Zpět na seznam článků

Startuje celorepublikový projekt pro samosprávy – Obce bez odpadu

Ze světa odpadů | 03.05.2019

JRK a Institut Cirkulární Ekonomiky pořádají nový projekt s ambiciózními cíli – Obce bez odpadu

Zlepšit nakládání s odpady a zavést konkrétní kroky, které předcházejí vzniku odpadů a zvyšují míru třídění. To je cílem nového ambiciózního projektu pro samosprávy – Obce bez odpadu. Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR a pořádá jej společnost JRK a Institut Cirkulární Ekonomiky.

Projekt je koncipovaný pro sídla do 3000 obyvatel. Poběží dvanáct měsíců a samosprávy se do něj mohou zapojit i během roku. Na jaře 2020 pak bude úspěšným obcím uděleno osvědčení Obec bez odpadu. Cílem pořadatelů je, aby na skládkách nekončilo velké množství odpadu, které lze využít jinak. Význam projektu Obce bez odpadu pro Českou republiku shrnuje ředitel společnosti JRK Robin Dufek: „Věříme, že se obcím v rámci projektu podaří výrazně zvýšit množství vytříděného odpadu. Jsem přesvědčen, že takový přístup pak může inspirovat i ostatní samosprávy a projekt Obce bez odpadu pomůže předcházet vzniku odpadů v ČR.“ Soňa Jonášová ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) doplňuje: „Když se do oběhového hospodářství zapojí samosprávy, má to pro ně pozitivní ekonomický dopad.“

Co je součástí projektu Obce bez odpadu? 

V desítce vybraných obcí proběhnou následující kroky:

  • Analýza stavu odpadového hospodářství. V obci ji provede společnost JRK. Ta zjistí přesný stav odpadového hospodářství v daném místě. To například znamená: kolik odpadu se zbytečně odváží na skládku.
  • Zavedení pytlového sběru odpadů. Domácnosti budou vybaveny pytli s QR kódy, které po naplnění dají v den svozu před dům, odkud budou odvezeny a zaevidovány.
  • Spuštění systému evidence odpadů ECONITSystém sbírá přesná data o konkrétních odpadech. Díky tomu nabídne dokonalý přehled o nakládání s odpady, ale i možnost nastavení spravedlivého bonusového systému, který občany motivuje ke třídění.
  • Informační a vzdělávací kampaň. Ta proběhne, aby informovala občany o tom, jak se mohou do systému zapojit a podílet se tak na výrazném zlepšení odpadového hospodaření obce.

Zahájení projektu:

Nový celorepublikový projekt byl vyhlášený na konferenci v prostorách MŽP ČR s příznačným názvem Obce bez odpadu. Zde představil zástupce ředitele odboru odpadů MŽP Jan Maršák novelu zákona o opadech. Společnost JRK na konferenci prezentovala pozitivní dopad projektu Obce bez odpadu na samosprávy. Institut cirkulární ekonomiky během konference zhodnotil nultý ročník projektu Obce na cestě k minimálnímu odpadu. Součástí konference rovněž bylo předání osvědčení Obec na cestě k minimálnímu odpadu místostarostovi obce Hlásná Třebaň Vnislavu Konvalinkovi.

O projektu:

Nový projekt Obce bez odpadu je volným pokračováním nultého ročníku projektu Obce na cestě k minimálnímu odpadu. Ten se konal v loňském roce. Inspirací pro samosprávy zapojené do nového projektu, můžou být i obce, které se zúčastnily nultého ročníku:

– Hlásná Třebaň – ve druhém a třetím čtvrtletí 2018 díky zapojení do projektu vytřídila obec o 91 procent více papíru, o 60 procent více plastů či o třetinu více skla ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

– Straškov-Vodochody – obec ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 2018 – oproti stejnému období předchozího roku – vytřídila o 42 procent více plastu a o 78 procent papíru.

Více informací o projektu najdete ZDE.

 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství