Kompostéry pro domácnosti

Řešení pro samosprávy

Kompostéry pro stravovací zařízení

Každý obyvatel vyprodukuje přibližně 300 kg odpadu ročně, z něhož více než 45-60% tvoří biologicky rozložitelný odpad.

 

Pro zjednodušení: každá nádoba na odpad u domu/v bytovce obsahuje skoro polovinu bioodpadu, který se dá zkompostovat. Tyto nádoby pak odcházejí na skládky s odpadem, který tam nepatří.

Cílem JRK waste management je odbourat ze směsného komunálního odpadu biologicky rozložitelnou složku (zahradní odpad jako tráva, listí, odřezky keřů a stromů, ale i kuchyňské odpady …), a tak

1. snížit množství skládkovaného odpadu,
2. snížit náklady za odpad a ušetřit obecní finance,
3. ušetřit obrovské množství skleníkových a jiných plynů,
4. a bioodpad přeměnit na hodnotný zdroj živin – kompost.

Jsme dlouholetým dodavatelem špičkových technologií a produktů pro samosprávy.

V rámci našeho konceptu „Pro méně odpadu“ spolupracujeme s obcemi a jednotlivci na cestě snižování možství směsných komunálních odpadů prostřednictvím podpory domácího kompostování, předcházení vzniku odpadů a zvyšování míry třídění odpadů.

Jedním z příkladů je i obec Trojanovice, která dokázala za poslední roky výrazně snížit svoje odpady. A to díky bonusovému systému elektronické evidenci odpadů či systému domácího kompostování. Přesvědčte se o tom sami.

Našimi partnery jsou také zařízení společného stravování, školy/školky, firmy či neziskové organizace, pro které poskytujeme řešení, díky nimž mohou zkompostovat biologicky rozložitelný kuchyňský odpad prostřednictvím elektrických kompostérů.

Velký význam vidíme také v osvětových kampaních pro obyvatele obcí, bez kterých by systém kompostování nemusel vždy dokonale fungovat. Proto je naším druhým nejdůležitějším cílem vzdělávat lidi a také nastavit jim obraz o aktuálním stavu jejich odpadů (i prostřednictvím analýz odpadů, které provádíme ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky)

Zavrieť video