Zpět na seznam článků

V Pržně zjišťovali, jaký odpad lidé vyhazují do černých popelnic

Příklady z praxe | 09.11.2020

V Pržně na Frýdecko-Místecku zjišťovali, jaký odpad končí v černých popelnicích. Zřejmě už od ledna se podstatně zvýší poplatek za jeho skládkování. Obce tak hledají možnosti, jak zlepšit hospodaření s odpady.

Fyzická analýza odpadu v obci Pržno JRK

V Pržně na Frýdecko-Místecku zjišťovali, jaký odpad končí v černých popelnicích. Zřejmě už od ledna se podstatně zvýší poplatek za jeho skládkování. Obce tak hledají možnosti, jak zlepšit hospodaření s odpady.

V obci Pržno vysypali popelnice a zkoumali jejich obsah. Pytle pocházely z náhodně vybraných popelnic obyvatel Pržna. Vedení obce chtělo zjistit, jak jsou na tom lidé s tříděním a co do směsného odpadu vyhazují. Během průzkumu bylo přebráno více než 400 kg komunálního odpadu. Občané Pržna tak mohli na vlastní oči vidět, jaký je ještě potenciál třídění a kolik odpadu z černých popelnic končí na skládce zbytečně. Směsný odpad samospráv totiž zpravidla tvoří až 70 % takového odpadu, který by se mohl dále vytřídit, a ani Pržno nebylo výjimkou.

Nižší náklady na odpady

Na základě výsledků analýzy bude mít obec jasnější představu, jakým směrem se má dále v odpadovém hospodářství ubírat a především, jak co nejvíce ušetřit výdaje. Česká města totiž čekají v následujících letech velké změny v nakládání s odpady. Podle nové odpadové legislativy bude postupně zdražovat poplatek za skládkování odpadu, který má obce přimět k hospodárnějšímu nakládání s odpady. Obec Pržno chce proto podpořit občany ve správném třídění odpadů a celkově zefektivnit své odpadové hospodářství. Dalším plánovaným krokem je zavedení evidence odpadů všech domácností i místního sběrného dvora. Na základě vyhodnocení získaných dat obec přistoupí k realizaci dalších změn.

 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství