Zpět na seznam článků

Zaplatíš, kolik vyhodíš! MŽP ve spolupráci s INCIEN startuje PAYT TOUR 2017

Ze světa odpadů | 26.04.2017

MŽP se v první polovině letošního roku zaměřuje na osvětu v oblasti snižování množství komunálních odpadů produkovaných na území obcí.

ZDROJ: www.incien.org

Ministerstvo životního prostředí se v první polovině letošního roku zaměřuje na osvětu v oblasti snižování množství komunálních odpadů produkovaných na území obcí. Chystá proto v průběhu letošního dubna a května tzv. PAYT TOUR 2017, která čítá 13 seminářů k chytrým systémům pro odpadové hospodářství v obcích, zavádění systémů PAYT („Pay as you throw“ – „Zaplať, kolik vyhodíš“), „Door to door“ („Sběr ode dveří ke dveřím“) a financování projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 Prioritní osy 3 „Odpady, materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“.

Na seminářích zástupci obcí získají informace k financování projektů z odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 v návaznosti na aktuální výhled odpadového hospodářství v ČR ve vazbě na projednávané strategie EU (oběhové hospodářství) a praktické příklady zavádění chytrých řešení v odpadovém hospodářství se zaměřením na systémy „Door to door“ a „PAYT“, jejichž cílem je snížit množství komunálních odpadů produkovaných na území obcí. Obce jsou v aktivitách chytrých řešení odpadového hospodářství společně se svými organizacemi hlavními potenciálními žadateli o podporu z OPŽP.

PAYT TOUR 2017

Co se dozvíte:

 • · jak zavést systém „PAYT“ a „Door to door“ ve vaší obci
 • · jak snížit náklady na odpadové hospodářství ve vaší obci
 • · jak a kde získat finanční prostředky na odpadové hospodářství
 • · jak motivovat občany ke třídění odpadu a k předcházení odpadu
 • · praktické příklady efektivního odpadového hospodářství z obcí různých velikostí
 • · informace o nové evropské i národní odpadové legislativě

Semináře v rámci PAYT TOUR 2017 budou bezplatné a uskuteční se v následujících termínech a městech:

 • 18. 4. 2017, Praha, Hotel Barcelo, Na Strži 32, Praha 4, registrace zde.
 • 25. 4. 2017, Liberec, Hotel centrum Babylon, Nitranská 1, registrace zde.
 • 27. 4. 2017, Ústí nad Labem, HOTEL VLADIMÍR, Masarykova 36, registrace zde.
 • 28. 4. 2017, Karlovy Vary, HOTEL THERMAL, I. P. Pavlova 2001/11, registrace zde.
 • 2. 5. 2017, Plzeň
 • 3. 5. 2017, České Budějovice
 • 4. 5. 2017, Pardubice
 • 15. 5. 2017, Olomouc
 • 16. 5. 2017, Hradec Králové
 • 22. 5. 2017, Brno
 • 23. 5. 2017, Zlín
 • 24. 5. 2017, Ostrava
 • 25. 5. 2017, Jihlava

Více zde.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

 • nejnovější informace z odpadové legislativy
 • inspirativní příklady z regionů
 • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství