Zpět na seznam článků

V Opavě se budou třídit kuchyňské odpady!

Příklady z praxe | 04.04.2022

Opavu trápí velké množství kuchyňských odpadů, které končí na skládce. Proto se rozhodla pro radikální změnu a zavádí jejich sběr z domácností.

Nádoby na sběr kuchyňského odpadu

Opava spouští průkopnický projekt. Ve městě totiž bude třídění kuchyňských odpadů dostupné nejen pro občany z rodinných domů, kteří mají vlastní nádobu, ale i pro domácnosti z bytových domů. „Lidé z rodinných domů třídí více než obyvatelé sídlišť. Mají totiž více možností. To se s nynějším projektem změní,“ uvedl k tomu náměstek opavského primátora Michal Jedlička.

Pilotní projekt třídění kuchyňských odpadů je součástí proměny odpadového hospodářství Opavy. Právě kuchyňský odpad tvoří podle fyzické analýzy, která ve městě proběhla, podstatnou část směsného komunálního odpadu, ale málokdy se správně vytřídí. Proto nakonec končí v běžné černé popelnici, odkud zbytečně putuje na skládku. Tomu nový přístup zamezí a naopak promění kuchyňský odpad v kvalitní hnojivo. „Díky novému projektu tak město bojuje proti vysokému množství směsného komunálního odpadu. Jedním z prvních a zásadních kroků je totiž právě třídění kuchyňských odpadů,“ doplňuje Robin Liška, regionální manažer ze společnosti JRK, která projekt v Opavě realizuje.

Jak bude třídění kuchyňských odpadů fungovat?

Na čtyřech opavských sídlištích bude umístěno čtyřicet nádob na kuchyňské odpady o objemu 120 litrů. Především však každá domácnost v těchto lokalitách dostane speciální malou nádobu, do které bude kuchyňské odpady třídit v pohodlí domova.  Po jejím naplnění pak odpad občané vysypou do nejbližší velké nádoby. Ty se pak týdně svážejí do bioplynové stanice Rapotín. Zde se promění v kvalitní certifikované hnojivo nebo v energii či teplo.

Z odpadu energie či hnojivo

Z analýzy odpadků u bytových domů vyplynulo, že běžné nádoby na směsný komunální odpad obsahují v Opavě téměř třetinu bioodpadu. Ten je rozložitelný a zbytečně tak končí na skládce. Na základě výsledků analýzy připravila společnosti firma JRK ve spolupráci s městem projekt třídění bioodpadu. To bude dostupné pro všechny občany. Město pořídilo přes 110 hnědých kontejnerů o objemu 770 litrů. Ty nyní rozmístí do sběrných hnízd na sídlištích, kde žádné nádoby na bioodpad nebyly. Vhodné třídění bioodpadu bude mít pro občany více výhod. Když se oddělí od směsného odpadu, nebude zapáchat koš. Po vyhození do hnědé nádoby bioodpad neputuje na skládku, ale do bioplynové stanice, kde najde další užitečné využití. Díky tomu se v Opavě vyhnou zvýšeným nákladům za skládkování.

Co ukázala analýza odpadu?

To, že se v nádobách na směsný komunální odpad, často skrývá odpad, který by šel dále vytřídit. Jde například o plast – kolem devíti procent z celkového objemu, textil přes sedm procent, papír a sklo pak kolem pěti procent. Největší podíl ale tvoří biologicky rozložitelný komunální odpad – toho obsahovaly nádoby na směsný komunální odpad téměř třetinu z celého objemu!

Komplexní partnerství

Opavě je při realizaci a návrhu proměny odpadového hospodářství komplexním partnerem společnost JRK Česká republika. Jde o firmu, která nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: zvýšení míry třídění, předcházení vzniku odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu. Aby toho dosáhla, tak nabízí řešení na míru pro každou obec.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství