Zpět na seznam článků

Vzdělávání o recyklaci je nezbytně nutná již od útlého věku

Ze světa odpadů | 21.08.2017

Dosud bylo běžnou praxí, pro gastroprovozy, upsat se k finančně nákladnému pravidelnému svozu gastroodpadu certifikovanou společností. Elektrické kompostéry GreenGood přinesly jiný pohled na gastroodpady a s tím zásadní změnu.

Dosud bylo běžnou praxí, pro gastroprovozy, upsat se k pravidelnému svozu gastroodpadu certifikovanou společností. Avšak ten je obecně nákladný a zároveň také přicházely o odpad, který by se velmi jednoduše mohl stát zdrojem. Elektrické kompostéry GreenGood přinesly jiný pohled na gastroodpady a s tím zásadní změnu.

Nespornou výhodou kompostování gastroodpadů na školách je také fakt, že je zařízení lehce přístupné, bezpečné a díky tomu se separace gastroodpadů mohou účastnit i malé děti. V rámci školní výuky jsou děti vedeny k separaci všech druhů odpadů a vzdělávány o tom, jaká je cesta odpadu.

Unikátním způsobem zapojení dětí do separace nejen bioodpadu je případ ze Základní školy jazyků v Karlových Varech. Škola zpracovává zbytky ze školní jídelny, a také nedojedené svačiny školáků. Ve třídách zavedli speciální odpadkové koše s biologicky rozložitelnými sáčky, do kterých mohou žáci vyhazovat zbytky svačin. Takže I tyto zbytky svačin jsou ekologicky kompostovány ve školní jídelně a nekončí společně s komunálním odpadem na skládce.

ZŠ jazyků Karlovy Vary začala s ekologickou likvidací jídla

Podobným příkladem je i Mateřská školka v Bratislavě. V obou případech jsou děti vedeny k separaci, vzdělávány o tom, jaká je cesta odpadu a tak jim připadne třídění jako samozřejmost.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství