Díky nám již půl milionu lidí produkuje méně odpadu

Nejlepší odpad je takový, který nevznikne.

Naším cílem do roku 2020 je stát se lídrem v inovativních technologiích a zařízeních pro odpadové hospodářství, které pomáhá snižovat směsný komunální odpad a tím tak předcházet vzniku odpadu.
Díky cirkulární ekonomice vidíme ještě širší smysl našeho poslání. Máme mnoho plánů, odhodlání, nadšení a energie, abychom tu zanechali náš odkaz "Pro méně odpadu." a chceme v maximální možné míře podpořit podcíl 11. 6. tj. "Do roku 2030 snížit nepříznivý dopad životního prostředí měst na jejich obyvatele, zejména zaměřením pozornosti na kvalitu ovzduší a nakládání s komunálním i jiným odpadem." 

Tři absolventi vysoké školy chtěli pracovat v oblasti, která má pozitivní ekologický dopad. Založili si vlastní podnikání, které pomáhá řešit aktuální problémy v oblasti životního prostředí a dnes firma působí ve třech zemích Evropy (Česká republika, Slovensko, Maďarsko). Tři pilíře udržitelnosti podnikání, které drží v synergii, jsou propojení byznysu, ekologie a pozitivního dopadu pro společnost.

JRK Česká republika byla založena v roce 2012 s posláním zlepšit odpadové hospodářství díky snižování množství směsného komunálního odpadu, předcházení jeho vzniku a zvyšování míry třídění. Za rok 2017 jsme zasáhli více než 125 000 obyvatel, pomohli předejít více než 27 299,6641 tunám skládkovaného odpadu a o 2 435 032,54 kilogramů méně CO 2 bylo vypuštěno do ovzduší. Od začátku klademe důraz především na spolupráci se samosprávami, stravovacími zařízeními a s jednotlivci a díky tomu tak společně přispíváme k dosažení Cílů udržitelného rozvoje.

Věříme, že naše kroky, které DNES podnikáme, přispívají k pozitivní změně a zlepšují odpadového hospodářství. K tomu nám pomáhají naše vize a hodnoty společnosti, které jsou součástí našeho života. Každý náš produkt a služba má pomáhat snižovat množství odpadů či jednorázových produktů. Dáváme příležitost lidem na trhu práce, kteří chtějí pracovat na něčem, co jim dává smysl, významným způsobem se participovat na rozvoji společnosti a pro mnohé jsme prvním zaměstnavatelem.

Jsme dlouhodobým partnerem a profesionálním dodavatelem inovativních produktů a technologií, chytrých systémů a informačních kampaní pro stovky samospráv. V roce 2017 jsme reprezentovali Českou republiku a měli projev na Politickém fóru na vysoké úrovni k udržitelnému rozvoji na půdě OSN, New York.

Certifikáty / Ocenění našich řešení

Zakladatelé firmy JRK

  • Mojmír Jiřikovský

    jednatel

  • Nina Oravcová

    jednatel

  • Marián Kobolka

    jednatel

Naše hodnoty


Inovativnost

neustále hledáme lepší a výjimečnější řešení pro efektivní řízení odpadového hospodářství.

Upřímnost

snažíme se poskytovat co nejpřesnější a nejpravdivější informace nejen našim partnerům, ale i nám samotným.

Úcta

respektujeme názor, přístup a práci každého člověka.

Závazek

slibujeme jenom to, co umíme splnit. Profesionálně při každé svěřené úloze.

Dělat maximum

každý den vkládáme 150% našeho úsilí do splnění naší vize. Chceme se neustále učit a zdokonalovat.

Oceňování

vážíme si snahy, pomoci, výsledků, přístupu, podpory a inovativního myšlení našich kolegů, partnerů, samospráv a lidí.

Naši partneři

Pojďme spolupracovat!

Zlepšíme životní prostředí a budoucnost našich samospráv společně!

Kontaktujte nás
Zavřít video