Zpět na seznam článků

Tři obce na Zlínsku kompletně modernizují hospodaření s odpady

Příklady z praxe | 28.05.2021

Obce v okrese Zlín mění hospodaření s odpady v rámci projektu Obce bez odpadu. Lukov, Veselá u Zlína a Zádveřice-Raková zavádí nové technologie, které jim výrazně zvýší efektivitu nakládání s odpady.

Trojice obcí v okrese Zlín proměňuje hospodaření s odpady v rámci projektu Obce bez odpadu. Obce Lukov, Veselá u Zlína a Zádveřice-Raková zavádí do odpadového hospodářství nové technologie, které jim pomohou výrazně zvýšit efektivitu nakládání s odpady. Již nyní v obcích více třídí a samosprávy tak dosahují v odpadovém hospodářství podstatných úspor.

Lukov

Od zavedení evidence odpadu, které proběhlo začátkem roku 2020, uspořila obec již přes 200 tisíc korun. „Zatímco bez adresné evidence jsme účtovali celkem 619 nádob za každý svoz, nyní je to průměrně 507 nádob. A to je jenom začátek, věříme, že úspory ještě přijdou s tím, jak budeme zavádět další kroky v rámci proměny našeho odpadového hospodářství,“ vysvětluje starosta obce Michal Teplý. A co se tedy při proměně odpadového hospodářství v obci děje? V Lukově spustili úspěšnou komunikační kampaň, která občanům srozumitelně ukázala výhody zapojení do nového systému. Podstatnou roli hrálo i zavedení adresné evidence směsného komunálního odpadu. A samospráva zde modernizuje sběrný dvůr, který bude výrazně větší a efektivnější. Při fyzické analýze odpadu výzkumníci ze společnosti JRK také zjistili, že zde směsný komunální odpad obsahuje více než třetinu kompostovatelného odpadu, především zahradní zeleně. Proto se zde chystají rozdat občanům zahradní kompostéry, což by se mělo promítnout do zásadního snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu v tom směsném.

Veselá u Zlína

V obci se krátce po prvních změnách podařilo snížit o deset procent objem směsného komunálního odpadu.  Jde především o důsledek zavedení evidenčního systému, díky kterému má samospráva absolutní přehled nad odpady. Obec rovněž spustila pytlový sběr plastu dům od domu – to byl první krok proměny odpadového hospodářství. Občané tak získali pohodlný systém třídění odpadu, protože s ním nemusí chodit do sběrného místa. „Naším záměrem bylo získat co nejvíce konkrétních informací o odpadech – kdo, co a jak třídí,“ vysvětluje starosta obce Daniel Juřík a doplňuje: „to se povedlo a tak můžeme nastavovat další kroky, díky kterým bude odpadové hospodářství obce výrazně efektivnější.“  

Zádveřice-Raková

Díky novinkám, které obec zavedla v rámci projektu Obce bez odpadu, zde došlo ke zvýšení množství vytříděného odpadu téměř o polovinu. O desetinu rovněž klesl objem směsného komunálního odpadu. Prvotním předpokladem k zavedení inovací byla fyzická analýza, kdy výzkumníci ze společnosti JRK zkoumali přesné složení obecního odpadu. K novinkám v odpadovém hospodářství patří například evidence směsných odpadů s pomocí kódů – jde o kombinaci QR a čárových kódů, kdy s jejich pomocí svozová společnost načítá přesné informace o odpadu, ty pak předává samosprávě. Obec rovněž rozšířila pytlový sběr dům od domu o papír. „Zavedení pytlového sběru i evidence odpadů mají pozitivní vliv na vyšší vytříděnost,“ uvádí starosta obce Radovan Karola a dodává: „podstatným argumentem pro zavedení těchto novinek byla detailní fyzická analýza odpadů, díky které jsme se přesně dozvěděli, co a jak lze v naší obci dále vytřídit.“  V obci rovněž plánují, díky součinnosti s novým evidenčním systém, vznik takzvaného Re-use centra. Díky němu budou věci, které by se jinak vyhodily, uváděny znovu do oběhu.

O společnosti JRK Česká republika

Ve všech zmíněných obcích je partnerem samospráv při proměně odpadového hospodářství společnost JRK. Ta nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: maximalizaci úrovně třídění, předcházení vzniku odpadu a dlouhodobou spolupráci se samosprávami. Aby toho dosáhla, tak nabízí komplexní partnerství v odpadovém hospodářství a řešení na míru pro každou obec.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství