Zpět na seznam článků

80% odpadu se dá vytřídit! Ukázala to analýza odpadu ve Straškově-Vodochodech

Příklady z praxe | 18.06.2018

Anonymní fyzická analýza odpadu ve Straškově-Vodochodech probíhala na hřišti u místní základní školy v pátek 27. dubna v dopoledních hodinách. Analyzovaný vzorek tvořil přibližně 500 kg směsného komunálního odpadu. Čtyřčlenná skupina odborníků z Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a společnosti JRK Česká republika tento odpad následně vytřídila na 14 složek. Po vytřídění byla každá složka zvážena a zaznamenána.

Obec Straškov-Vodochody se letos v lednu zapojila do našeho projektu Obce na cestě k minimálnímu odpadu.  V rámci celého projektu se ještě před spuštěním chytrého systému evidence odpadů ECONIT v obcích realizuje anonymní fyzická analýza odpadu. Jejím cílem je zjistit, v jakém stavu se nachází odpad v obci a kolik procent tvoří jednotlivé složky odpadu v celkovém počtu směsného komunálního odpadu.

Anonymní fyzická analýza odpadu ve Straškově-Vodochodech probíhala na hřišti u místní základní školy v pátek 27. dubna v dopoledních hodinách. Analyzovaný vzorek tvořil přibližně 500 kg směsného komunálního odpadu. Čtyřčlenná skupina odborníků z Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a společnosti JRK Česká republika tento odpad následně vytřídila na 14 složek. Po vytřídění byla každá složka zvážena a zaznamenána.

Odborníci z JRK a INCIENu třídí vzorek odpadu a zaznamenávají výsledky.

 

Jak vypadá taková analýza odpadu se můžete podívat ZDE.

 

 

Výsledky této analýzy byly následující:
Největší podíl tvořil organický odpad, a to celých 42 %. Tento organický odpad byl složen z 30 % zahradní zeleně a  z 12 % kuchyňského odpadu. Z toho vyplývá, že z celkového množství zkoumaného komunálního odpadu bylo možné zkompostovat až 30 % odpadu. Z hlediska hmotnosti tvořil tento kompostovatelný odpad téměř 135 kg.

Největší podíl v celém SKO měl biologicky rozložitelný odpad (42 %)

 

Další složka, která byla v celkovém odpadu hojně zastoupena byl plast, celými 8 % (HDP plast, PET láhve, fólie a ostatní plast). Stejně tak sklo tvořilo víc jak 7 % celkového množství analyzovaného odpadu a papír se pohyboval taktéž mezi 7 a 8 %.

Co se týče textilu, jeho zastoupení v analyzovaném odpadu bylo nezvykle vyšší. Textil tvořil víc jak 7 %, což například ve městech bývá průměrně kolem 3 %. Bohužel byl tento typ odpadu tvořen zejména nepoškozeným dětským oblečením, které mohlo najít další využití v jednom z textilních kontejnerů, které jsou v obci rozmístěny.

Velkým překvapením bylo vysoké množství textilu (7%) složeného převážně z dětského oblečení.

 

Komunální mix, tedy typ odpadu, který nelze recyklovat či jinak využít obsadil druhou příčku s podílem 20 %. Z toho vyplývá, že celých 80 % analyzovaného odpadu mohlo najít další využití, pokud by bylo správně vytříděno a následně recyklováno. Výsledky analýzy jasně ukazují, že v obci Straškov-Vodochody je stále prostor pro zlepšení v oblasti třídění odpadu.

Institut Cirkulární Ekonomiky celou akci komentoval před žáky základní školy s cílem vysvětlit, za jakým účelem se analýza realizuje a proč má třídění odpadu smysl.

Na analýzu odpadu se přišly podívat i děti ze základní školy.

 

Odpovědí na nepříliš potěšující výsledky analýzy je chytrý systém evidence odpadů ECONIT, který obec odstartovala na začátku května. Momentálně probíhá seznamování občanů s jeho fungováním a postupné zapojování domácností.

Co je to chytrý systém evidence odpadů ECONIT se dozvíte kliknutím ZDE. 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství