Zpět na seznam článků

V Teplicích vědí, jak třídit kuchyňský odpad

Příklady z praxe | 15.11.2021

Podle průzkumů najdeme v průměrné české nádobě na směsný komunální odpad téměř 32 % bioodpadu, který pak končí na skládce, a to úplně zbytečně. Bioodpad je cenná surovina a na skládku rozhodně nepatří – zahradní zeleň perfektně zpracuje zahradní kompostér, odpad z kuchyně na kvalitní hnojivo promění lokální kompostárna nebo bioplynová stanice.

Billboard o sběru kuchyňského v Teplicích

I s ohledem na zvyšování skládkovacích poplatků je proto nutné začít třídit i bioodpad. Své o tom vědí i velká města, proto jsme letos spustili pilotní projekt na sběr kuchyňských odpadů v Teplicích.

Začátky třídění bioodpadu v Teplicích

Teplice už před lety zavedly třídění bioodpadu a pořídily občanům hnědé nádoby na bioodpad, které využívají především rodinné domy. Nádoby stály i na sídlišti, ale nebyly rozmístěny plošně. Stejně jako v jiných městech se se tento systém neosvědčil kvůli anonymitě, nezájmu a neinformovanosti občanů.

V nádobách se také objevovaly špatně vytříděné odpady, které koncové zařízení odmítalo přijmout. Město proto změnilo svůj přístup, bytové domy dostávají nádoby pouze na vyžádání a 8. dubna 2021 se spustil pilotní projekt sběru kuchyňských odpadů v Teplicíh, na kterém se podílíme i my.

Teplice průkopníkem ve sběru kuchyňských odpadů

Od roku 2023 bude sběr kuchyňských odpadů pro města i obce povinný. Teplice se rozhodly na nic nečekat a začít s tříděním dřív, než jim to nakáže zákon. Díky tomu mohou dnes říct, že jsou teprve druhým městem v České republice, které začalo se sběrem kuchyňských odpadů. Jako první byla Praha v městských částech 5, 6 a 7.

Jak probíhaly přípravy na sběr kuchyňského odpadu v Teplicích?

Společně s městem jsme vytipovali 357 domácností ze sedmi bytových domů z pěti různých částí města, aby konečné vyhodnocení projektu bylo co nejobjektivnější.

Před spuštěním sběru jsme zahájili kampaň, která přes různé kanály po celém městě šířila osvětu o třídění odpadu. Velký úspěch měla spolupráce s FK Teplice.

Těsně před samotným začátkem projektu jsme se vydali do terénu a rozdali občanům z vybraných domácností speciální výbavu na třídění a brožurku s informacemi, jak správně třídit.

distribuce setů na sběr kuchyňských odpadů v Teplicích

Jak vypadá sběr kuchyňských odpadů v Teplicích teď?

Svoz je zajištěn 1× týdně. Dosud proběhlo 28 svozů a vysbíralo se 8 750 kg kuchyňského odpadu. Průměrně je tedy cca 313 kg na 1 svoz. Množství vytříděného odpadu kolísá, ale podle Robina Röhricha, mluvčího města Teplice, velkou roli hrály letní měsíce, kdy bylo odpadu méně, protože občané vyrazili na dovolenou apod. Zároveň také dodává: „Množství směsného komunálního odpadu pro jednotlivé zapojené objekty bohužel nemáme k dispozici a z celkového množství odpadu nelze posoudit.“

Pilotní projekt sběru kuchyňského odpadu v Teplicích potrvá až do 31. 3. 2022. Výsledky ale ukazují, že kvalita vytříděného kuchyňského odpadu je vysoká, a to pravděpodobně díky osvětě občanů. Kromě osvěty šířené různými komunikačními kanály a při předávání setů se osvědčilo i osobní jednání občanů s delegáty družstev.

Protože si projekt vede dobře, město příští rok uskuteční druhou fyzickou analýzu odpadu (první proběhla 31. března 2021) a poté v dubnu trojnásobně rozšíří sběr kuchyňských odpadů. Celkově se tak do třídění bude moci zapojit až 1 000 domácností a více než 1 500 občanů.

fyzická analýza odpadu v Teplicích

Od rozšíření projektu si Teplice slibují zvýšení zájmu, nadšení, úbytek směsného komunálního odpadu (už teď se díky sběru kuchyňského odpadu podařilo snížit roční produkci směsného komunálního odpadu o 31 kg/občan), větší množství vytříděných odpadů i snížení nákladů na odpadové hospodářství.

Město získalo dotaci z dotačního programu pro zlepšování odpadového hospodářství měst a obcí Ústeckého kraje. Na financování projektu se proto bude podílet i kraj.

Chcete i vy efektivně třídit kuchyňský odpad ve vaší obci nebo městě? Ozvěte se regionálnímu manažerovi pro váš kraj.

Článek vznik ve spolupráci s www.komunalniekologie.cz

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství