nabízí rozmanitou kvalitní službu a je nám opravdu velkou ctí být přítomni jejich digitální odpadové revoluce. Vzájemná spolupráce, nejen na projektu ECONIT, je opravdu skvělá a úžasná. Jedná se o vysokou úroveň profesionality, partnerství, vstřícnosti a ochoty pomoci. Naše týmy se vzájemně aktivně doplňují a jsme opravdu hrdí, že můžeme podporovat skvělý podnikatelský záměr v oblasti hospodaření a správného nakládání s odpady. Děkujeme celému týmu JRK Česká republika a Slovensko, že můžeme být s vámi u toho!

Slušná firma

Společnost JRK je pro nás ve spolku Slušná firma právoplatným parťákem/partnerem, se kterým táhneme za jeden provaz. Firma, která nad rámec svých povinností a podnikatelských záměrů pracuje na sobě a na své zodpovědnosti vůči lidem i planetě.

Spolupráce logo