Zpět na seznam článků

V Jílovém značně snížili náklady na bioodpady

Příklady z praxe | 10.06.2019

V Jílovém pořídili pro svoje občany zahradní kompostéry. Díky systému domácího kompostování tak město značně snížilo náklady na odpady.

S ohledem na vzrůstající náklady za svoz bioodpadu v Jílovém u Děčína pořídili pro svoje občany zahradní kompostéry o objemu 900 litrů. S pořízením městu přispěl i OPŽP.

Občané si mohli svůj kompostér vyzvednout od 19.7.2017.  Všechny kompostéry byly vydáno do srpna roku 2018.

Současně se zavedením domácího kompostování ve městě zredukovali počet hnědých nádob tím, že začali poskytovat pouze jednu nádobu na objekt se zastavěnou plochou větší než 25 m2.

Prostřednictvím místního měsíčníků proběhla informativní kampaň o předcházení vzniku odpadů, která byla zaměřená především na domácí kompostování. To především pro to, aby občané pochopili, jakou jim město poskytuje možnost a jak mají s kompostérem zacházet, jaké jím přináší výhody atd.

Grafické znázornění úbytku bioodpadu v Jílovém

 

Uvedená opatření (zavedení domácího kompostování i snížení počtu hnědých nádob) přispěla k výraznému snížení množství sváženého bioodpadu z hnědých nádob a to z 336 t v roce 2016 na 194 t v roce 2018. Díky systému domácího kompostování tak město značně snížilo náklady na odpady. Předpokládá se, že většinu bioodpadu občané odklonili z hnědých nádob do zahradních kompostérů, případně na vlastní komposty.

Více o domácích kompostérech najdete po kliknutí ZDE. 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství