JRK | Sběrné dvory - Pro méně odpadu
moderní sběrný dvůr

Sběrné dvory

Poradíme vám, jak vybudovat či zmodernizovat sběrný dvůr tak, aby fungoval efektivně, a postaráme se o dodávku kvalitního vybavení.

ZOBRAZIT PRODUKTOVÝ LIST

Sběrný dvůr jako základ fungujícího odpadového hospodářství

Sortiment pro vybavení sběrných dvorů je rozmanitý a vzhledem k různým požadavkům sběrných dvorů v malých obcích a velkých městech vám rádi nabídneme odborné poradenství.

Dodáváme kompletní vybavení sběrných dvorů od velkoobjemových kontejnerů přes lisy a váhy až po software na evidenci odpadových toků. Víme přesně, co by měl ideální sběrný dvůr obsahovat a také které vybavení je to nejlepší, jak kvalitou, tak i svou funkcí pro danou obec.

Příjem odpadu

Při vstupu odpadu do sběrného dvora je důležité znát jeho hmotnost. Proto na sběrné dvory dodáváme různé typy vah (mostní zapuštěná, mostní nájezdová, můstková aj.) včetně semaforů či závor vedoucí k větší automatizaci sběrného dvora a zajištění plynulého provozu v areálu.

Evidence odpadu

Po zvážení odpadu je nutné zaevidovat hmotnost, druh a původce odpadu. Pro tyto potřeby jsme vyvinuli modul „Sběrné dvory“ pro náš evidenční systém ECONIT. Díky němu v jedné přehledné databázi uvidíte veškeré materiálové a finanční toky na sběrném dvoře, zjednodušíte a zpřehledníte administrativu. Systém ECONIT jsme schopni propojit přímo s váhou, a tím automaticky získávat data. V neposlední řadě evidenční systém podporuje „Odpadové karty“, které slouží k prokázání producenta odpadu na sběrném dvoře. Pomocí těchto karet okamžitě zjistíte překročení množstevních limitů, neuhrazený poplatek atd. Pokud sběrný dvůr využívá více obcí či subjektů, jsou odpadové karty optimálním řešením pro zajištění transparentnosti. Celý systém vyvíjíme s ohledem na zrychlení obsluhy a zároveň na zpřesnění získaných dat.

Uložení odpadu

Hlavní účel sběrného dvora je efektivní uložení odpadů v nádobách tomu určených. Nesmí zde tedy chybět velkoobjemové kontejnery, nádoby na sběr nebezpečného odpadu, elektroodpadu, nádoby na sběr olejů a tuků z domácností atd.

Zpracování

Pro efektivní nakládání s kapacitou sběrného dvora je vhodné určité druhy odpadu zpracovat např. formou lisování. Nejenže šetříme místo, ale šetříme náklady za odvoz materiálu a máme připravený materiál pro další předání koncovému zpracovateli.

Příslušenství

Každý sběrný dvůr by měl kromě samotného vybavení pro efektivní uložení odpadu disponovat i příjemným zázemím pro obsluhu. Vhodný je i bezpečnostní kamerový systém, případně zbudování malého RE-USE centra, kde se z odpadu stává cenný produkt pro vaše občany.

Jak funguje digitalizace sběrného dvora?

Spousta sběrných dvorů dnes využívá pouze papír a tužku k evidenci na sběrném dvoře. Vše tak závisí pouze ná zápisu pracovníka sběrného dvora.

My však nabízíme daleko spolehlivější, jednodušší a efektivnější řešení a tou je propojení sběrného dvora s naším evidenčním systémem ECONIT = digitalizace sběrného dvora. Náš evidenční systém ECONIT – modul Sběrné dvory – umožňuje plnou automatizaci evidence sběrného dvora.

Ať se již jedná o napojení na systém řízení – soustava závor či semaforů pro automatické řízení jednosměrné či obousměrné dopravy, tak i propojení s mostní váhou. Naše řešení je variabilní a vždy bere v potaz požadavky zákazníka i dispozice samotného sběrného dvora.

 

 

Díky unikátnímu systému identifikačních karet získá sběrný dvůr přehled o původcích
odpadu (občané, občané cizích municipalit, soukromníci, technické služby atd.), množství a
typu odpadu, a to vše v přehledné a online databázi.

 

 

 

Vést průběžnou evidenci na sběrném dvoře je povinnost a my Vám nabízíme řešení odpovídající 21. století – tedy jednoduché, přehledné a časově úsporné.

 

 

 

Jak funguje digitalizace sběrného dvora?

Automatizace 1

text možnosti automatizace (1 odstavec)

karty a terminály

popisek karty a terminály

Výhody chytrého systému

popis výhod

Drtiče

 • vhodné pro zmenšení objemu velkoobjemného odpadu
 • razantně snižují náklady na dopravu
Zobrazit více

Kamerové systémy

 • kamerové systémy moniturující sběrný dvůr
Zobrazit více

1100l nádoby

 • vhodné pro menší druhy odpadů a obalové materiály
 • kovové či plastové
 • možnost dokoupení gravitačního zámku
Zobrazit více

Evidence odpadu

V rámci našeho evidenčního systému ECONIT máme speciálně navržený modul SBĚRNÉ DVORY.

ZOBRAZIT VÍCE

Váhy

 • zapuštěné či nájezdové mostní váhy, můstkové váhy
 • certifikace pro obchodní styk
Zobrazit více

Uložení elektroodpadu

 • vhodné nádoby na specifické elektroodpady (zářivky atd.)
Zobrazit více

Nádoby pro nebezpečný odpad

 • nádoby určené pro sběr nebezpečných odpadů
 • kovové či plastové
Zobrazit více

Ekosklady nebezpečných odpadů

 • různé velikosti
 • dvojitá podlaha zabraňuje úniku nebezpečných látek
 • možnost dodání s elektroinstalací
Zobrazit více

Paketovací lisy

 • zmenšení objemu odpadu až o 90 % (dle druhu odpadu)
 • různé velikosti
 • možnost vícekomorového provedení
Zobrazit více

Štěpkovače

 • vkládací žleb v ideální výšce pro snadnou manipulaci
 • automatické vtahování větví
 • bezpečnostní vypínač
 • 360° otočný komín pro nasměrování štěpky na požadované místo
Zobrazit více

CSC kontejner

 • zpracování biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven
 • ideální pro umístění v kompostárně či ve sběrném dvoře
zobrazit více

Skladové kontejnery

 • různé velikosti
 • vhodné pro uložení strojů a nástrojů
Zobrazit více

Velkoobjemové kontejnery

 • různé varianty – Avia, Abroll, řetězové
 • možná zakázková výroba
Zobrazit více

Poraďte se s námi, jak by vybudovat sběrný dvůr

Dejte nám vědět, že máte zájem zjistit více informací o sběrných dvorech a náš regionální manažer pro váš kraj se vám bude věnovat.

Dlouhodobá spolupráce

Nebo kontaktujte přímo vašeho regionálního manažera

Jakými nádobami vybavit sběrný dvůr? Podívejte se, jaké odpadové nádoby implementujeme na sběrné dvory my