Zpět na seznam článků

Paskov chce snížit náklady na odpadové hospodářství. Zavádí proto sběr kuchyňského odpadu

Příklady z praxe | 12.02.2024

Po úspěšné výstavbě sběrného dvora zavádíme v Paskově (okres Frýdek-Místek) další změny. Na začátku února jsme spustili pilotní projekt na třídění kuchyňského odpadu. Město si od této změny slibuje snížení nákladů na odpadové hospodářství.

distribuce setů na třídění kuchyňského odpadu v Paskově

Jak třídění kuchyňského odpadu pomůže Paskovu snížit náklady na odpadové hospodářství? 

Paskov se dlouhodobě potýká s velkým množstvím směsného komunálního odpadu (SKO) a kvůli tomu neplní skládkovací limity nového zákona o odpadech. Podle průzkumu však čtvrtinu obsahu nádob na SKO tvoří kuchyňský odpad  

Město proto zavádí systém třídění kuchyňského odpadu, který je pohodlný pro občana. Díky tomu odpad neskončí v nádobách na SKO a poté na skládce. Tyto předpoklady potvrzují i úspěšné výsledky jiných měst v Moravskoslezském kraji, kde už jsme sběr kuchyňského odpadu zavedli. 

Například 1 500 domácností v nedalekém Příboře (okres Nový Jičín) během 7 měsíců vytřídilo 31 tun kuchyňského odpadu a město v lednu projekt rozšířilo o dalších 1 500 domácností.  

V Opavě jsme na začátku spustili pilotní projekt pro 1 800 domácností. Ty za první rok vytřídily 58 tun kuchyňského odpadu! Proto město jeho třídění umožnilo dalším domácnostem. Aktuálně zde kuchyňský odpad třídí téměř 5 000 domácností a jedná se největší projekt tohoto typu v České republice.  

Jak třídění kuchyňského odpadu v Paskově funguje?  

Společně s městem jsme pro pilotní projekt vybrali 600 domácností. Těmto domácnostem jsme předali speciální set na pohodlné třídění kuchyňského odpadu a vysvětlil jim, jaké výhody třídění kuchyňského odpadu přinese městu i samotným občanům.  

Občané třídí kuchyňský odpad přímo v kuchyni a pak ho vynesou do hnědé nádoby, kterou mají v docházkové vzdálenosti od domu. Odtud se pak sveze do bioplynové stanice, kde se z něj vyrobí ekologické palivo nebo certifikované hnojivo.

Před spuštěním projektu prostřednictvím různých komunikačních kanálů proběhla osvětová kampaň, která občanům ukázala benefity nového systému třídění a motivovala je, aby se do něj zapojili.  

třídění kuchyňského odpadu přímo v kuchyni

Co se bude dít dál?  

Paskov bude sledovat kvalitu i množství vytříděného kuchyňského odpadu. Pokud se projekt osvědčí, sběr kuchyňského odpadu postupně zavede v celém městě, aby ho mohl třídit úplně každý občan.   

Chcete i vy zavést třídění kuchyňského odpadu ve vašem městě či obci, a tím snížit náklady na odpadové hospodářství? Ozvěte se regionálnímu manažerovi pro váš kraj a domluvte si nezávaznou schůzku. 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství